«Mer differensiert regulering vil styrke norsk lakseoppdrettsnæring»

Mer laks på de beste lokalitetene og utfasing av de dårligste lokalitetene vil være gunstig både for bedriftene, miljøet og laksenæringens innovasjonsevne.

Havforskningsinstituttet foreslår å redusere antall lakseoppdrettsanlegg på Vestlandet for å få bukt med de store problemene med lus, smittespredning og høye dødsrater i oppdrettsmerdene. Samtidig foreslår de å øke produksjonen på de beste lokalitetene. I utgangspunktet høres dette ut som et radikalt brudd med eksisterende standardiserte reguleringspraksis. Våre studier av lakseoppdrettsnæringen i Tasmania peker imidlertid i retning av at en bør gå enda lengre i en differensiering av reguleringen.

Les hele saken med abonnement