Avviser togklage etter Go-Ahead-seier

Jernbanedirektoratet sier det ikke er grunn til å ta til følge en klage fra det svenske jernbaneselskapet SJs etter at britiske Go-Ahead vant anbudet om å få drive Sørlandsbanen.

TAPTE KONKURRANSEN: Inntil videre er det NSB som kjører Sørlandsbanen og Jærbanen, men nylig ble det klart at britiske Go-Ahead har vunnet konkurransen om å få drive disse banene i fremtiden.
  • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert: Publisert:

Direktoratet mener det ikke har vært noe feil med konkurransen.

«SJ anfører at direktoratet ikke har fanget opp de reelle kvalitetsforskjellene mellom de ulike tilbudene. Dette er ikke riktig», skriver direktoratet i et brev til SJ.

SJ Norge mener tildelingen av kontrakten til Go Ahead om å få drifte Sørlandsbanen de neste årene er i strid med loven om offentlig anskaffelser.

– SJ Norges vurdering er at innkjøpsprosessen ikke har vært i tråd med lov om offentlige anskaffelser. Det er derfor nødvendig at hele prosessen blir grundig gjennomgått for å få klarhet i om Jernbanedirektoratet har lagt til rette for en rettferdig konkurranse, sa administrerende direktør i SJ Norge, Bendek Maartmann-Moe i en pressemelding i slutten av oktober.

Les også: (+) Blåmandagen det sa bråstopp for britiske Go-Ahead

Uenig

Jernbanedirektoratet sier at det har gitt en god nok begrunnelse for at Go-Ahead ble valgt, og at det er uenig i at begrunnelsen er mangelfull. Til SJs klager over at Go-Aheads lave kostnader ikke harmonerer med vurderingen av kvaliteten på tilbudet, sier direktoratet:

«Etter direktoratets syn kan det diskuteres om Go-Ahead opererer med vesentlig lavere kostnader. Uansett kan ikke direktoratet se at det er noe påfallende med dette. Det er riktignok slik at det ofte er en korrelasjon mellom pris og kvalitet, men slett ikke alltid.»

Les også

Klager etter britisk «billig»-bud på Sørlandsbanen: – Fremstår som unormalt lavt

Direktoratet påpeker at leverandøren kun vil få utbetalt det vederlaget som staten har tilbudt, og at tilleggsvederlag ikke vil bli utbetalt uten at leverandøren har krav på det etter kontrakten.

«SJ har avslutningsvis gitt uttrykk for at SJ er usikker på hvordan direktoratet har vurdert den nære sammenhengen mellom kvalitet og billettinntekter. Go-Aheads tilbud er kvalitetsmessig meget godt», skriver Jernbanedirektoratet.

«Herunder er planene for hvordan selskapet skal sørge for flere reisende og økte billettinntekter beskrevet på en god måte, blant annet kvalitetsforbedringer som tilbudsforbedringer med høyere frekvens i helgene på Jærbanen og etablering av totimersfrekvens på Sørlandsbanen», legger direktoratet til.

Les også

Vil kjøre med nytt navn

Les også

Fagforeningsleder raser mot togselskap som skal ta over Sørlandsbanen

Les også

Tidligere NSB-direktør: Tror NSB vil se svært annerledes ut om de taper en kontrakt til

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Vy
  2. Jernbane

Flere artikler

  1. – Fremstår som unormalt lavt

  2. SJ Norge klager på Go Aheads Sørlandsbane-kontrakt

  3. NRK: Go-Ahead nær ved å bli avvist før de vant anbudet

  4. Spente på britisk togaktør: – Har jo opplevd mye konflikt

  5. Go-Ahead-sjef: Ingen togansatte vil miste jobben