– Disruptiv teknologi driver bærekraftig utvikling

Disruptiv teknologi og digital infrastruktur kan løse noen av de viktigste risikoutfordringene verden står overfor og samtidig skape positive endringer for samfunn, industri og næringsliv.

Eksempler på store samfunnsutfordringer er å sikre verdens jord og vannressurser, minske ulikhet og forbedre utdanning. Dette er hovedkonklusjonene i Global Opportunity Report 2017, analysen som hvert år utgis av DNV GL, FNs Global Compact og den danske tenketanken Sustainia.

Les hele saken med abonnement