Støre vil sette norske arbeidsplasser som nytt mål for DNB og Telenor

Jonas Gahr Støre kan bli landets neste statsminister. Her lanserer han «en ny linje i næringspolitikken». Statens selskaper skal ikke lenger drive med lønnsomhet som eneste mål.

Ap-leder Jonas Gahr Støre mener regjeringen er for passiv i næringspolitikken. - Vi går glipp av store næringsmuligheter basert på norske ressurser og norsk kompetanse, sier han.
 • Sigurd Bjørnestad (Aftenposten)
Publisert:

Ap-leder Jonas Gahr Støre skuer ut over Norge og Europa. Han ser «et viktig kappløp innen industri og energi». Han ser ambisiøse mål for klimakutt.

Støre frykter at Norge blir frakjørt. Det trengs kapital til store investeringer.

– Regjeringen sitter stille og venter på at private investorer skal ta oss videre. Det er ikke nok. Vi trenger at staten går inn med kapital og langsiktig eierskap for å få dette til, sier han.

Han er også bekymret for at Norge kan få underskudd i handelen med utlandet. Støre vil ha mer eksport og mer industri.

I dette intervjuet lanserer Støre det han kaller «en ny linje i næringspolitikken» (se faktaboks).

Kapitalen mangler

Etter Støres syn er det ikke nok kapital tilgjengelig for å nå målene om arbeidsplasser, eksport og utslippskutt. Staten må stille opp.

– Norsk næringsliv mangler kapital for å kunne utvikle ny næringsvirksomhet, sier han.

– Hvilke næringer er det som mangler kapital?

– Helseindustri og vaksiner, mineralindustri, maritim industri, oppdrett til havs og hydrogen. Det finnes mange eksempler. Det er kapital tilgjengelig både i Norge og i utlandet, men kapital er bare en del av det. I tillegg må vi ta tak i andre viktige rammebetingelser. NVE sier havvindsatsing i Norge ikke kommer før på 2030-tallet, fordi det ikke er lagt til rette for å komme i gang.

Les også

Grønn batteriteknologi kan bli spydspissen for norsk industri-omstilling

Markedet fikser ikke havvind

Støre fortsetter i det grønne.

– Vi skal i gang med hydrogen, og vi skal i gang med fangst og lagring av CO₂. Oppstarten skjer ikke uten videre med den kapitaltilgangen som er der i dag.

– Hvordan vet du at dagens kapitalmarked ikke vil ta seg av dette?

– Nei ..., basert på det NVE sier på havvindsiden, så er det ikke noen grunn til at det bare skjer, slik oppstart skjer i andre sektorer der tilbud og etterspørsel gir klare nok signaler til å avklare lønnsomheten.

– Hva er det som gjør at markedene svikter?

– Dette er historien om markedets muligheter og begrensninger. Det er ikke markedet alene som skaffet de store gjennombruddene for vaksiner, internett, GPS og teknologier som i dag er tilgjengelige for alle. Det har startet med at det er en langsiktighet og vilje hos staten, sier han.

«Langskip» er regjeringens prosjekt for fangst og lagring av CO₂. Staten skal dekke 16,8 milliarder av de samlede kostnadene på 25,1 milliarder.

Les også

Ap vil ha enda mer stat i det grønne skiftet

Les også

Tilbake til fortiden

Støre bygger på EU og Biden

Støre sammenligner sin nye næringspolitikk med det grønne skiftet i Europa og president Joe Bidens plan for å ruste opp USAs infrastruktur.

– Europas grønne skifte bygger på kraftige stimulanser også fra statene. Se på det Biden gjør i USA på infrastruktur: Hvorfor har ikke næringslivet i USA ordnet veier, flyplasser, broer og infrastruktur som over tid er lønnsomt for et moderne samfunn? spør Støre.

Ap-lederen tilføyer et økonomisk argument for staten.

– Fellesskapet bør dessuten være med på oppsiden når vi lykkes, sier han.

Vil ha vekst i industrien

Støre mener statens kapital vil utløse privat kapital. Han snakker om partnerskap.

– Inntil staten peker ut retningen og stiller noen garantier, så får vi ikke utløst investeringer i disse næringene. Vi går glipp av store næringsmuligheter basert på norske ressurser og norsk kompetanse.

– Hva er det Arbeiderpartiet ser som det private næringslivet ikke ser?

– Staten kan vektlegge flere hensyn enn kortsiktig avkastning. Trenden i Norge er at verdiskapingen fra industri går ned, til tross for at vi har verdens ledende fagarbeidere og unik tilgang til energi. Vi er posisjonert innenfor de næringene jeg nevner til å ta ledende posisjoner. Det skjer ikke uten videre, selv om det er kapitalrikdom ute i samfunnet, sier han.

2. april sa DNBs sjef for bedriftsmarkedet i Aftenposten/E24 at «aldri før har det vært mer kapital tilgjengelig».

Les også

NHO frykter mer statlig eierskap med Arbeiderpartiet

Mener næringslivet vil ha staten

Støre vil ha mer industri.

– Investeringene i landbasert industri i Norge går ned. I andre land snur det og går opp, sier han.

Han retter blikket mot Norges handelsbalanse overfor utlandet.

– Der er vi i ferd med å gå i minus, selv medregnet olje og gass. Å peke på at det vil snu fordi det finnes nok kapital der ute er ikke nok. Det kommer ikke til å skje, slår Støre fast.

Ap er i ferd med å programfeste at eksporten, utenom olje og gass, skal dobles til 2030.

Han hører at næringslivet vil ha staten med.

– Når jeg snakker med lederne i de store private selskapene i Norge, så har de jo en økende forventning til at staten stiller opp. Det gjelder ikke bare kapital, men med tydeligere krav, ringvirkninger og langsiktighet.

Les på E24+

Oljeutvinningen vil synke mot 2030. Da skal vi leve av Oljefondet.

Ikke bare lønnsomhet

Arbeiderpartiet vil i fremtiden ha næringsutvikling og norske arbeidsplasser inn som to nye selvstendige mål for selskaper staten eier.

– Disse kommer i tillegg til målet om lønnsomhet, sier Støre.

– Hva skjer hvis det er konflikt mellom lønnsomhet og arbeidsplasser?

– Over tid må bedrifter være lønnsomme. Går du i arbeiderbevegelsen og fagbevegelsens historie, så har det ikke i Norge vært tradisjon i Norge for å støtte ulønnsomme bedrifter.

Støre svarer «ja» på spørsmålet om Arbeiderpartiets to nye mål også skal gjelde for de store bedriftene staten allerede eier helt eller delvis.

– Men jeg har ikke satt opp prosentandeler for hvordan målene skal vektes.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Næringspolitikk
 2. Jonas Gahr Støre
 3. Industri
 4. Klimautslipp

Flere artikler

 1. Kritisk til Støres nye næringspolitikk: – Forstår ikke privat næringsliv

 2. Ap vil ha enda mer stat i det grønne skiftet

 3. Statlig kapital og eierskap er en viktig del av verktøykassen

 4. Betalt innhold

  Støre om Bergen Engines: – Disse arbeidsplassene må vi sikre

 5. Han skal peke på hva Norge skal leve av etter oljen