Retten ga dataforeninger medhold i Popcorn Time-sak

To dataforeninger vant fram i lagmannsretten mot Økokrims beslag av domenet popcorn-time.no. Saken skal behandles på nytt i tingretten.

VANT MOT ØKOKRIM: To norske dataforeninger vant fram i Borgarting lagmannsrett mot Økokrim angående en domenenesak.

Foto: Terje Pedersen NTB scanpix
  • NTB
Publisert:

– Kampen for frihet på internett fortsetter med uforminsket engasjement, heter det i en pressemelding fra EFN og NUUG-leder Hans-Petter Fjeld.

Økokrim understreker at avgjørelsen kun betyr at saken sendes tilbake til tingretten på grunn av mangler ved kjennelsesgrunnene.

– Lagmannsrettens kjennelse innebærer at Follo tingrett på ny må behandle spørsmålet om blant annet beslaget i domenet popcorn-time.no skal opprettholdes. Straffesaken er fortsatt under etterforskning, uttaler førstestatsadvokat Elisabeth Harbo-Lervik i Økokrim.

Strømmetjeneste

Økokrim tok i mars i fjor beslag i domenet Popcorn Time, en strømmetjeneste som gir brukerne tilgang til filmer og TV-serier. Økokrim mente domenet gjør materialet tilgjengelig uten samtykke fra rettighetshaverne, at dette krenker opphavsretten og at domenet utgjør en del av et globalt problem i stadig og rask utvikling.

Norwegian Unix User Group (NUUG) og Elektronisk Forpost Norge (EFN) sendte da en begjæring om rettslig prøving av beslaget. De anser saken som prinsipielt viktig og at beslaget tester grensene for ytringsfriheten. Hvis beslaget blir opprettholdt, åpner dette for at politiet vil kunne beslaglegge domenenavn kun på mistanke, sa NUUG i en epost til NTB den gang.

Tingretten

NUUG og EFN fikk ikke medhold da saken var oppe i Follo tingrett. Lagmannsretten kritiserer tingretten for å ikke behandle sakene tilstrekkelig.

NUUG har som formål å stimulere til økt bruk av fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende systemer, mens EFN er en elektronisk borgerrettsorganisasjon som blant annet arbeider med juridiske rettigheter i IT-samfunnet. NUUG har rundt 300 medlemmer, mens EFN har rundt 535 medlemmer.

Les også

Spanske sjøfolk tapte mot den norske staten

Les også

Mener eiendomsskatten rammer for få

Les også

Finansrådgivere skal ha forfalsket flere titalls banklån

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Popcorn time
  2. Økokrim
  3. Oslo

Flere artikler