Nordea flyter på norsk økonomi – tror 2019 blir gullår

Banken får drahjelp fra økonomiske oppgangstider og vokser på utlån og fond. – Når Norge går godt, går Nordea Norge godt, sier Norgessjef Snorre Storset.

FORNØYD: Snorre Storset, administrerende direktør i Nordea Norge, kan smile over gode tall i andre kvartal. Her fra lanseringen av Apple Pay i Norge i fjor sommer.
  • Erik Bucher Johannessen
Publisert:

Torsdag la Nordea-konsernet frem tall for andre kvartal som var lavere enn ventet. Driftsresultatet var på 900 millioner euro, vel 8,7 milliarder kroner – en nedgang på 34 prosent fra samme tid i fjor.

Mens storbanken sliter samlet sett, går det langt bedre for den norske virksomheten. Banken tilegnet seg 9.000 ny privatkunder i andre kvartal og utlånsveksten har nå en årlig takt på 6,5 prosent.

– Andre kvartal bekrefter at vi er inne i en positiv utvikling der tempoet fortsetter å øke, sier administrerende direktør Snorre Storset i Nordea Norge.

Boliglånsvolumet har økt med 55 milliarder siden oppkjøpet av Gjensidige Bank i juli 2018.

«Annerledeslandet»

Veksten i utlån har sammenheng med utviklingen i norsk økonomi, ifølge Storset.

Han fortsetter å tro på gode tider fremover.

– Vi er litt «annerledeslandet». Oljeinvesteringene fortsetter å øke, noe som gjør at vi er litt unike i forhold til andre europeiske land, sier Storset, som ser for seg reallønnsvekst og lavere arbeidsledighet i 2019.

– Vi har tidligere sagt at vi tror at 2019 blir et gullår. Vi holder fast ved det. Når Norge går godt, går Nordea Norge godt, sier Storset.

Kundeflukt for Danske Bank i Danmark etter hvitvaskingsskandalen

Historisk lave marginer

Utviklingen har også vært god i bedriftsmarkedet, der utlånsvolumet har økt med 5,2 prosent opp mot andre kvartal i fjor.

Til tross for de positive tallene, forteller Storset at de merker den tøffe konkurransen i det norske bankmarkedet.

– Det er mange som synes Norge er et attraktivt marked å drive bank i.

Det synes i marginene skal vi tro Norgessjefen. Marginene til bankene er påvirket av graden av konkurranse og prisen på penger i pengemarkedet.

Storset peker på at utviklingen i Nibor (pengemarkedsrenten) har vært krevende for alle banker. Det bidrar til å svekke marginene.

– Vi ser at det er veldig lave marginer i forhold et historisk gjennomsnitt i Norge i dag. Det krever dermed mer størrelse for å drive med lønnsomhet, sier Storset.

Nordea-toppsjefen har bestemt seg for å gå av med pensjon

Hvitvasking preger ikke Norge

I Danmark har banken måtte stri med flere hvitvaskingssaker. Tidligere i år satte Nordea-konsernet av 920 millioner kroner i frykt for bøter.

I juni ble hovedkontoret i København ransaket av danske Økokrim i forbindelse med etterforskningen av den nedlagte internasjonale avdelingen på Vestport.

Storset forteller at sakene, som ikke har noen direkte link til Nordeas drift i Norge, ikke preger den norske delen av organisasjonen og heller ikke har virket inn på norsk kundetilfredshet.

– Det vi merker på hvitvasking generelt, er at vi bruker veldig mye tid på dette området i møte med nye kunder.

Et strengt regelverk rundt hvitvasking har gjort det langt mer krevende å bli bankkunde enn tidligere, ifølge Storset.

– Vi har investert tungt på dette området de siste årene.

Samarbeider med 4000 leverandører

Banknæringen har vært preget av store endringer i regelverk de siste årene, med innføringen av GDPR og PSD2.

Bankene har måtte gjøre store tilpasninger og det har vært stort internt fokus for å leve opp til det nye regelverk, forteller Storset.

Nordea var tidlig ute med de kaller «open banking». Tiltaket handler om at eksterne aktører kan knytte seg opp til Nordea, få tilgang til kundedata og tilby tjenester til bankkunder.

– Vi har rundt 4000 selskaper som utvikler løsninger for Nordeas kunder, sier Storset og legger til:

– Vi kan ikke tenke at vi har monopol på gode ideer og at vi vet hva kundene skal ha.

Banksjefer optimistiske til norsk økonomi: – Grønt lys overalt

Flere bruker sparerobot

Høsten 2017 varslet Nordea at de ville kutte 6.000 stillinger, som også ville ramme Norge.

Banken har gjennomført store effektiviseringstiltak de siste årene.

– Vi har fokus på å få ned de strukturelle kostnadene ved å drive Nordea, sier Storset.

Det har blant annet betydd å samle fellesfunksjoner på tvers av land innenfor «operations», IT, risiko og compliance.

Nordeas nye sparerobot «Nora» er også en del av den pågående effektiviseringen.

– Det er snart like mange som bruker «Nora», som en personlig rådgiver, sier Storset.

Nordea ser betydelig vekst innenfor sparing i fond. I løpet av andre kvartal ble det nettotegnet fondsandeler for 1,6 milliarder kroner. Samlet nettotegning i første halvår ble på 2,9 milliarder kroner.

– Vi når ut til en bredere kundegruppe enn det vi har gjort tidligere. Interessen for fondssparing i Norge har økt de siste årene.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Nordea
  2. Bank

Flere artikler

  1. Nordea flyter på norsk økonomi – tror 2019 blir gullår

  2. Nordea bygger opp milliardbuffer til coronatap: – For tidlig å avblåse krisen

  3. Lånevekst og dempet coronatap for Nordea

  4. Nordea venter enda større oljetap: Setter av nye 380 millioner

  5. Nordea tar tap på nær én milliard i Norge: – For tidlig å si hvordan det utvikler seg