Kjøpte eiendom for 3,5 millioner - fikk 3 millioner i avslag

Tom Uttakleiv (34) og samboeren fikk nesten tre millioner kroner i prisavslag og erstatning for feil og mangler på en eiendom de kjøpte for 3,5 millioner kroner.

EIENDOMMEN: Den utbygde hytta (til høyre i bildet) er overdekket med presenning på grunn av lekkasje. Til venstre skimtes campingvognen. Den mindre bygningen er stallen som det heller ikke var søkt tillatelse til å bygge, ifølge dommen fra Romerike og Glåmdal tingrett.
Publisert: Publisert:

Dette beløpet inkluderer forsinkelsesrenter og deler av advokatkostnadene.

Paret overtok eiendommen, som nå ligger i Lillestrøm kommune, i juli 2019, men kom til at det ikke var forsvarlig å bo i huset.

– Det er veldig godt å bli ferdig med saken etter å ha bodd i campingvogn i ett og et halvt år, sier Uttakleiv til VG.

– Dere har til slutt fått eiendommen veldig billig?

– Ja, det er ganske spesielt. Men vi ble veldig forelsket i området, sier Uttakleiv som jobber i transportbransjen.

Paret gikk til sak fordi de mente eiendommen, som opprinnelig var bebygd med en enkel hytte, hadde en drøss med feil og mangler og at selger hadde gitt mangefulle og uriktige opplysninger.

I dommen fra Romerike og Glåmdal tingrett ble Uttakleiv og samboeren tilkjent drøye 2,7 millioner kroner i prisavslag og erstatning – som var 27 prosent lavere enn deres samlede krav på 3,7 millioner - samt saksomkostninger på 340 000 kroner.

I dommen heter det at de ble frarådet å bo i boligen på grunn av brann- og overspenningsfare. Det var da også grunnen til at de valgte å bo i en campingvogn på tomten.

UTVIDET: Hytta, som opprinnelig var en enkel hytte på 40 kvadratmeter, er nå på drøye 80 kvadratmeter etter oppføring av to tilbygg. Men selger søkte ikke kommunen om tillatelse, ifølge dommen i Romerike og Glåmdal tingrett.

I etterkant har partene inngått forlik som innebærer at småbarnsforeldrene får 2.983.559 kroner fra selgers forsikringsselskap.

Les kommentaren fra selgers advokat lenger ned i saken.

– Vi inngikk forlik fordi det var stor risiko for at motparten ville anke, og vi ville gjerne sette punktum for saken, sier Uttakleiv som fikk hentet inn en rekke takstrapporter og pristilbud for å dokumentere det de mente var feil og mangler.

I dommen fremgår det at selger, som er faglært tømrer, blant annet har oppført to tilbygg til hytta, bygget garasje med kontor på toppen og bygget stall og terrasse/sommerstue. Men han hadde ikke søkt kommunen om tillatelse.

Selger har også gjort en rekke tiltak knyttet til el-anlegg, vann- og avløp
samt etterisolert, byttet vinduer og gulv på den opprinnelige hytta som nå er på over 80 kvadratmeter. De fleste arbeidene er utført av selger selv.

– En spesiell sak

Selger har tatt seg til rette gjennom mange år og utført mange ulovlige tiltak som det koster penger å rette opp. Det er ikke bare snakk om å reparere dårlig utført arbeid, men også involvere kommunen i en prosess med ettergodkjenning. Da blir det komplisert og omfattende, sier Uttakleiv og samboerens advokat, Tine Beate Eriksen ved Oslo Advokatkontor AS, til VG.

Kjøpers advokat, Tine Beate Eriksen.

Hun mener kommunen ville kreve at tiltakene selger har gjort må ivareta dagens krav på søketidspunktet, og da blir det veldig dyrt å rette opp.

– Det er et meget bra resultat, sier Eriksen om forliket og legger til:

Det er en spesiell sak fordi man sto med en eiendom som var nesten ubebygd da selger kjøpte den og i hans eietid har det skjedd enormt mye uten at kommunen har vært involvert.

Selger ønsker ikke å kommentere saken, men overlater det til sin advokat, Line Engelmann-Kokkim i Protector Forsikring.

– Vi greide å bli enige med motparten om et forlik noe lavere enn domsslutningen som det er mulig å leve med, selv om det stadig er noe høyt, sier Engelmann-Kokkim til VG.

Hun peker på at i erstatningsbeløpet på nesten tre millioner kroner inngår også 175 000 kroner kroner i forsinkelsesrenter samt 340 000 kroner til delvis dekning av motpartens saksomkostninger i tingretten.

– Et høyt prisavslag

– Men det er absolutt et høyt prisavslag, sier advokaten og legger til at kravet mer enn doblet seg etter at den første stevningen ble tatt ut.

– X-faktoren var at flere av tiltakene på eiendommen ikke var søkt om, og skal man søke kommunen må man forholde seg til gjeldende forskrifter. Takstmann som var engasjert av Protector mente at man ville kunne få dispensasjon for veldig mange av disse tingene, men dommeren la til grunn at denne risikoen ikke kunne tilføres kjøper, sier Engelmann-Kokkim som viser til at også selger ble hørt på flere punkter.

– Ingen av partene har vunnet saken fullt ut.

Advokaten sier de inngikk forlik for å slippe en ny runde i lagmannsretten siden det i slike saker alltid vil være en totalvurdering av risiko og totalkostnader som i enkeltsaker gjør at man forliker fremfor en ny runde i rettsapparatet

– En anke hadde involvert tidkrevende arbeid for å undersøke med kommunen om de kunne gi dispensasjon for oppførte tiltak, sier Engelmann-Kokkim.

Protector Forsikring holder på å trekke seg ut fra markedet for boligselgerforsikring og vil fra januar av ikke lenger selge dette produktet.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om