Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til E24 her.

SV lover oss bedre vær

Klimaspørsmålet skal ikke være tema i en kommunevalgkamp.

 • Øystein Sjølie
  Journalist

I Oslos T-banevogner henger det plakater med bilde av Kristin Halvorsen. Teksten lyder: Lei av dårlig vær? Ta et klimavalg. Stem SV.

Et løfte om bedre vær kommer til å gå over i historien som et av de mer ambisiøse valgløftene i en norsk valgkamp. Det minner om danske Jacob Haugaard, som ble valgt til Folketinget etter løfter om mer medvind på danske sykkelstier.

Desperat

Etter vårens altoverskyggende medieoppmerksomhet, spådde flere at klimaspørsmålet skulle bli viktig i høstens kommunevalgkamp. SV har tradisjonelt stor troverdighet på alle miljøspørsmål, og er naturligvis ganske fortvilet over at deres store vinnersak ikke er tema i valgkampen.

- På folkemøtet mellom de fire viktigste partilederne forsøkte vi å løfte opp saken, men vi ble nektet av NRK å snakke om det i det hele tatt, sa Erik Solheim på et seminar i regi av Ukebrevet Mandag Morgen mandag ettermiddag.

SVs løfte om bedre vær virker derfor som et desperat forsøk på å få klimaspørsmålet inn i kommunevalgkampen.

Ikke kommunalt

Det vil nok ikke partiet lykkes med, heldigvis. Klimaspørsmålet har ikke noe i et kommunevalg å gjøre.

En effektiv klimapolitikk innebærer at utslippene er om lag like dyre uansett hvem som slipper ut og hvor de gjør det. Kommunene har i dag ingen mulighet til å pålegge verken avgifter eller kvoter på utslippene, de viktigste tiltakene for å sette en lik utslippspris.

Men selv om man ser bort fra om politikken er effektiv, kan kommunale tiltak i svært liten grad påvirke norske klimautslipp.

Ifølge forsker Tore Leite er en tommelfingerregel at kommunene kan påvirke om lag 10 prosent av utslippene. Mye av dette kommer fra transportsektoren.

Derfor peker noen på sykkelstier, kollektivtransport eller rushtidsavgift som kommunale klimatiltak. Og alt er gode tiltak, men ikke mot klimautslipp.

For det første slipper privatbilene ut en beskjeden andel av norske klimautslipp. For det andre vil få bilister parkere bilen selv om de har tilgang til buss eller sykkelsti. For det tredje betaler norske bilister svært mye for sine utslipp av klimagasser.

Demokratiet

På seminaret mandag var Solheim skuffet over at mediene ikke har løftet klimaspørsmålet høyere i kommunevalgkampen. Andre kaller det demokratiets dilemma – at politikerne ikke tør å foreslå de tiltak som skal til, i frykt for manglende oppslutning (Power point-format).

I teorien er det selvsagt mulig at et diktatur skal bli ekstremt miljøvennlig. I praksis har det vist seg at diktaturer prioriterer helt andre ting enn et rent miljø.

Det er bare demokratier som systematisk kan redusere forurensningen, og da nettopp fordi politikerne i demokratier står under et folkelig press.

Og norske kommunepolitikere gjør mye for å beskytte miljøet. Men de bruker naturligvis sine begrensede ressurser på tiltak for lokalmiljøet.

Mange beslutninger som i dag fattes av staten kan med fordel flyttes ned til kommunene. De bør blant annet få større frihet til å skattlegge sine innbyggere. Men klimapolitikken egner seg for regjeringen.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. E24

Flere artikler

 1. Bellona på bærtur med biodiesel

 2. Økonomene må redde klimaet

 3. Betalt innhold

  «Hvem leverer politikken som gjør Norge fornybart?»

 4. – For store forventninger til lønnsoppgjøret

 5. Jens tror ikke på Gore