Norwegians emisjonskurs kan ende rundt seks kroner

Dersom Norwegian totalt henter inn 4,5 milliarder kroner i frisk kapital ligger det nå an til at prisen blir på rundt seks kroner per aksje. Aksjen handles i dag over 50 kroner.

Finansdirektør Geir Karlsen og konsernsjef Jacob Schram har gitt litt mer til kreditorene enn i det opprinnelige forslaget til redningsplan.
Publisert:

RETTELSE: I en tidligere versjon av denne saken ble det opplyst at emisjonskursen på de nye aksjene i Norwegian trolig vil ende på 8,23 kroner. Det er feil. Saken ble rettet 11. mars klokken 12.25.

Norwegian-aksjen på Oslo Børs handles nå til litt over 50 kroner per aksje. Men i mai vil selskapet etter planen trykke opp snaue 900 millioner nye aksjer til mye lavere kurser.

De nye aksjene som blir utstedt til helt nye aksjonærer og dagens aksjonærer ligger an til å få en kurs på ca. 6 kroner.

Det viser E24s beregninger, basert på opplysningene Norwegian og rekonstruktøren presenterer i torsdagens redningsplan (scheme).

Norwegian opplyser at eksisterende kreditorer får konvertere om gjeld til nye aksjer på en kurs på 8,23 kroner per aksje.

De nye aksjene som skal trykkes opp til investorene i de to emisjoner vil altså få en lavere pris enn konverteringkursen for kreditorene.

Prisen på emisjonene har ikke blitt endelig fastsatt og dette skal gjøres av selskapet og rådgiverne.

E24s beregning av den kommende emisjonskursen er altså gitt de opplysningene Norwegian nå gir om fordeling av eierandeler og samlet ny kapital.

Les også

Norwegian legger frem endelig redningsplan: 34.000 kunder får ikke full erstatning

Den irske revisoren Kieran Wallace har nå lagt frem sin endelige redningsplan for Norwegian.

Nye investorer kan bli sittende med 70 prosent av selskapet

Det er flere forutsetninger som er lagt til grunn i selskapets og E24s kalkyler.

Her er en gjennomgang av regnestykket.

Norwegian opplyser blant annet at de må hente minst 4,5 milliarder i frisk kapital i tre transaksjoner.

Blir beløpet høyere til slutt, kan det endre på eierandelen de nye investorene vil sitte med. Hvis fordelingen mellom de tre transaksjonene endrer seg, kan det også endre regnestykket.

Basert på at det skal hentes 4,5 milliarder i ny kapital opplyser Norwegian at de nye investorene vil kontrollere rundt 70 prosent av selskapet.

Tre grupper av investorer

Investorene fordeler seg i tre grupper med hver sin transaksjon:

  • De eksisterende aksjonærene får tilbud om å tegne seg for 400 millioner kroner i nye aksjer
  • Det tilbys et hybridlån på inntil 1,875 milliarder kroner der den norske stat har sagt den vil stille med 1,5 milliarder
  • Til slutt skal det hentes inn 2,225 milliarder fra nye investorer

Norwegian opplyser at de eksisterende kreditorene vil sitte igjen med 25,4 prosent av selskapet, eller 233,5 millioner aksjer, gitt deres forutsetninger.

Det betyr at Nye Norwegian totalt vil få rundt 919,5 millioner aksjer.

  • Gitt at de nye investorene skal eie 70 prosent, utgjør det 643,6 millioner aksjer av disse.
  • Norwegian opplyser også at eierne av hybridlånet vil kunne konvertere sitt lån til aksjer med en kurs på 150 prosent av emisjonskursen.

Basert på disse faktorene må emisjonskursen settes til 6,02 kroner, hvis Norwegian skal få inn totalt 4,5 milliarder i kapital.

Publisert:
Gå til e24.no