Farlig innvandring?

Innvandringen truer velferdsstaten. De eneste som kan redde oss er Statistisk Sentralbyrå.

 • Elin Ørjasæter
  Elin Ørjasæter
  Elin Ørjasæter var frem til juni 2012 konsulent i PR- og informasjonsbyrået Burson-Marsteller. Hun er tidligere E24-kommentator, og jobber nå som foredragsholder og forfatter. Hun har tidligere vært personaldirektør, hodejeger og forhandler i fagforening. «Lederboka, hodejegerens beste tips» og den humoristiske selvbiografien «Det glade vanvidd» er to av hennes bøker. Født: 25. februar 1962 Avhengig av: Kaffe og Twitter. Drømmebil: Mini Roadster cabriolet. Angrer på: At jeg jobbet så mye da barna var små. Favorittartist: Willie Nelson, Phil Ochs og Johnny Cash. Beste bok: «Borgerkrigen» av Hans Magnus Enzensberger. En dystopi som kom ut på 80-tallet og forandret mitt syn på verden. Både borgerkrigene i Afrika, 11. september og 22. juli kan sees som en bekreftelse på bokas dystre profetier.
Publisert: Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til E24 her.

Er det mulig å diskutere innvandring uten å gjøre minst èn faktafeil? I går kveld var det Per-Willy Amundsen som tabbet seg ut i moskeen.

I gårNRKs valgsending sa Per-Willy Amundsen at bare en av tre innvandrere jobber. Han siterte Aftenposten, som har skrevet at en av tre jobber, mens to av tre innvandrere går på trygd.

Heldigvis er det bare tull. Aftenposten hadde misforstått en rapport fra Statistisk Sentralbyrå.

Det Amundsen kunne ha sagt er at norsk-afrikanere og norsk-asiater har en yrkesdeltakelse på henholdsvis 50 og 57 prosent, mens nordmenn har en yrkesdeltakelse på 72 prosent. Det er de mellom 15 og 74 år som teller i statistikken.

Tallet Amundsen kom med, 33 prosent, er et tall som måler noe helt annet. Det er et tall for selvhjulpenhet. Det måler i hvilken grad husholdningen lever av egen inntekt.

Definisjonen av begrepet finner du på s. 27 i denne rapporten fra Statistisk Sentralbyrå. Print ut og les det først som sist hvis du vil følge med i debatten om innvandring og integrering.

Halvparten av totalbefolkningen er svært selvhjulpne. Det vil si at de har minst 88 prosent av inntekten sin fra en ordinær jobb. Den andre halvparten er mindre selvhjulpne. Det er i denne sammenhengen de som har mindre enn 88 prosent av inntekten som vanlig lønn. Mange lever altså primært av ulike typer trygder og statlige overføringer. (for statistikk-nerder: 88 er medianen).

Når man først har forstått begrepet er det veldig nyttig. Også fordi det ser familien som en helhet. Blant ikke-vestlige innvandrere er det bare 33 prosent som er selvhjulpne, mens det i befolkningen som helhet er femti prosent.

Hvor urovekkende er det at bare 33 prosent av ikke-vestlige husholdninger er selvhjulpne, altså 17 prosentpoeng mindre enn for resten av befolkningen?

Det vet vi ikke før det er gått en generasjon eller to. At afrikanere med kort botid går på sosialen, er helt naturlig. Hvis barna deres gjør det samme når de blir voksne, er det et gigantisk problem.

Statistisk Sentralbyrå har en formidabel oppgave i årene som kommer i å drive statistisk voksenopplæring. Hvorfor? Fordi innvandringen blir et hetere og hetere politisk spørsmål.

Det er rett og slett komplisert å måle noe som endrer seg så fort, og med så komplekse variable. Når befolkningen i tillegg har sterke følelser på temaet, er det duket for kaos.

Jeg tror innvandringen truer velferdsstaten slik vi kjenner den. Men håper jeg tar feil. En ny OECD-rapport viser at norsk innvandrerungdom ligger på toppen i yrkesaktivitet. Muslimsk ungdom fyller opp prestisjetunge studier som medisin, farmasi og realfag.

Men noen innvandrergrupper kommer seg ikke inn i arbeidslivet. Ved at regjeringen har satt ned Brochmann-utvalget viser den at den forstår alvoret. Det var ikke for tidlig. Til nå har Fremskrittspartiet vært alene om å peke på at innvandringens uheldige sider.

Om to år skal utvalget avgi en rapport om hvorvidt norske velferdsordninger er truet av innvandringen, og om de derfor bør endres.

Det føles litt corny at vi alle må ta grunnkurs i statistikk for å henge med i innvandringsdebatten. Men uansett hva man mener om innvandring og integrering er det viktig å ha oversikt over faktum. Et godt sted å begynne er på Statistisk Sentralbyrås nettsider.

Følg Ørjasæter på Twitter som @orjas

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. E24
 2. Stortingsvalg

Flere artikler

 1. Farvel velferdsstat?

 2. NORSK INDUSTRI: - Innvandrerbarna tar studiene vi trenger

 3. NHO: - Innvandring koster Norge dyrt

 4. SSB: Innvandring lønner seg ikke

 5. Innvandrere jobber for lite