Dansker tapte anke mot havnearbeiderne i Drammen

Havnearbeiderne i Drammen boikottet danske Holskip for å få dem til å undertegne deres tariffavtale. Ulovlig, mente danskene, som heller vil benytte sine egne ansatte med en annen tariffavtale. Nå har havnearbeiderne fått boikott-ja i Borgarting lagmannsrett.

FORTRINNSRETT TIL BESVÆR: Danske Holship har kjempet mot norske havnearbeideres fortrinnsrett for laste- og lossearbeid ved Drammen Havn. De vil heller bruke sine egne ansatte på en annen tariffavtale. Arkivbilde.
Publisert:

KORREKSJON: I en tidligere versjon av denne saken fremstod det som om Holship ville bruke ansatte uten tariffavtale. Det stemmer ikke. Holship har en tariffavtale med Arbeidsmandsforbundet og ønsker ikke å inngå i havnetariffen med Norsk Transportarbeiderforbund. Saken er rettet.

Dermed har fagforeningen Norsk Transportarbeiderforbund vunnet nok et slag i kampen om norske havner.

Det danske spedisjonsfirmaet Holship tok krangelen om tariffavtalene til retten, og ville ha lovligheten av havnearbeidernes boikott prøvd for retten.

Danskene mente de norske havne-fagforeningenes fortrinnsrett ved lossing og lasting av båter er ulovlig. De mener dagens system i realiteten er et monopol og at det ikke finnes organisasjonsfrihet for havnearbeidere. Holship ønsker heller å kunne bruke sine egne ansatte, på en annen tariffavtale, til å gjøre laste- og lossejobben ved anløp i Norge.

Holship har tariffavtale med Arbeidsmandsforbundet, men havnearbeiderne krever at de inngå tariffavtale med Norsk Transportarbeiderforbund.

Selskapet tapte først i Drammen tingrett og har nå altså tapt i lagmannsretten. Holship gir imidlertid ikke opp kampen og vil nå ta saken til Høyesterett.

I den ferske kjennelse fra lagmannsretten avvises danskenes anke fra tingretten på alle punkter. Selskapet er i tillegg idømt saksomkostninger på drøye 450.000 kroner.

Les også

Havnearbeidere med blokade mot dansk skip

Tariffkrangel

BOIKOT: Norske havnearbeidere på Drammen havn nektet Holskip-båten «Uranus» å losse i april. Her fra havnearbeidernes aksjon.

Saken handler om havnearbeideres fortrinnsrett til laste- og lossearbeid ved norske offentlige havner.

Fortrinnsretten betyr at arbeidere ansatt ved lokale administrasjonskontorer, eid av arbeidsgiver- og arbeidstakersiden sammen, har førsterett på laste- og losseoppdrag når skip anløper.

På grunn av fortrinnsretten er det først hvis havnearbeiderne ikke vil eller kan ta jobben, at andre kan utføre den.

Norsk transportarbeiderforbund mener de må ha denne retten for å sikre inntekten, og for å unngå sosial dumping.

De viser til at denne fortrinnsretten er nedfestet i en ILO-konvensjon (nummer 137 fra FNs arbeidslivsorganisasjon).

Holship mener fortrinnsretten innebærer et monopol ved norske havner etter konkurranseloven. De vil heller bruke sine egne ansatte, på annen tariffavtale. I tillegg mener de systemet innebærer en tvungen organisering i fagforeninger, som er lovstridig.

Les også

Drammen tingrett ga havnearbeiderne fullt medhold

Boikott og blokade

Da havnearbeiderne og Transportarbeiderforbundet i fjor virkelig begynte å kjempe for at Holship måtte inngå i deres tariffavtale for å kunne bruke Drammen Havn, blusset den betente striden virkelig opp.

Havnearbeiderne startet blant annet flere boikotter og blokader, og Holship gikk til søksmål for å få stoppet disse.

Den 19. mars i år fastslo Drammen tingrett at boikottene, som var varslet i rett tid, var lovlige. Holship fikk medhold i at blokadene, samt boikottene som ikke var varslet i rett tid, var ulovlige.

