Slår alarm om at Statens vegvesen kan kollapse

Siw Tyldum sitter på innsiden av Statens Vegvesen og advarer mot at selskapet kan kollapse. Hun får full støtte av leder Julie Brodtkorb i Maskinentreprenørenes forbund.

DE UNGE STIKKER: Hovedtillitsvalgt Siw Tyldum sier Statens vegvesen har gått fra 7500 ansatte til rundt 4500 ansatte og at gjennomsnittsalderer nå er over 50 år.
 • Bjørn Haugan
Publisert:

Ingeniørorgansisasjonen NITOs hovedtillitsvalgt i Statens vegvesen, Siw Tyldum, sier hun er nødt til å slå alarm om Statens vegvesen.

– Vi frykter at Statens vegvesens fagmiljø skal kollapse. Vi ser en massiv kompetanseflukt og at de ikke lenger har nok ressurser til å gjennomføre samfunnskritiske oppgaver, sier Tyldum til VG.

Hun sier det er flere årsaker til denne dramatiske utviklingen.

– I 2019 var Statens vegvesen gjenstand for to store reformer/omstillinger: Regionreformen og overgang fra geografiske regioner til landsdekkende divisjoner. Disse reformene har ført til at Vegvesenet har mistet mye verdifull kompetanse, sier hun:

– Rundt 1400 ansatte og deres oppgaver er overført til de nye fylkene, mens 1600 ansatte har sagt opp som følge av usikkerhet og uro. På kort tid har dermed Statens vegvesen gått fra 7500 ansatte til rundt 4500 ansatte.

– Årelating over mange år

Tyldum sier det spesielt er høykompetanse som forsvinner.

– Ja, det er veldig mange som forsvinner fra utdanningsgruppene inne teknologifag?

– Det kan fremstå som en kamp for deres ingeniører?

– Nei, vi snakker om en årelating over mange år, som gjør at mange faggrupper forlater skuta. I tillegg så opplever vi en politisk nedprioritering, som samlet sett gjør at jeg må konkludere med at vi er farlig nær en situasjon der landet ikke har en statlig vegadministrasjon som kan ivareta dagens infrastruktur, utvikle den, ivareta trafikksikkerhet, utvikle det digitale vegnettet, påvirke klimabelastningen fra samferdselssektoren eller ivareta dagens sektoransvar innen samferdsel.

KLAR TALE: Administrerende direktør Julie Brodtkorb i Maskinentreprenørenes forbund sier det er på tide å slå alarm, slik Tyldum i dag gjør. Her fra hennes tid som læring i en dumper.

Hun får full støtte av administrerende direktør Julie Brodtkorb i Maskinentreprenørenes forbund, som organiserer selskap som bygger ut veiene våre.

– Vi har fullt ut støttet omorganiseringene innen denne sektoren, inkludert regionreformen og opprettelsen av Nye Veier AS. Men vi ser også at konsekvensen har blitt at Statens vegvesen tappes for ressurser og folk som gjør at sentrale samfunnsberedskaps-oppgaver er truet, blant annet beredskap og veivedlikehold. Vi ser det samme som Tyldum; det er på tide å slå alarm, sier Brodtkorb.

– Nå må politikerne ha baller

Hun legger til:

– Vi ser at de flinkeste i Statens vegvesen ofte ender opp i våre selskaper eller i Nye Veier. Det er spesielt trist at dette skjer i en tid hvor Statens vegvesen har fått en fantastisk sjef i Ingrid Dahl Hovland. Nå har vegvesenet lojalt fulgt opp reformene og Hovland har på kort tid endret kulturen i vegvesenet fra en byråkratisk kultur til en «doer»-kultur. Nå må politikerne ha baller til å gi Hovland de ressursene de trenger for å få reformene til å lykkes, sier Brodtkorb.

Brodtkorb som bukse-politi

Tyldum beskriver en utvikling hvor de unge og ambisiøse forsvinner og at de sitter igjen med folk over 50 år.

– Av de som har sluttet i år (ikke gått av med pensjon) er gjennomsnittsalderen 43 år, mens gjennomsnittsalderen i Staten vegvesen samlet, har økt til over 50 år. Det betyr at det som skulle være kompetanse for fremtiden «renner ut».

– Nedleggelse er samtaleemne

Hun sier konkret at 286 personer har sluttet mellom 1. januar og utløpet av august.

– 37 prosent av disse har valgt å gå av med pensjon, mens drøyt 240 har «rømt». De som slutter gjør det hovedsakelig av frykt for etatens fremtid og dermed mangel på forutsigbarhet for egen fremtid. Det har blitt et vanlig samtaleemne blant ansatte at regjeringen har som mål å legge ned Statens vegvesen.

