IKKE ALVORLIG: Mistillit er en mye større fare enn svineinfluensa, skriver E24s spaltist.

Tillit i svineinfluensaens tid

Å møte skeptikerne mot influensavaksinen med respekt, vil være en investering i tillit.

Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning.

Skandinavia ligger på tillitstoppen i verden. 66 prosent av svenskene – Sverige ligger helt på topp – føler at man kan stole på andre. I den andre enden av skalaen ligger Portugal, hvor bare 10 prosent gir uttrykk for det samme. Samfunnets grad av tillit samvarierer med en rekke faktorer, som økonomisk likhet, folkehelse, subjektiv lykkefølelse og livslengde. Antakelig ligger økonomisk likhet, tillit og positive fellesskapsholdninger hovedsakelig på årsakssiden, mens samfunnsproduktivitet, helse, trivsel og livslengde ligger på virkningssiden.

Samfunnsøkonomen Christian Bjørnskov har studert sammenhenger mellom lands historiske kulturer og deres nåværende suksess. Han setter tillitsbegrepet sentralt, og argumenterer blant annet for at Skandinavias høye tilfredshetsgrad og levestandard henger sammen med høy tillit og høy grad av likhet, helt tilbake til vikingtiden.

Lederguruen Stephen M. R. Covey har skrevet om hvordan tillitsgraden påvirker arbeidslivet, spesielt effektiviteten. Mistillit er ineffektivt og skaper ytterligere ineffektivitet i selvforsterkende feedbacklooper. Hvis vi ikke har tillit til andre må vi bruke ekstra krefter på å følge med, kontrollere og sette opp beskyttelsesmekanismer. Dette avføder mistillit hos andre, dermed svarer de med samme mynt, og slik fortsetter spiralen.

I velfungerende virksomheter kan ledergrupper og prosjektgrupper arbeide fleksibelt og med et minimum av kontroll. Enkeltpersoner og grupperinger kan jobbe fritt og effektivt under fellesskapets uttrykte tillit. I et mindre velfungerende klima våger ikke ledere drøfte ting med hverandre uten at alle er tilstede. Det kan bli oppfattet som utidig alliansedanning, eller at man forsøker å mele sin egen kake. Og ledere som ikke tør stole på folkene sine kontrollerer og kontrollerer – og skaper ineffektivitet, demotivering og mer ineffektivitet. Menneskelederes viktigste oppgave er å skape tillit mellom seg og kollegene og kollegene imellom.

Et eksempel på samfunnsnivå: Etter angrepet mot Twin Tower 11. september falt tilliten i verden dramatisk. Kontrollene på blant annet verdens flyplasser ble skjerpet. Alle flyreiser tar nå lenger tid. La oss si at alle flyreiser nå tar en time lenger tid enn før 11. september. Ifølge IAPA kan vi kalkulere med 2.75 milliarder flyreiser i 2011. En time per flyreise innebærer 314.000 år tapt tid. Sagt på en annen måte: Plasser alle ansatte i Royal Dutch Shell, Exxon og BP på en stor plass og la dem stå der i ett år. La dem stå der og gjøre ingenting, bare illustrere det direkte effektivitetstapet av 11. september, kun innen luftfarten.

Det er direkte årsakssammenhenger mellom tillit på den ene side og effektivitet og velstand på den annen. Mistillit skaper ineffektivitet og økte kostnader økonomisk og menneskelig. Det påhviler alle som bidrar til å undergrave tilliten i samfunnet et stort ansvar – ikke bare der og da, men for en samlet samfunnseffekt.

Sammen med svineinfluensaviruset brer et annet virus seg: mistillitens virus. Stemmer det at helsemyndighetene ikke gir utfyllende og korrekt informasjon om vaksinens potensielle negative virkninger? Kan vaksiner utløse kronisk utmattelsessyndrom? Hva er egentlig legemiddelgigantenes rolle i spillet – som har milliardinnsats? Har Helsedirektoratet og Folkehelsa satset feil, og har ikke mot til å innrømme det?

Mer alvorlig enn svineinfluensaviruset (som kjent et relativt harmløst influensavirus) er mistillitsviruset. Mistillit er totalt og statistisk sett en langt alvorligere trussel mot folkehelsen enn noe kjent influensavirus. Finnes det noen effektiv vaksine?

Vaksinen mot mistillit er gammel og velkjent, men ikke alltid like lett å sette i omløp. Enten vi går til den nordiske Edda, til Konfucius, til de greske filosofer eller kristne kilder – ærlighet, respekt, åpenhet og likeverd er verdsatt og sett på som grunnlaget for samarbeid, velvære og tillit. Dette vet dyktige bedriftsledere, dette bør sentrale samfunnsaktører vite.

Hvis helsemyndighetene mener vaksineaksjonen tar feil, er det bare en ting som duger: Å møte representantene for aksjonen i åpne fora med respekt, lydhørhet og kunnskap. Og begge parter bør ta seg ad notam: det står mer enn et skarve virus og noen vaksinedråper på spill, innsatsen er selve arvesølvet fra vikingetiden - tilliten.

Publisert: