– Skal gjøre Norge grønnere og bedre

Olje- og energiminister Tina Bru (H) legger frem planen som skal sikre nok strøm og arbeidsplasser, i et Norge som skal gå på strøm.

Olje- og energiminister Tina Bru (H), her fra konferansen Floating wind i Haugesund, i juni 2021.
 • Anders Fjellberg (Stavanger Aftenblad)
Publisert:

Fredag presenterer Tina Bru, olje- og energiminister fra Høyre, regjeringens langsiktige plan for Norge som energinasjon. Det blir ifølge Bru første gang en slik stortingsmelding ser hele olje-, gass og kraftsektoren under ett.

– Det handler om ryggraden for utviklingen i Norge, sier Bru til Aftenbladet/E24.

Et sentralt tema vil være hva som må gjøres med tilgangen til strøm, og strømnettet, for å håndtere at så å si alt som i dag går på fossil energi, i fremtiden skal gå på strøm – fra motorsagen til cruiseskipet, som Venstres Ola Elvestuen pleide å si da han var klima- og miljøminister.

Bru sier elektrifiseringen «skal gjøre Norge grønnere og bedre», og sikre utviklingen av norsk industri.

– Det som er så fint, er at elektrifisering, i tillegg til å kutte utslipp, gir fantastiske muligheter for næringsutvikling, smarte løsninger og bedre liv, sier Bru.

Les også

Endrer reglene for tilkobling til strømnettet: – Kan bidra til at man slipper å bygge nytt nett

– En utfordring

I elektrifiseringsstrategien som legges frem på fredag, er det over 20 punkter med tiltak, mål og ønsker.

De fem hovedpunktene er:

 • Samfunnsøkonomisk lønnsom produksjon av fornybar energi
 • Energieffektivisering i alle deler av norsk økonomi
 • Best mulig utnyttelse av overføringsnettet
 • Vurdere systemet for nettutvikling i lys av økende elektrifisering
 • Legge til rette for fremtidig elektrifisering uten at forsyningssikkerheten for strøm svekkes
Les også

Fersk IEA-rapport: Ser tegn til at oljebransjen omstiller

Blant det som skal utredes er tariff for tilknytning til nettet, hvordan «en større elektrifisering» påvirker forsyningssikkerhet og effektbehov, og brukerbetaling for konsesjonsbehandling.

– Vi har et klart mål om at kraften vår skal tas i bruk for å foredle og produsere mer i Norge, og vi ser at tilgangen på kraft og strømnettets dimensjonering er en utfordring. Det innmeldte behovet for kraft bare øker og øker, sier Bru.

– Det grønne skiftet er noe som skjer her og nå, og vi er nødt til å se på hvordan vi kan utvikle strømnettet bedre, og sikre at det blir grunnlaget for industri og næringsliv. Og så trenger vi strømmen for å innfri klimaplanen.

Les også

Vi må snakke meir om kraftbehovet og elektrifiseringen av Noreg

Ekspertutvalg

Bru varsler at det også blir satt ned et «hurtigarbeidende utvalg», som skal ledes av Enova-sjef Nils Kristian Nakstad. Utvalget skal vurdere:

 • Tiltak for å gjøre det raskere å utvikle og konsesjonsbehandle nye nettanlegg
 • Prinsipper for å ivareta en samfunnsøkonomisk utvikling av strømnettet.
 • Forbedringer i systemet med tilknytningspunkt.

Sistnevnte handler ifølge Bru om å vurdere mulige kriterier, som gjør at nettselskapene kan prioritere mellom de som ønsker å reservere plass i strømnettet.

– I dag går alle inn i den samme køen etter et førstemann til mølla-prinsipp. Utvalget skal se på om det er mulig å tenke annerledes, sier Bru.

Les også

Åpner norsk-tysk kraftkabel: – Dette er en stor dag

Knut Kroeplien, administrerende direktør i Energi Norge.

– Kan ikke sitte stille og vente

Knut Kroeplien, administrerende direktør i Energi Norge, interesse- og arbeidsgiverorganisasjonene for kraftbransjen, skriver i en kommentar til E24 strømnettet vil være «den mest kritiske faktoren for å lykkes med elektrifisering og industriutvikling de kommende årene ».

– Det er bra at regjeringen nedsetter et ekspertutvalg for å svare på hvordan strømnettet kan utvikles raskere og til en lavere kostnad for kundene, skriver han.

Kroeplien sier at nettselskapene merker en «voldsom pågang fra aktører innen elektrisk transport, batteri- og hydrogenproduksjon, datalagring og annen industri», og at det med dagens reguleringer ikke er mulig for nettleverandørene å bygge ut nettet raskt nok.

– Vi kan ikke sitte stille og vente på utvalgets arbeid det neste året. Vi må jobbe parallelt med raskere beslutninger og mer kundevennlige prosesser, skriver Kroeplien.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Fornybar energi
 2. Elektrifisering
 3. Tina Bru
 4. Strøm

Flere artikler

 1. Strømnettutvalget åpner for å slippe modne prosjekter foran i køen

 2. Kraftbransjen ber ny energiminister styrke nettet

 3. La frem energimeldingen: – Vi trenger mer energi

 4. Sverige vil bygge kraftnett raskere: Mener Norge bør gjøre det samme

 5. Støre vil satse grønt med kraft og nett