Holship anket dommen der boikottene ble kjent lovlige, men har nå altså tapt på alle punkter i den høyere rettsinnstansen, og må nå ta saken til Høyesterett.

Lagmannsretten har ellers ikke godtatt danskenes påstand om at Transportarbeiderforbundets fremferd innebærer organisasjonsplikt:

- Lagmannsretten kan ikke se at det er bevismessig hold for at tariffkravet fra Norsk Transportarbeiderforbund vil gripe inn i den negative organisasjonsfriheten, slik Holship hevder, skriver dommerne.

I dommen vises det flere ganger til den såkalte Sola-dommen fra Høyesterett i 1997. Det var forrige gang sakskomplekset ble behandlet i Høyesterett, og har derfor preget de underliggende domstolenes behandling av lignende saker siden.

Les også

Havnearbeidere drev ulovlig boikott i Drammen

- Hadde vært billigere å inngå tariff

1. nestleder i Transportarbeiderforbundet, Lars M. Johnsen er svært fornøyd med dommen.

Lars M. Johnsen, 1. nestleder, Norsk Transportarbeiderforbund

- Nå håper vi at Holship erkjenner at de har drevet med tull, og undertegner tariffavtalen, sier Johnsen, til E24.

Med saksomkostningene på over én million kroner, mener han det hadde vært billigere for Holship å bare inngå en tariffavtale.

- Vi er veldig glade for dommen, men den var ikke uventet selv om det alltid er en usikkerhet når man går med en sak til retten, sier Johnsen.

- Dette er en grundig dom som fastslår at det ikke er organisasjonstvang ved norske havner. I tillegg slår den fast at ordningen med administrasjonskontorene ikke er i strid med Arbeidsmiljøloven, legger han til.

- Føler dere at dette også er en seier for de andre stridene rundt havnene i Norge?

- Jeg håper NHO nå skjønner dette. Vi har en tidligere dom fra Høyesterett i Sola-saken som slår fast at vi har rett (fra 1997, journ.anm.), sier Johnsen og lister opp en rekke andre saker de har vunnet.

- Jeg kan ikke forstå annet enn at de har et veldig snevert rom å manøvrere i, legger han til.

Partner Nicolay Skarning i advokatfirmaet Kvale & Co.

Johnsen forteller at de allerede i neste uke skal i retten igjen. Denne gangen er det Arbeidsretten som skal vurdere om fortrinnsretten gjelder ved terminalbyggene ved Oslo Havn.

Går til Høyesterett

Holships advokat og partner i advokatfirmaet Kvale, Nicolay Skarning, skriver i en kommentar til E24 at de vil ta saken til Høyesterett.

- Lagmannsretten har bygget på Sola Havn-dommen fra 1997, der Høyesterett ga Norsk Transportarbeiderforbund en utvidet adgang til boikott, skriver Skarning.

- Videre bygger lagmannsretten på at NHO og LO også i 2014 fornyet fortrinnsretten for havnearbeiderne. Vi mener likevel dommen er feil ut fra rettsutviklingen de senere årene og at dommen derfor må ankes til Høyesterett.

Holships advokat mener også det er interessant å merke seg at tre andre lagmannsdommere, i en tidligere kjennelse fra Lagmannretten, fant at boikottene måtte stoppes mens saken var til behandling.

Skarning peker også på at spørsmålet om organisasjonsfriheten ved norske havner ligger på Europarådets bord, etter at han og Holship klaget saken inn der.

- De har bestemt å ta dette opp til full behandling. Min oppsummering er derfor at intet er endelig avgjort i saken.

Avgjørelsen fra Europarådet er ventet om ikke altfor lang tid, ifølge Skarning.

Les om striden ved norske havner:

Ny prøving i lagmannsretten av havnestridenLagmannsretten stanser boikotten i Drammen havnDrammen tingrett ga havnearbeiderne fullt medholdHavnekonflikten trappes opp: Anklager NHO for streikebryteriNHO ber regjeringen vurdere om egen tariffavtale er lovligHavnearbeidere vil starte boikott i Risavika HavnStriden om havnearbeiderne til EuroparådetSaksøker havnearbeidere for monopolvirksomhet

Publisert: