OFFENTLIG INTERESSE?: Vil du søke her, bør du fortelle hvem du er, mener Høyre.

Kommentar

Slutt på skattesnoket

Onsdag kunne både mediene og hvermansen snoke i skatteopplysninger. Høyre vil at den som søker opplysninger må legge inn sine persondata, og at den som søkes på kan få en varsel om søket.

  • Anette Trettebergstuen (svar til Erna Solberg)
    Journalist
Publisert:

SVs Inga Marte Thorkildsen argumenter for åpenhet med at "det er viktig med åpenhet rundt noe av det viktigste vi har for å finansiere fellesskapet. Det sikrer debatt om blant annet rettferdighet, ulikhet mellom kvinner og menn og nullskatteytere."

Jeg vet ikke hvor mye debatt det blir om den type spørsmål med oppslag som "Så mye tjener Twitterstripperne", eller evige rangeringslister av hvem som tjener mest innen musikk, idrett, kultur, politikk osv – men jeg tillater meg å tro det er begrenset.

man burde kunne akseptere at det også er åpenhet om hvem som snoker

Det finnes gode prinsipielle argumenter mot offentliggjøring, blant annet personvernhensyn. Og det finnes gode praktiske argumenter mot offentliggjøring, blant annet kan vi skjele til Politidirektoratets konklusjon i en kriminalitets- og trusselanalyse fra 2009: "Gjennomgangen indikerer at det er sannsynlig at skattelistene anvendes for målretting av ulike former for kriminalitet, som ran, trusler, tyverier og bedragerier." Vi vet også at barn opplever mobbing etter at klassevenner har undersøkt hva foreldrene tjener.

Les også: Skattelistene ingen klikkvinner

Skattelistene sikrer ikke en stor debatt om skattenivået i Norge er riktig. Det forteller for eksempel langt fra hele sannheten om hva en person bidrar med til samfunnet. En bedriftseier bidrar også med arbeidsplasser og inntekter til fellesskapet gjennom skatt fra bedriften.

Derimot fylles avisene av rangeringer, det lages applikasjoner til smarttelefoner som gjør at du kan se hvor mye vedkommende som ringer deg har tjent, og folk snoker i hva naboer, kolleger og venner tjener. Og mest skremmende av alt brukes det til planlegging av grov kriminalitet.

Finansministeren: - Skattelistene forblir offentlige

Mediene gir også prisverdige motiver for offentliggjøring, slik som Aftenpostens redaktør Hilde Haugsgjerd: "Hele det norske samfunnet er basert på at alle betaler inn skatt til fellesskapet, etter regler vedtatt av folkevalgte politikere. Åpenhet rundt skattesystemet og hvordan dette fungerer i praksis er en forutsetning for kontroll av og debatt. Det forutsetter offentlig innsyn i hva den enkelte betaler i skatt."

Advokatforeningen: - Skattelistene kan være lovbrudd

Men i samme avis kan vi lese at de er helt åpne på at skattelistene brukes til å sjekke hva sjefen tjener, hva han du skal på date med tjener og generell snoking. Artikkelen heter ærlig og talende nok "Velkommen, kjære skattesnoker."

Høyre vil redusere oppslagene i skattelistene ved at personen på utkikk etter skatteinformasjon må legge inn sine persondata. Videre kan personen som blir "slått opp" få et varsel om hvem som søker og når det skjedde. Det er noe tilsvarende det gjøres for å undersøke kredittopplysninger i dag. En slik ordning vil sikre at informasjonen fortsatt er offentlig tilgjengelig, men vil redusere misbruk og styrke personvernet.

De som vil snoke i andres privatøkonomi bør også tåle at det blir kjent for den eller de som det snokes hos. Hvis den terskelen er for høy, så er det lite som tilsier at behovet for å snoke var stort. Hvis venstresiden mener det er så viktig for samfunnet å ha offentlighet om alles privatøkonomi, så burde man i det minste kunne akseptere at det også er åpenhet om hvem som snoker.

Så får det være opp til media om de fortsatt vil operere med skattelister for alle landets kjendiser under dekke av å styrke det offentlige ordskiftet.

Følg Solberg på Facebook og på Twitter: @erna_solberg

Les mer: Hvorfor stoppe ved skattelistene?

Flere artikler

  1. Sammenligner Sigbjørn med Silvio

  2. - Skattelistene kan være lovbrudd

  3. Skattelistene ingen klikkvinner

  4. Annonsørinnhold

  5. Vi gjør færre søk i skattelistene

  6. Høyre og Frp kritisk til«snoking» i skattelistene