Det statlige utbyggingsselskapet Nye Veier AS ble etablert i 2016, for å bygge veier raskt.

– Er det Nye Veier som stikker av med pengene?

– Nye Veier synes å være samferdselsminister Knut Arild Hareides baby, men det er ikke Nye Veier som er den største utfordringen for Statens vegvesen. Det er de store kuttene som foretas i vegvesenets budsjetter. Regjeringen sier de skal satse på bygging av veier og broer, men virkeligheten er at kuttene i statsbudsjettet på tre milliarder kroner vil utgjøre nye kutt i årsverk, i størrelsesorden 1000 årsverk. Slik blir det ikke flere nye veier og bruer.

Hun legger til:

– I tillegg til at det rammer tusen årsverk hos oss, så vil også kuttene ramme 1600 årsverk i private selskaper, som ikke får bygge ut planlagte veier.

Bane større enn vei

Hun avviser også at hennes utspill er del av en budsjettkamp om neste års statsbudsjett.

– Nei, men det vil bidra til å forsterke en farlig svekkelse av Statens vegvesen. Jeg tror Frp og andre partier som vil bygge veier i landet vårt, må innse at årelatingen av vegvesenet har kommet så langt at det er kritisk. Statens vegvesen vil rett og slett ikke klare å utføre samfunnskritiske oppgaver hvis kompetanseflukten fortsetter.

Tyldum sier at noen av kuttene skyldes at jernbanen ikke har blitt pålagt å stramme inn.

– For første gang er jernbaneinvesteringene større en vei-investeringen – 16,1 milliarder mot Vegvesenets 12,8 milliarder kroner. Det er en del av en klimasatsning, men vi reagerer kraftig på at jernbaneprosjekter, hvor investeringene blir høyere enn budsjett, ikke må kutte, slik vegvesenet gjorde da Rogfast ble dyrere enn antatt. Når samferdselsbudsjettet skal gå i balanse, er det vegvesenet som taper når jernbanen bruker for mye penger. 

Hareide lover at Statens vegvesen skal være storebror

Samferdselsminister Hareide (KrF) sier han tar signalene.

STOREBROR: Samferdselsminister Knut Arild Hareide lover at Staten vegvesen skal være veienes storebror.

– Jeg tror vi skal være ærlige på at regionreformen og tap av 1300–1400 årsverk har blitt en utfordring for Statens vegvesen - og at de mister verdifulle folk. Vi ønsker ikke et svakt vegvesen, snarere tvert om. Jeg tror at når vi legger frem Nasjonal transportplan i mars, så vil folk se at vi satser på Statens vegvesen og at det vil være en meget attraktiv høyteknologisk arbeidsplass i mange år fremover.

Han sier det bare er plass til en storebror og at det ikke er Nye veier.

– Jeg ser hva de sier om at Nye Veier er min baby. Nye Veier er viktig, men som lillebror i en barneflokk på fem, så vet jeg hva det betyr å ha en storebror. Og la det ikke være noen tvil om at Statens vegvesen skal og må være storebroren i vei-Norge i fremtiden. Jeg setter også pris på at de trekker frem Hovlands innsats. Hun skal greie å løfte vegvesenet de neste årene, sier Hareide.

Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland tror på enny vår.

– Det siste året har vist oss hvor viktig det er med et sterkt Statens vegvesen av hensyn til den nasjonale beredskapen.

LOVER NYE FOLK: Veidirektør Ingrid Dahl Hovland sier de vil rekruttere nye medarbeidere.

Hun sier de fortsatt er en meget stor etat med mye kompetanse.

– Vi er i full gang med å bygge en ny organisasjon, og jeg møter mye entusiasme og slagkraft i våre rekker. Jeg sier til våre folk at vi skal beholde medarbeidere og bygge ny kompetanse. Vi kommer til å rekruttere nye medarbeidere, sier Hovland.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Statens vegvesen
 2. Regionreform
 3. Samferdsel
 4. Nye Veier AS
 5. Ingrid Dahl Hovland
 6. Nasjonal Transportplan
 7. Knut Arild Hareide

Flere artikler

 1. Frykter kollaps i Statens vegvesen

 2. Senterpartiets store samferdselsbløff

 3. Fersk handlingsplan fra Hareide og Rotevatn: Slik vil de sikre fossilfrie anleggsplasser

 4. Betalt innhold

  Slik ble tre minutters vei 354 millioner kroner dyrere enn planlagt

 5. Næringsministeren vil bidra med «en mindre del» av Norwegian-pakken: – De er i en annen situasjon enn de andre