Godkjent på rekordtid: Verdens største oppdrettsanlegg på land åpnes utenfor Florø

Et oppdrettsanlegg på størrelse med 12 fotballbaner bygges på land utenfor Florø. Prisen for pioneranlegget blir over to milliarder kroner, og vil genere flere titalls arbeidsplasser.

VERDENS STØRSTE: Oppdrettsselskapet Nekst har fått konsesjon til å bygge verdens største oppdrettsanlegg for laksesmolt på land utenfor Florø. Investeringen beløper seg til mer enn to milliarder kroner.
Publisert:

– Byggestart er om et drøyt år, også er det et par år konstruksjonstid. Så følger produksjon etter det, med omtrent 80 uker før første fisken går til markedet, sier partner Kjell Audun Aasen (57).

Som ingeniør, i tillegg til å være utdannet innen finans og med mer enn 30 års erfaring innen oppdrettsnæringen, er Aasen klar til å revolusjonere norsk oppdrettsnæring.

Onsdag fikk hans selskap Nekst AS og partner Martin Ramsadal (50) konsesjon til å bygge verdens største oppdrettsanlegg på land for laksesmolt utenfor Florø.

Konsesjon innebærer en godkjenning på produksjon av 20.000 tonn laksesmolt. Planlagt produksjonsstart ved anlegget er i 2019.

– Dette er en langsiktig, industriell og bærekraftig løsning for norsk oppdrettsnæring, sier Aasen, som med E24 prater på inn- og utpust om innholdet i fjorårets Stortingsmelding om forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i oppdrettsnæringen.

Les også

Dette lille øysamfunnet i Nord-Norge drar inn milliarder i året

Og en viktig suksessfaktor som Aasen trekker frem for norsk oppdrettsnæring er høy kompetanse og effektivitet innenfor byråkratiet.

– Det er bare å se seg litt rundt i verden. Da forstår man at uten gode regelverk og et kunnskapsrikt byråkrati, kunne vi ikke ha bygget en næring som ligger lengst fremme i verden.

– Ingen grunn til å vente til over ferien

Anlegget, som er omtalt av Dagens Næringsliv og ulike lokalaviser, vil anslagsvis bety opp til 30 nye kompetansearbeidsplasser i nærmiljøet.

(Saken fortsetter under bildet.)

FREMTIDEN: – Dette er en langsiktig, industriell og bærekraftig løsning for norsk oppdrettsnæring, sier Kjell Audun Aasen, partner i Nekst AS.

Seniorrådgiver Frode Hovland i næringsavdelingen i Sogn og Fjordane fylkeskommune var saksbehandler.

– Første gang vi var i kontakt med Nekst var et drøyt år siden. De fortalte om planene sine, og vi fortalte om hva som kreves for å behandle den, sier han.

Siden gikk den offentlige prosessen for å få godkjent prosjektet på skinner.

GRÜNDER: – Det er bare å se seg litt rundt i verden. Da forstår man at uten gode regelverk og et kunnskapsrikt byråkrati, kunne vi ikke ha bygget en næring som ligger lengst fremme i verden, sier Kjell Audun Aasen i Nekst AS.

Når planene hadde fått tommel opp hos Kystverket, Mattilsynet og Fylkesmannen, gjensto den formelle utstedelsen av konsesjonen fra fylkeskommunen.

– Med de vedtakene var det enkelt å kunne behandle. Det var ikke noen grunn til å vente til over ferien, sier Hovland til E24.

– Det gikk ikke litt fort i svingene da?

– Nei. Det har vært grundig prosess i forkant, forsikrer byråkraten.

Gründer Aasen peker på at til slutt har alle parter rigget seilet for å komme til den samme havnen.

– Kritiske vurderinger opp imot et godt regelverk bidrar til å forankre prosjektet på en sunn og bærekraftig måte. Vi har jo alle de samme målene, avslutter Aasen.

– Har ekspertisen

– Jeg har vært i både land- og sjøbasert oppdrett siden 1980-tallet, sier Aasen.

Oppveksten fant sted i Hallingdal, men han dro tidlig utenlands. At han drøye 30 år senere skulle stå i fronten for etableringen av verdens største oppdrettsanlegg på land lå ikke i kortene.

– Det var tilfeldigheter den gangen. Jeg er utdannet ingeniør, og har også studert finans. Ingeniørbakgrunnen gjør at det er morsomt med løsninger som dette her, forteller han.

(saken fortsetter under kartet)

FLORØ: Det planlagte oppdrettsanlegget skal ligge på Nord-Vestlandet, like utenfor Florø, markert med en rød pil øverst til venstre i bildet.

Ifølge ham selv er anlegget utenfor Florø det fjerde landbaserte oppdrettsanlegget han er med på å bygge.

På spørsmål om hvorfor etableringen av verdens største anlegg skal ligge i Norge er det flere årsaker:

– Det er et cluster med ekspertise innen oppdrett på Nord-Vestlandet. Dessuten er det gode politiske forhold i Norge. Vi har politisk støtte, og det er viktig.

Som et skip

Aasen forteller at etableringen av giga-anlegget i Florø er litt som å bygge et skip.

– Du må ha et visst støtteapparat rundt deg. Det handler om å komme raskt i gang, og ha god kvalitet på ekspertisen.

– Også er det jo gode temperatur. Det genereres en del varme i et slikt anlegg. Det er litt kaldere i Florø enn i Florida, sier han.

Sparebank1 er med og finansierer:

– Vi tror at prosjektet vil bli godt mottatt i kapitalmarkedet, sier bedriftsdirektør i Sparebank 1 Markets, Nils Hovtun.

Prisen for prosjektet skal ligge et sted mellom 2,0 og 2,5 milliarder kroner.

– Prosjektet ser ut til å bli godt mottatt. Vi har samtaler med to konkrete industrielle investorer. Det er et stort prosjekt, konstaterer Aasen.

Les også

Sandberg grep inn og overstyrte Mattilsynet

Les også

Bedriftsledere på Vestlandet: Dette er den største næringen om 30 år

Les også

Den lille milliardøya

Publisert:
Gå til e24.no