Siv Jensen om konsulenthjelp: - Øker ikke sannsynligheten for å få søknaden godkjent

Hver femte krone fra Skattefunn havnet hos kundene til ett konsulentselskap. Finansministeren sier konsulenthjelp ikke øker sjansene for å få penger fra den statlige ordningen.

STØTTER SKATTEFUNN: Finansminister Siv Jensen (Frp) på sitt kontor i Finansdepartementet i desember i fjor.
Publisert: Publisert:

E24 har i en artikkelserie avdekket at en stor andel av den årlige «Skattefunn-milliarden» havner hos kundene til konsulentselskapet Nofas.

Mellom 19 og 23 prosent av alle tildelingene fra 2009 til og med 2012 har endt hos kundene til konsulentselskapet fra Drammen, viser E24s regnestykke.

Nofas mener det korrekte tallet for 2012 er mellom 10 til 15 prosent.

Les også

Kundene til søknadsfirma har fått hver femte krone av staten: - De melker Skattefunn

Fra 2012 til i fjor økte antall bedrifter som oppgir å ha brukt ekstern hjelp til å søke den offentlige ordningen med hele 75 prosent, viser Skattefunns egen statistikk.

Finansminister Siv Jensen sier imidlertid at de som hyrer profesjonell hjelp til å søke den statlige ordningen, ikke nødvendigvis øker sjansene til å få gjennomslag.

- Bruk av konsulent til å fylle ut søknadsskjemaet øker ikke sannsynligheten for å få søknaden godkjent, sier hun i en epost til E24, formidlet av Finansdepartementets kommunikasjonsavdeling.

- Faktisk ligger godkjenningsprosenten noe lavere blant søknader skrevet av ekstern konsulent enn blant søknader skrevet av bedriften selv, fortsetter Jensen.

Av ferdigbehandlede søknader er andelen godkjente prosjekter skrevet av ekstern konsulent 85,9 prosent, mens andelen godkjente prosjekter skrevet av søker selv er 86,4 prosent, opplyser Skattefunn.

E24-GRAFIKK: Se pengestrømmen fra staten til Nofas

- Kunne brukt midlene på utvikling

Nofas viser at det kan være lukrativ butikk å skrive søknader til staten for andre.

Drammen-selskapet med 35-40 årsverk har omsatt for 190 millioner kroner de siste tre årene.

NOFAS: Daglig leder Lars Henrik Krogh (47) i blå skjorte og styreleder Tom Hilding Johansen (48), i selskapets møterom Ypsilon.

Deres viktigste inntektskilde er nettopp å skrive søknader til Skattefunn.

Kilder som tidligere var ansatt i selskapet forteller E24 at Skattefunn utgjør om lag 90 prosent av Nofas' inntekter.

Selskapet bestrider dette, og sier at det korrekte tallet er nærmere totredjedeler.

Konsulentfirmaet opererer etter det såkalte «No cure, no pay»-prinsippet, og skal kun ha betalt om søknadene går gjennom. I så fall tar de normalt 20 prosent av støttebeløpet kunden får innvilget.

Siden honoraret er basert på hvor mye kundene søker om i forkant, og ikke hva man faktisk ender opp med i skattelette etter at prosjektet er gjennomført, har en rekke tidligere kunder havnet i konflikt emd Nofas. Flere av disse har fortalt sin historie i e24, og kalt Nofas' forretningsmodell uetisk.

Ved å ta prosentandeler av selskapenes søkte støtte kan regningen komme opp i rundt en halv million kroner, slik flere tidligere kunder forteller om.

Dette har Fremskrittspartiets leder bitt seg merke i.

- Jeg registrerer at avhengig av prosjektets størrelse, kan konsulenter tjene flere hundre tusen på et slikt oppdrag. Dette er jo midler som bedriften i stedet kunne brukt til forskning og utvikling, sier Siv Jensen til E24.

Les også

Fikk 189.000 i støtte fra staten: Konsulentene som hjalp til skulle ha 504.000 for jobben

- Skal være enkelt utformet

Flere bedriftsledere mener Skattefunn er for komplisert og krevende. Dette skal gi grobunn for konsulenter som Nofas og andre, forteller blant andre Oddvar Lone i Ibistic til E24.

Nofas selv hevder også at de «demokratiserer søkeprosessen» ved å hjelpe ebdrifter som kanskje ellers ikke ville ha søkt.

Siv Jensen avviser det skal være så komplisert å søke den statlige ordningen, at man må ha konsulenthjelp.

- Søknadsskjemaet i Skattefunn skal være enkelt utformet, og jeg har fått opplyst fra Forskningsrådet at de anslår at det tar mellom tre timer og en uke å fylle ut søknadsskjemaet, sier hun. Forskningsrådet er de som organiserer Skattefunn.

Nofas har tidligere avvist at jobben med å skrive en søknad er «noen timers innsats».

- En søknad omfatter mye mer enn å fylle ut et skjema. Nofas bistår med rådgivning og oppfølging i hele prosessen, og vi er uenige i fremstillingen om at man kan beskrive et forsknings- og utviklingsprosjekt på en nøyaktig om samvittighetsfull måte (på så kort tid, red.anm), har Nofas forklart tidligere.

Les også

- Skjemaene til Nofas og Skattefunn er svært like

Siv Jensen er i kraft av å være finansminister øverste ansvarlig for Skattefunns midler til næringslivet, siden det er i hennes departement at ordningenes økonomiske ramme fastsettes.

Ifølge 2014-statsbudsjettet er fradragene i Skattefunn anslått å redusere samlet norsk skatteinntekt med 1.790 millioner kroner i 2014, opp nær 300 millioner fra fjoråret.

Dette skyldes delvis at regjeringen økte fradragssatsene over statsbudsjettet i fjor. Dette var budsjettert til å øke pengestrømmen til næringslivet med 100 millioner kroner.

«Enklere hverdag»

Fremskrittspartiets motto er som kjent: «En enklere hverdag for folk flest». Både Skattefunn og finansministeren understreker at myndighetene jobber med å gjøre støtteordningen så tilgjengelig som mulig for nærinslivet.

- Jeg er kjent med at Forskningsrådet arbeider kontinuerlig med å gjøre søknadsprosessen så enkel som mulig, og med veiledning til bedrifter som ønsker å søke, uttaler Jensen til E24.

- I tillegg til at nettsiden deres har en grundig veiledning om søknadsprosessen, så tilbyr Forskningsrådet over hele landet en-til-en veiledning og kurs om Skattefunn og søknadsprosessen.

Skattefunn presiserer at en ekstern konsulent «kan være en bedriftsrådgiver, en prosjektleder, en samarbeidspartner fra universitet eller høgskole eller andre ressurspersoner som bedriften samarbeider med».

Les også:


- Skjemaene til Nofas og Skattefunn er svært like
E24-kilder: - Hemmelig provisjon til Nofas-ansatte
Gründer føler seg lurt av søknadskonsulenter: - Regner man på timeprisen, blir det helt avsindig
Fikk 189.000 i støtte fra staten: Konsulentene som hjalp til skulle ha 504.000 for jobben
Tidligere kunde om Nofas: - Det er noe alvorlig galt med den etiske standarden
Kundene til søknadsfirma har fått hver femte krone av staten: - De melker Skattefunn
Konsulenter har dratt inn 190 millioner kroner på å skrive søknader til staten - for andre

Publisert:

Her kan du lese mer om