Ekspert-rapport om TA Invest: 21 millioner gikk til privat forbruk

OSLO TINGRETT (E24): En ekspertrapport mener millioner av kroner fra TA Invest ble tatt ut til privat forbruk. Uttaket var likevel ikke stort nok til å forårsake kollapsen.

MILLIONFORBRUK: Politiadvokat Christian Stenberg ved økonomiseksjonen i Oslo politidistrikt presenterte funnene i en ekspertrapport som viser at TA Invest-gründerne Eva-Karin Haugen og Per Sten Andersen brukte 21 millioner av aksjeklubbens penger til privat forbruk.
  • Jo Andre Aakvik
  • Marius Lorentzen
Publisert:

Per Sten Andersen sa seg for første gang delvis skyldig i den omfattende tiltalen mot ham og den tidligere samboeren Eva-Karin Haugen da rettsaken mot dem startet i Oslo tingrett mandag.

De to er tiltalt for både grovt bedrageri og en rekke andre lovbrudd etter kollapsen i aksjeklubben TA Invest i 2009. Klubben viste seg å være det reneste pyramidespillet, men Andersen erkjenner ikke at skyld i bedrageripunktet i tiltalen.

Eva-Karin Haugen avviser alle tiltalepunktene.

Da retten kom sammen etter lunch, gikk aktor og politiadvokat Christian Stenberg gjennom borapporter hvor funnene i en ekspertrapport fra revisjons- og rådgivningsfirmaet Accepta er sentrale.

Rapporten fra Accepta ble utarbeidet på oppdrag fra bostyrer Leif Petter Madsen.

Millioner til privat forbruk

I rapporten kommer det frem at det tidligere samboerparet kan ha endt opp med 21 millioner kroner av aksjeklubbens penger over en femårsperiode.

Beløpet er differansen mellom de som ble skutt inn i aksjeklubben, og det som er dokumentert gått ut av selskapet.

De 21 millionene skal ha gått til privat forbruk og oppussing av privat eiendom.

Advokat Christian Hjort sier at hans klient Per Sten Andersen ikke kjenner seg igjen i det rapporten beskriver.

- Han benekter å ha mottatt urettmessige beløp fra TA Invest. Det eneste han har mottatt, er det samme som alle andre, overskudd av investert kapital, sier Hjort til E24.

Samtidig sier Hjort at han vet den sakkyndige i rettsaken vil komme med kritiske betraktninger rundt rapporten.

- Sakkyndige kommer til å si at den ikke gir grunnlag for noen sikre konklusjoner, sier Hjort.

Også Eva Karin Haugens forsvarer Marianne Darre-Næss mener rapporten er beheftet med «...masse uklarheter».

Aktor Christian Stenberg sa i sin innledning tidligere mandag at det nesten er umulig å si eksakt hvor mye penger Andersen og Haugen har fått ut av TA Invest. Den totale sammenblandingen av klubben og deres private disposisjoner gjør det umulig å få noen endelig oversikt med to streker under svaret, sa Stenberg

Forklarer ikke konkursen

Mandag ble det kjent at tiltalen har blitt utvidet fordi det har blitt avdekket nye konti i saken. Opprinnelig ble det i tiltalen anslått at paret hadde brukt rundt 11 millioner av medlemmenes penger til å kjøpe eiendom til seg selv.

Mandag ble det annonsert at summen har blitt oppjustert til 21 millioner.

Det ble tidligere spekulert om Haugen og Andersen hadde stukket av penger i konti i utlandet. Mandag uttalte aktoratet at det ikke er grunn til å tro det, uten at det hjelper medlemmene som har tapt store beløp.

Rapporten fra Accepta konkluderer forøvrig med at beløpet som Haugen og Andersen tok ut til privat forbruk, ikke er stort nok til å forklare konkursen i seg selv.

Selv om tiltalen omfatter grovt bedrageri og andre lovbrudd fra 2003 til 2008, ble aksjeklubben TA Invest startet helt tilbake i 1996.

Det var opp til 500 medlemmer som deltok i klubben på forskjellige tidspunkt, inkludert advokater, lærere, profesjonelle investorer og Skedsmo bryteklubb.

Ifølge tiltalen har de nesten 240 fornærmede tapt fra 20.000 kroner opp til drøyt 19 millioner kroner hver.

Liten reell avkastning

I rapporten kommer det frem at aksjeklubben TA Invest i perioden 2003 til 2008 bare hadde en avkastning på 11 millioner.

Det grove bedrageriet paret er tiltalt for, er derimot på hele 341 millioner kroner.

I rapporten fra Accepta kommer det frem at nesten hele aksjebeholdningen i TA Invest ble realisert i 2006, og at disse pengene ble skutt inn i eiendom.

På det tidspunktet var det reellt sett 64,5 millioner kroner i TA Invest-systemet, mens medlemmene trodde de hadde innskudd for tilsammen 200,5 millioner.

Accepta-rapporten mener TA Invest var i insolvens og burde vært konkurs allerede i 2003.

Haugen og Andersen klarte likevel å holde liv i klubben ved nye innskudd og låneopptak på eiendommene Men driften av eiendommene ga faktisk en negativ avkastning, skriver Accepta.

I rapporten peker Accepta på at fortsatt drift av klubben var mulig ved nye innskudd, låneopptak med sikkerhet i eiendommene som ble kjøpt i 2006.

I tillegg skal ledelsen iherdig ha oppfordret medlemmene til ikke å ta ut penger av klubben.

Omfattende etterforskning

På grunn av den omfattende etterforskningen og de utallige transaksjonene i TA Invest-systemet har Oslo tingrett fått to statsautoriserte revisorer til å stille som meddommere i saken. I tillegg er en annen statsautorisert revisor innkalt som sakkyndig.

Avkastningen på 11 millioner er svært beskjeden i forhold til den avkastningen medlemmene fikk rapporter om.

I tiltalen kommer det frem at i perioden fra 2003 til 2008 varierte den rapporterte, og falske, avkastningen fra 6,55 og 29,9 prosent i året.

Andersen og Haugen lyktes i å holde liv i klubben frem til finanskrisen, da presset og uttak fra medlemmene ble så stort at det ikke lenger var mulig å holde fasaden.

Rundt årsskiftet 2008/2009 var det ikke mer penger å betale ut, og kollapsen var dermed et faktum. I april 2009 ble det daværende paret arrestert, og i juli samme år ble de slått personlig konkurs.

Les også:

Tiltalt for bedragerier på 340 millionerHåper å få til TA-tiltale før julTA Invest-medlemmer saksøker hverandre

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. TA-Invest

Flere artikler

  1. TA Invest-aktor krever 3,5 år i fengsel

  2. TA Invest-tiltalt skylder på eksen:
    - Jeg trodde tallene var reelle

  3. Anker dommen i TA Invest

  4. TA Invest-saken: Aktor presser på avvik i forklaringene

  5. TA-tiltalt taus om sine «hemmelige hjelpere»