Finanstilsynet advarer mot eiendomsselskap

Tilsynet mener et eiendomsselskap har tilbudt investeringstjenester uten tillatelse og pålegger det å stanse umiddelbart.

ADVARER: Finanstilsynet krevet at Innovasjon og Eiendom AS, tidligere Miris Eiendom, stanser virksomhet det anser som ulovlig.
  • Eivind Bøe
Publisert:

Innovasjon og Eiendom AS, tidligere Miris Eiendom AS, har ifølge Finanstilsynet ikke godkjenning til å drive investeringstjenester i Norge.

I et brev til selskapet skriver Finanstilynet at de «basert på tips og informasjon» mener eiendomsselskapet likevel har drevet med dette.

Finanstilsynet pålegger derfor Innovasjon og Eiendom om å stanse denne virksomheten og advarer mot investeringstilbud markedsført av selskapet.

Mener det har skjedd en feil

Miris-sjef Jan Gunnar Mathisen sier at det hele dreier seg om en feil som selskapet har rettet opp.

– Dette er et forhold tilbake til 2018/19 hvor Miris kjøpte tilbake aksjer i Innovasjon og Eiendom AS der dessverre ansatte var ansatt i feil selskap. Det er ingen virksomhet som har vært videreført slik at det er ingen virksomhet å stoppe, skriver Mathisen i en SMS til E24.

Etter å ha mottatt informasjon fra privatpersoner som var blitt kontaktet av selskapet, tok Finanstilsynet kontakt med det i 2018, på bakgrunn av mistanke om ulovlig virksomhet.

«Foretaket hevdet i sin redegjørelse overfor Finanstilsynet at det ikke hadde ytt investeringstjenester, men har hentet inn kapital gjennom obligasjonslån til finansiering av egen virksomhet», skriver tilsynet i et brev til selskapet.

Fikk flere tips

Tilsynet fortsatte imidlertid å å motta tips i etterkant av varselet og fant grunn til å sende et fornyet varsel om pålegg om stans i fjor vår.

«Det er Finanstilsynets vurdering at foretaket har formidlet ordre i aksjer og konvertible obligasjoner fra kunder av foretaket til Miris AS gjennom å tilby kundene å konvertere sine aksjer i foretaket og underliggende eiendomsselskaper til aksjer eller konvertible obligasjoner i Miris AS», skriver tilsynet i brevet.

Denne typen ordreformidling regnes etter loven som en konsesjonspliktig investeringstjeneste.

Tilsynet mener også at tidligere plassering av aksjeemisjoner i datterselskapene innebærer ytelse av investeringstjenesten plassering.

Selskapet kan klage tilsynets vedtak til Finansdepartementet.

Les på E24+

Gründerdrøm? Slik gjør du deg attraktiv for investorer

Les på E24+

Tre eksperter: Aksjene du bør satse på i sommer

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Finanstilsynet
  2. Eiendom
  3. Miris Eiendom

Flere artikler

  1. Investorer ble forespeilet milliongevinst – flere av prosjektene har ikke blitt bygget

  2. Norske meglere fikk seks dager på å komme seg ut av Danmark

  3. Luksushotellet skulle stå ferdig i år: Nå vil investorer slå utbyggeren konkurs

  4. Finanstilsynet med kritikk etter forvalters handel med rentepapirer

  5. Finanstilsynet med kritikk av Arctic Securities etter aksjehandel