Oljemyggene feter seg på storfusjonen

Statoil/Hydro-fusjonen vil tvinge myndighetene til en tildelingspolitikk som tiltrekker seg flere nye aktører, mener analyseselskapet Econ.

Publisert:

- Konkurranse blir viktigere enn noen gang dersom man ønsker mangfold på sokkelen, sier direktør Eivind Magnus i analyseselskapet Econ til Aftenposten.
Mer konkurranse vil utfordre de eksisterende aktørene og bidra til kreativitet og dynamikk på sokkelen. Og mye av den konkurransen må komme fra nye og mindre selskaper, mener Econ-direktøren.
Så mens leverandørindustrien skjelver ved tanken på å bare én stor kunde å forholde seg til, kan oljemyggene sverme i årene fremover.
- Oljefusjonen heller styrker nykommerne på norsk sokkel. Statoil

OSE

STL

og Hydro

OSE

NHY

har sagt de vil fokusere internasjonalt, og dermed bør det gi muligheter, sier administrerende direktør Bård Johansen i Aker Exploration.

Selskapet ble i desember prekvalifisert for å operere på norsk sokkel. Selskapet har kjøpt seg inn i en lisens, og fikk tildelt en lisensandel i den nylig avsluttede tildelingen av såkalte "forhåndsdefinerte områder" (TFO-runden).

Småselskapenes rolle har gjerne vært at de tar over oljeproduksjon når et felt nærmer seg slutten av av sin levetid, når de store selskapene ikke lenger er interessert i å fortsette oljeproduksjonen.

Nykommerne kan også overta oljefelt som de store har stengt ned fordi de ikke lenger er lønnsomme nok i storselskapenes samlede portefølje av olje- og gassfelt.

Et eksempel på det er Statoils gamle Yme-felt, som kanadiske Talisman Energy (som operatør) skal gjenåpne sammen med de norske myggene Pertra

OSE

PERTRA

og Revus

OSE

REVUS

.

De nye aktørene har sikret seg en stor andel av nye lisenser som er lyst ut på norsk sokkel de siste årene. Før den siste TFO-runden, hadde de fått 45 operatørskap og 102 partnerskap i nye lisenser..
Men selv om hele åtte nye oljemygger fikk tildelinger i TFO-runden i forrige uke, står nykommerne likevel bare for et par prosent av produksjonen på norsk sokkel.

Ifølge Econ-analysen "New Kids on the Block - A survey of the newcomers", vil produksjonsandelen øke til 6,5 prosent i 2009, for deretter å falle.
- De har fått stor uttelling når det gjelder tildeling av nytt areal. De har også vært aktive i annenhåndsmarkedet for lisenser og dermed bidratt til å vitalisere dette de siste årene, sier Magnus.

Han mener omleggingen av lisenspolitikken har vært en suksess i forhold til å tiltrekke seg nye aktører.

Magnus mener de neste årene vil vise om nykommerne lykkes med å bidra til vesentlig høyere oljeproduksjon på norsk sokkel.

Det er også sannsynlig at man vil oppleve en konsolidering blant nykommerne, der en god del av selskapene vil fusjonere, bli kjøpt opp eller forsvinne.

Publisert:

Her kan du lese mer om