Arbeidstilsynet felt for diskriminering av arbeidssøker

Arbeidstilsynet må betale 45.000 kroner etter å ha diskriminert en arbeidssøker på grunn av alderen hennes.

Arbeidstilsynets, her ved direktør Trude Vollheim, må betale oppreisning til en 55 år gammel arbeidssøker som ble diskriminert på grunn av hennes alder.
Publisert: Publisert:

Arbeidstilsynet skulle ansette en ny inspektør. Valget sto mellom en kvinne på 55 år og en mann på 30 år. Begge hadde bachelor, men kvinnen hadde lengre erfaring i arbeidslivet.

Kvinnen på 55 fikk ikke jobben og ble diskriminert på grunn av hennes alder, ifølge Diskrimineringsnemndas vedtak.

– Kvinnen var 55 år på søknadstidspunktet, mens han som fikk stillingen, var langt yngre. Hun hadde derfor nødvendigvis lengre generell yrkeserfaring. Hun fremstår dessuten svært godt kvalifisert for stillingen, hennes utdanning og yrkeserfaring matchet langt på vei alle tilsynets krav og ønsker i utlysningen, skriver nemnda i vedtaket.

– Ved å se hennes utdanning og erfaring opp mot kravene og ønskene i utlysningen, fremstår hun etter nemndas mening som bedre kvalifisert enn motkandidaten som fikk stillingen, konkluderer Diskrimineringsnemnda.

Saken ble først omtalt av Teknisk ukeblad.

Må betale 45.000 kroner

Arbeidstilsynet fører vanligvis tilsyn med andre. Nå har de altså selv blitt felt for brudd på arbeidsmiljøloven.

Tilsynet må betale oppreisning på 45.000 kroner til kvinnen som ble diskriminert for sin alder.

– Vi ser alvorlig på at noen som har vært i en rekrutteringsprosess hos oss, opplever å ha blitt diskriminert, sier fungerende avdelingsdirektør Ronny Jørgenvåg ved Avdeling for organisasjon i Arbeidstilsynet.

Han sier tilsynet tar arbeidsgiveransvaret på høyeste alvor.

– I denne saken mente Diskrimineringsnemnda vi ikke kunne dokumentere i tilstrekkelig grad at det ikke forelå aldersdiskriminering. Vi tar avgjørelsen til etterretning, og har parallelt med denne saken gått gjennom og vurdert våre interne retningslinjer for rekruttering, sier Jørgenvåg.

– En liten skandale

– Jeg hoppa litt i stolen da jeg leste vedtaket. Her er Arbeidstilsynet tatt med buksene nede, og de må betale 45.000 i oppreisning, da er det jo ikke en fillesak, sier Kari Østerud, direktør hos Senter for seniorpolitikk.

– Jeg vil si det er en liten skandale, sier Østerud.

Statistikk fra Senter for seniorpolitikk viser at ledere vil i gjennomsnitt nøle med å innkalle kvalifiserte søkere når søkeren er eldre enn 58 år. Det kan tyde på systematisk aldersdiskriminering i arbeidslivet.

– Jo eldre du er, jo vanskeligere er det å få ny jobb, sier seniorpolitikk-direktøren.

Kari Østerud, direktør hos Senter for seniorpolitikk.

Hun peker blant annet på Navs tall over arbeidsmarkedet.

– De over 55 år bruker ifølge Nav mye lengre tid på å få ny jobb enn yngre, og mange kommer aldri over i jobb og forsvinner ut av statistikken, sier Østerud.

Hun tror likevel det er sjelden arbeidssøkere som blir diskriminert for alderen deres, klager inn hendelsen. Det gjør Diskrimineringsnemndas avgjørelse enda mer oppsiktsvekkende.

Les på E24+

– Hun er den råeste dama jeg vet om

Like ulovlig som å diskriminere på grunn av kjønn eller etnisitet

Østerud håper vedtaket kan gjøre andre oppmerksom på holdninger de kanskje ikke var klar over selv.

– Jeg tror det skjer mye ubevisst. De som ansetter er ikke dum eller slem, men de har kanskje bare ikke tenkt tanken på at de diskriminerer på grunn av alder.

Hun påpeker at å diskriminere arbeidssøkere på grunn av alder er like ulovlig som å diskriminere på grunn av kjønn, etnisitet eller seksuell orientering.

– Jeg tror det handler mye om bevisstgjøring. Man må slutte å sortere arbeidssøkere etter alder. Alle arbeidsplasser trenger ansatte i ulike aldre, og når eldre søker må de få muligheten til å bli vurdert ordentlig, sier Østerud.

Les på E24+

Nå inntar elbilene norske gårdstun

– Hva kan man gjøre hvis man tror man har blitt diskriminert på grunn av sin alder?

– For det første bør man mobilisere fagforeningen sin. Det er alltid lurt å være fagorganisert, sier Østerud.

Hun foreslår så å bringe saken inn for Likestillingsombudet.

– Der kan du få veiledning og hjelp.

Til slutt kan man gjøre som kvinnen som ble tilkjent 45.000 kroner fra Arbeidstilsynet.

– Du kan også bringe saker inn for Diskrimineringsnemda, som det er gjort her, sier Østerud.

Les også

Ferske boligeiere forbereder seg på rentehopp: – Kommer ikke som en bombe

Publisert: