XXL må rydde opp etter tilsyn: – Bruddene er å anse som alvorlige

Arbeidstilsynet krever svar på sportskjedens bruk av midlertidig ansatte og deltidsstillinger.

SKAL RYDDE OPP: Pål Wibe tiltrer som XXL-sjef 1. april.
Publisert: Publisert:

– Dette handler om grunnleggende mangler i arbeidet med helse, miljø og sikkerhet, sier Harald Gran, leder for tilsynsseksjon 3 Nord i Arbeidstilsynet.

Arbeidstilsynet gjennomførte i januar i år et tilsynsmøte med XXLs hovedkontor på Alnabru i Oslo. Dette møtet har ført til at XXL nå har mottatt en rapport der de varsles pålegg for en rekke avdekkede avvik.

Oppslag i mediene var en del av bakgrunnen for tilsynet, skriver Arbeidstilsynet. E24 har det siste året avslørt flere forhold knyttet til kulturen i XXL, deriblant hvordan ansatte har blitt bedt om å jobbe gratis på helligdager.

KREVER ENDRING: Harald Gran og Arbeidstilsynet mener XXL har grunnleggende mangler i HMS-arbeidet sitt.

Nå mener Arbeidstilsynet å ha funnet flere brudd på arbeidsmiljøloven.

XXL fortalte under møtet blant annet at de ikke har drøftet bruken av hverken deltidsstillinger eller midlertidig ansatte innad i bedriften, og kunne heller ikke legge frem noen oversikt over hvilke typer midlertidige stillinger som XXL-ansatte har, ifølge rapporten.

Grunnleggende mangler

Saken er pågående, XXL har fått frist til 28. februar til å kommentere tilsynsrapporten, men det ser altså ut som at XXL har noen mangler i det systematiske HMS-arbeidet, sier Harald Gran.

Les på E24+

XXL forklarer hvorfor Gresvig gikk konkurs – og verre blir det

– Vi har varslet en rekke pålegg som følge av det vi mener er brudd på arbeidsmiljøloven. Bruddene er å anse som alvorlige, ikke fordi det er umiddelbar fare for liv og helse, men fordi det handler om grunnleggende organisatoriske arbeidsbetingelser de ikke har helt på plass, sier han.

Arbeidstilsynet har dialog med XXL, og seksjonslederen har tro på at sportskjeden vil rette opp avvikene. Gran avviser at denne saken, slik den ser ut nå, vil kunne medføre overtredelsesgebyr.

– Det er ingenting som tyder på at vi tenker i de baner.

Les også

XXL-styreleder overrasket over anmeldelsen fra Forbrukertilsynet

XXL skal rette opp

At Arbeidstilsynet varsler pålegg har å gjøre med XXLs rett til å komme med tilsvar.

XXL forteller via deres fungerende pressekontakt Marte Ramuz Eriksen at de har mottatt brevet og vil håndtere forholdene i god tid innen fristen.

– Hvordan stiller XXL seg til varslene om pålegg?

– Forholdene som tilsynet har pekt på skal selvsagt rettes opp i. Dette er forhold vi er kjent med og som vi er i gang med å utbedre. Vi har hatt god dialog med Arbeidstilsynet om dette allerede, og vi vil svare tilsynet i god tid før fristene de har satt.

– Å være en så stor arbeidsgiver som XXL er, forplikter. Vi må ha gode rutiner og systemer, vi må ivareta de ansatte og vi må sikre kvalitet og gode prosesser. Dette arbeidet har nå topp prioritet.

– Hvordan jobbes det fremover med de forholdene som Arbeidstilsynet har påpekt? 

– Som DLA påpekte i sin eksterne rapport før jul, og som XXL også har vært åpne om, er det nødvendig med en enda bedre organisering av XXL. XXL jobber nå systematisk for å forbedre og styrke organisasjonen, opplæring og rutiner. Det er allerede igangsatt små og store tiltak: alt fra oppdatering av personalhåndbøker til grundig trening og opplæring av alle ledere og ansatte. Det vil bli opprettet nye stillinger for HR og kommunikasjon, og Tolle Grøterud vil ta ansvaret som «chief of staff» når Pål Wibe er på plass som CEO fra 1. april, skriver Ramus Eriksen i en e-post.

Les også

Nav fryser XXL-samarbeidet – krever arbeidsmiljø-tiltak

AVTROPPENDE: Tolle Grøterud har kun en måned igjen som fungerende konsernsjef i XXL før han går over til en stabssjef-rolle.

Utdaterte varslingsrutiner

Arbeidstilsynet har gitt XXL varsel om pålegg om følgende forhold:

  • Drøfting av bruk av midlertidig ansettelse og bruk av deltid. Årsak: XXL har ingen oversikt over hvilke type midlertidige stillinger ansatte har, og har ikke hatt noen årlig drøfting av bruken av midlertidige eller deltidsansettelser.
  • Oppdatering av varslingsrutiner, som også må gjøres bedre kjent for ansatte. Årsak: Den som finnes nå, må endres for å følge nytt regelverk, og er ikke gjort tilstrekkelig kjent for ansatte.
  • Utarbeiding av rutine for avvikshåndtering. Årsak: Dette finnes ikke nå.
  • HMS-opplæring for arbeidsmiljøutvalg-medlemmer og for arbeidsgiver. Årsak: XXL mangler dokumentasjon på at det er gjennomført 40 timers opplæring.
  • Gjennomgang av fordeling av roller og ansvar i HMS-arbeidet. Årsak: HMS-håndboken manglet informasjon om hvordan dette er fordelt mellom arbeidsgiver og varehussjefene.
  • Gjennomføring av lovpålagte oppgaver for arbeidsmiljøutvalget (AMU). Årsak: XXL opplyste at AMU ikke har gjennomført møter det siste året.
Les også

XXL-ansatte i undertøyet straffet med isvann på «Krigsskolen»

Publisert:
Gå til e24.no