FORUTSIGBAR HØSTVOLATILITET: Trendtech forventer et betydelig løft i markedet.

Trendtech: Det er på tide
å posisjonere seg og plassere stoppene

Med den økte volatiliteten vi nå ser forventer vi et betydelig løft i markedet.

  • Fredrik Ask Stensrud
    Fredrik Ask Stensrud
    Daglig leder og forvalter Fredrik Ask Stensrud i Trendtech. Stensrud er utdannet siviløkonom med spesialisering innen finans og makroøkonomi. Han har flere års erfaring innen forvaltning og rådgivning, blant annet fra Storebrand og Warren. Stensrud har vært involvert i flere forskningsprosjekter og bokutgivelser i regi av Handelshøyskolen BI og NHH.
Publisert: Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning.

Fallet som startet for to uker siden fortsatte i forrige uke og ser så langt ut til å ville prege denne uken også. Det meste av forrige ukes fall kom på torsdag, dagen da Mario Draghi talte.

I tillegg til et negativt sentiment blant markedsaktørene gjorde talen lite for å dempe spekulasjoner om at obligasjonskjøpene ESB nå skal gjennomføre ikke er i nærheten av store nok til å støtte en svekket eurosone på vei mot deflasjon.

Fredagens arbeidstall fra USA bremset fallet men hindret likevel ikke de fleste børser fra å stenge i negativt territorium. At ikke de gode tallene ga større oppside kan forklares med usikkerheten disse medførte. Selv om det på sikt er positivt at det amerikanske arbeidsmarkedet viser styrke, trigger det på kort sikt frykt for økt rente.

Siste ukers fall later til å skyldes en kombinasjon av økende usikkerhet knyttet til eurosonen og en stadig mer haukete holdning fra den amerikanske sentralbanken. Sistnevnte er ikke uventet.

Frykten for renteheving minner mye om frykten man hadde for nedskaleringen av QE3. Forhåpentligvis er den også like ubegrunnet. Fraværet av vekst i eurosonen derimot er uten tvil bekymringsverdig. Brorparten av Tysklands eksport går til andre euroland.

En rekke negative makrotall fra Tyskland de siste ukene understreker indirekte tilstanden for eurosonen generelt.

På mellomlang sikt er det nå svært begrenset nedside før flere av de større indeksene treffer markante støttenivåer. Med den økte volatiliteten vi nå ser forventer vi da å få et betydelig løft i markedet. Det er med andre ord på tide å posisjonere seg og plassere stoppene.

Hovedindeksen

Hovedindeksen har falt ca 9,3 prosent fra all-time high som ble satt i juni. I dag bryter indeksen ned gjennom 200 dager snitt. Dette er foreløpig ikke noe etablert brudd som vi vektlegger nevneverdig. I hvert fall ikke før 50 dagers snitt også krysser ned. Indikatoren RSI viser nå til en sterkt oversolgt situasjon i indeksen.

Dette gir støttenivåene ekstra styrke. Den positive trenden som har vedvart siden sommeren 2011 byr på støtte for indeksen i området 560-565. Dette er nivåer hvor vi venter å se økt kjøperinteresse.

(saken fortsetter under bildet)

Gjensidige – Kjøp

Gjensidige er i en sterk stigende trend fra slutten av mai. Støttenivået i prisutviklingen ble senest bekreftet i midten av august. Etter dette har prisen beveget seg stabilt høyere. Aksjen har nå falt tilbake til støttenivået som trigger kjøp. RSI-nivået viser til en oversolgt situasjon i aksjen.

Vi setter kursmål på 137 kroner med 3 ukers horisont.

(saken fortsetter under bildet)

Telenor – Gjentar Kjøp

Telenor tester gulvet i konsolideringen vi har fulgt. De to forrige casene fra august og september gikk i kursmål. Vi ønsker å dra nytte av konsolideringen inntil den brytes. RSI har nylig markert seg på oversolgte nivåer og støtter opp under caset.

Kursmål settes til 147,8 kroner. Horisont 3 uker.

(saken fortsetter under bildet)

Seadrill – Snur til kortsiktig long

SDRL har nå falt cirka 30 prosent siden starten av september. Vi lukket i går shortcaset med i overkant av 12 prosent gevinst. RSI og MACD er fortsatt «broken» etter det kraftige fallet i aksjen. Caset baseres på støtte fra tidligere topp og at vi nå ser at aksjen bremser ved denne støtten. Vi forventer også en test av det brutte gulvet i den negative kanalen.

Fundamentalt står Seadrill nå i god posisjon for å lande kontrakter i løpet av de neste par ukene. Dette vil kunne trigge kortsiktig kjøpsinteresse nå som aksjen har falt såpass kraftig på kort tid.

Kursmål settes til 169,7 med 2 ukers horisont.

(saken fortsetter under bildet)

Olje

Oljen ligger i bunnen av en konsolidering som har vedvart i snart fire år (se graf). Gitt denne konsolideringen bør en vending være nærliggende. Oljen ser ut til å bygge et positivt moment etter kraftig fall fra 116 dollar ned til 96 dollar. Vi ser nå betydelig oppside i oljen.

Det kan likevel være lurt å begrense giringen med hensyn til eventuelle «spikes» på nedsiden slik vi så i 2012. Ved handel i opsjoner unngår man denne problematikken.

Publisert: