Denne uken møter Norwegian igjen de ansatte i retten

Borgarting lagmannsrett skal ta stilling i striden om hvem som er de Norwegian-ansattes reelle arbeidsgiver: Morselskapet, eller datterselskapene de har blitt overflyttet til?

I RETTEN: Striden om de Norwegian-ansattes reelle arbeidsgiver fortsetter denne uken i lagmannsretten.

Foto: Håkon Mosvold Larsen NTB scanpix
  • Anders Park Framstad
Publisert:

Ankesaken starter i morgen tirsdag.

Da saken var oppe til behandling i Asker og Bærum tingrett på vårparten i fjor, var det de ansatte som sto igjen som vinneren.

Retten konkluderte med at både pilotene og de kabinansatte reelt var ansatt i morselskapet Norwegian Air Shuttle (NAS).

Unntaket var for to av saksøkerne, som ikke lenger var ansatt i Norwegian-konsernet.

Dette vil i så fall bety at de ansatte kan kreve tariffavtale direkte med Norwegian, og ikke med datterselskap. Hvis partene ikke blir enig, så har de ansatte da streikerett ovenfor Norwegian.

De ansatte er motstander av at NAS leier inn ansatte fra sine egne datterselskaper for å bemanne flyvninger.

Tingretten konkluderte i våres med at innleie av piloter og kabinansatte fra henholdsvis Pilot Services Norway og Cabin Services Norway var ulovlig etter arbeidsmiljøloven, og at det ikke var åpenbart urimelig at saksøkerne var å anse som fast ansatte i Norwegian Air Shuttle.

«Lite ryddig»

Søksmålet som var oppe i tingretten ble anlagt av syv piloter og syv kabinansatte.

Pilotene var ansatt i Norwegian Air Shuttle, men ble senere overført til datterselskapet Norwegian Air Norway og senere til Pilot Services Norway i 2015.

De kabinansatte ble overført fra NAS til Cabin Services Norway i mars 2014.

De to tjenesteselskapene regnes av retten som rene bemanningsselskap.

Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud

Foto: Berit Roald NTB scanpix

Saken var tredelt: Saksøkerne hevdet at Norwegian Air Shuttle var deres reelle arbeidsgiver, og at underselskapet Norwegian Air Norway drev med ulovlig innleie av arbeidskraft.

Det ble også hevdet at overføringen av pilotene ble gjort for å forsøke å unngå konsekvensene av tvisten om pensjonsomleggingen, og man reagerte sterkt på at den ble gjennomført under streik.

Tingretten konkluderte imidlertid med at virksomhetsoverdragelsen av de ansatte ikke var ugyldig fordi den skjedde under streik, selv om det ble beskrevet som «lite ryddig».

Les også

Piloter og kabinansatte fikk medhold i tingretten: Bjørn Kjos fortsetter omorganiseringen likevel

Stor vekst

Hele sakskomplekset må sees i lys av Norwegians enormt raske vekst det siste tiåret. Norwegian Air Shuttle er i dag morselskapet i et konsern med flere datterselskaper, og det har vært store endringer i selskapsstrukturen siden oppstarten.

Norwegian mener at endringene er nødvendige for at konsernet skal være tilpasset veksten – med store flyordre på bok – for å sikre nye trafikkmuligheter, legge til rette for den internasjonale satsingen og for å sikre konkurransedyktighet.

Begge parter anket tingrettens dom.

– Vi skal legge frem alt vi har å si i retten, og har ingen ytterligere kommentarer til dette i dag, sier kommunikasjonsrådgiver Astrid Mannion i Norwegian.

E24 har også vært i kontakt med Hans-Erik Skjæggerud i Parat, som heller ikke ønsker å kommentere saken på det nåværende tidspunktet.

– Vi er selvfølgelig veldig glade for å få en avklaring på det som var en stor del av pilotkonflikten i 2015, men det er like viktig å få en dom på at man rett og slett ikke kan organisere seg bort fra arbeidsgiveransvaret og de pliktene som følger med det overfor de ansatte, sa Skjæggerud da tingrettens dom ble lagt frem.

Les også

Norwegian vil starte innenriksruter i Argentina innen juni

Les også

Norwegian får fortsatt nei av Russland

Les også

3,15 millioner fløy med Norwegian i oktober

Her kan du lese mer om

  1. Norwegian
mail
E24

Start dagen med

Morgengryn Logo

Hold deg oppdatert på de viktigste nyhetene, de siste nøkkeltallene, og dagens kalender. Tilbudet er gratis.

Flere artikler

  1. Norwegian-striden havner i Høyesterett

  2. Parat anker Norwegian-dommen

  3. Arbeidsgiveransvaret i Norwegian opp for Høyesterett

  4. Annonsørinnhold

  5. Norwegian vant ankesak over pilotene

  6. Arbeiderpartiet vil endre loven etter Norwegian-dom