Høie om coronaviruset: Går nå inn i en ny fase

Helsedirektoratet har det siste døgnet registrert de første smittetilfellene i Norge som ikke kan spores.

 • Oda Ording
 • Yasmin Sfrintzeris
 • Frode Hansen (foto)
 • Sven Arne Buggeland
Publisert:

Det opplyser helsedirektør Bjørn Guldvog på en pressekonferanse med Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og helseminister Bent Høie tirsdag kveld.

– Vi går nå inn i en ny fase, slo helseministeren fast under pressekonferansen.

Derfor anbefaler helsemyndighetene at arrangementer med mer enn 500 deltagere avlyses eller flyttes – eller arrangeres uten publikum.

Det gjelder for eksempel idrettsarrangementer, konserter, teaterforestillinger og konferanser, men også store kantiner eller forsamlingslokaler, skoler, universiteter og arbeidsplasser. Det gjelder ikke ikke undervisning i skoler eller universiteter.

– Jeg understreker at situasjonen er alvorlig. Vi må ta ansvar alle sammen, og vi må samarbeide. Da kan vi oppnå det vi hele tiden har snakket om; å få en så lav smittespredning som mulig, for å gi det beste tilbudet og ta vare på alle mennesker i Norge – enten de er syke eller friske, sier helsedirektør Guldvog.

http://api.int.vgnett.no/enrichments/top_object/16166

Kan ikke spores til utlandet

Folkehelseinstituttet (FHI) har per tirsdag registrert 277 smittetilfeller i Norge. Dermed har 85 personer testet positivt det siste døgnet.

Flertallet er fortsatt personer som har vært på utenlandsreise, eller som har vært i kontakt med dem.

Samtidig har FHI registrert åtte tilfeller der det foreløpig ikke har vært mulig å spore smittekilden.

– Fem av dem klarer vi ikke å spore til utlandet. Disse utgjør smitte i samfunnet i Norge som vi ikke har klart å spore. Det gir indikasjon på at vi er over i en ny fase av utbruddet, sier avdelingsdirektør Line Vold ved FHI.

Hun opplyser at de fem er hjemmehørende i Vestfold, Oslo og Vestland.

– Vi gjør et nitid smittesporingsarbeid og kartlegger hvem som er deres nærkontakter. De skal settes i karantene, for å bryte smittekjeden, sier Vold.

Anbefaler hjemmekontor

Helsedirektoratet ber store arbeidsgivere som har mulighet, om å innføre til hjemmekontor eller økt bruk av fleksitid.

– På den måten reduserer vi antall mennesker som møtes og reiser kollektivt samtidig. Det kan bidra til å bremse smittespredningen i storbyene, sier helsedirektøren.

Helsemyndighetene oppfordrer samtidig kollektivselskaper til godt renhold av områder med håndkontakt, som T-banevogner, busser og trikker.

– På samme måte oppfordrer vi til god rengjøring av områder med håndkontakt der det er stor publikumstrafikk, sier Guldvog.

FRA PRESSEKONFERANSEN: F.v. helseminister Bent Høie, helsedirektør Bjørn Guldvog og avdelingsdirektør Line Vold ved Folkehelseinstituttet.

Frode Hansen

Venter økt spredning

Han sier at vi må forvente at smittespredningen øker.

– Vi er inne i en ny fase, hvor det spres smitte i befolkningen uten at vi har kontroll på smitteveiene. Da er disse tiltakene riktige, for det er de brede befolkningstiltakene som kan bidra til å drive smittefrekvensen ned.

– Når inntreffer neste fase?

– Når vi får store klynger av spredning i større områder hvor vi vil få og alvorlige konsekvenser, som veldig hyppige sykehusinnleggelser av alvorlig lidende mennesker, sier helsedirektøren.

Et av de viktigste argumentene for å holde smittetilfellene nede, er at helsemyndighetene ønsker å ha intensivkapasitet til alle gjennom hele epidemien.

– Tar utgangspunkt i frivillighet

Bergen kommune offentliggjorde tirsdag at de har innført en rekke vedtak med hjemmel i smittevernloven for å begrense spredning i byen.

Det innebærer blant annet at personer som er i hjemmekarantene kan bli straffet med bøter eller fengsel dersom de bryter med retningslinjene.

På spørsmål om enkeltkommuner har mulighet til å ta slike grep, svarer helsedirektøren:

– Kommunene har selvstendig ansvar for å fatte vedtak etter loven, gitt at publikum ikke følger kommunens eller de nasjonale anbefalingene.

Han understreker at smittevernloven tar utgangspunkt i frivillighet som første steg.

– Hvis det viser seg at det ikke fører frem, har både kommunene og vi mulighet til å bruke loven og gjennomføre tiltak, sier Guldvog.

Høie svarer på kritikken

Helseminister Bent Høie sier han har notert seg kritikken som blant annet går ut på at myndighetene ikke raskt nok har iverksatt strenge nok tiltak.

Til det svarer han følgende:

– Det handler om at vi i disse situasjoner skal basere tiltak på faglige råd. Det kan være fristende for meg som politiker å sette inn harde tiltak tidlig for å virke handlekraftig, men det kan bidra til å forverre situasjonen.

– I sånne tilfeller må vi sette inn tiltak som dette når det er riktig. Det kommer i dag inngripende tiltak som vil berøre de fleste av oss. Vi trenger at de respekteres, at de er godt begrunnet, sier Høie.

– Fremstående leger og professorer ved NTNU sier at dere ikke går langt nok. Vet de ikke hva de snakker om?

– Det vil som alltid være enkeltpersoner innenfor helse og medisin som har andre vurderinger. Men som statsråd er jeg nødt til å bygge mine beslutninger på de fremste fagmiljøene som vi har i FHI og Helsedirektoratet.

Se hele dagens pressekonferanse her:

http://api.int.vgnett.no/enrichments/top_object/16140
Publisert:

Her kan du lese mer om

 1. Coronaviruset
 2. Coronaviruset
 3. Folkehelseinstituttet
 4. Bent Høie
 5. Helsedirektoratet

Flere artikler

 1. Helseminister Bent Høie: – Nå setter vi rekorder ingen ønsker å sette

 2. Gjeldende nasjonale råd og regler gjelder også på 17. mai

 3. Stine Grøndal Sesseng gledet seg til å jobbe på kontoret. Så kom kontrabeskjeden.

 4. Regjeringen med pressekonferanse om koronasituasjonen tirsdag

 5. Strammer inn regler for utenlandske arbeidere