Mæland velger å tro at Giek rir av olje- og gasstormen

Giek og Eksportkreditt Norge får gode skussmål i evalueringsrapport, men risikoen for tapsbomber i olje og gass kan true Gieks mål om å gå i balanse over tid.

OPTIMIST: Næringsminister Monica Mæland fotografert under fremleggelsen av regjeringens havstrategi i februar.
Publisert: Publisert:

– Det at veldig mye er knyttet opp mot vår største og viktigste næring er ikke overraskende.

Det sier næringsminister Monica Mæland om det faktum at langt de fleste lån fra Eksportkreditt Norge og garantier fra Giek er til selskaper innenfor en kriserammet olje- og gassnæring.

I en fersk evalueringsrapport som Oslo Economics og BDO har laget på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet blir nettopp den store eksponeringen mot kriserammede deler av oljenæringen påpekt.

Les også

Eksportkreditt-sjefen skal få finansiere skip i Norge: Advarer mot at ordningen blir en sovepute for norsk eksportindustri

– Forenkling

I verste fall kan det true målet om at Giek skal gå i økonomisk balanse over tid.

«Historisk sett har ordningene gått i balanse, og GIEKs simuleringer i risikorapportene gir som resultat at de også vil gjøre dette i fremtiden. Denne beregningen er dog en forenkling og det er usikkerhet rundt tapsanslagene som ligger til grunn for den,» heter det i rapporten.

Mæland håper det skal gå bra.

– Jeg velger å være optimist og velger å ha tillit til det arbeidet som gjøres, sier hun til E24.

– Jeg er veldig imponert over måten man har jobbet med dette på både de i Giek, i bedriftene og de ansatte, legger hun til.

Men krisen er ikke over, og Mæland viser til at flere bedrifter i leverandørnæringene fortsatt har store utfordringer.

Næringsministeren poengterer at regjeringen har bidratt til å redusere Gieks eksponering mot en enkeltnæring gjennom å utvide garantiordningene slik at de vil omfatte flere næringer.

I tillegg viser hun til at det er kommet på plass regelverk som gir Giek mulighet til å gå midlertidig inn på eiersiden som en del av refinansieringsløsninger, noe Giek blant annet har gjort i Havila Shipping og Farstad Shipping (senere Solstad Farstad).

– Hovedverktøyene

Mæland er uansett glad for at evalueringen hun har fått bekrefter at Giek og Eksportkreditt Norge fungerer slik de er ment å fungere.

De bidrar til at den viktige norske eksportindustrien er konkurransedyktig.

– Dette er rett og slett våre viktigste virkemidler. Det er hovedverktøyene, sier hun.

Hun lover å gå grundig gjennom evalueringsrapporten som også vil bli sendt ut på høring.

En diskusjon regner hun med at rapporten vil føre til.

– Giek og Eksportkreditt er vanskelig tilgjengelig for små og mellomstore bedrifter. De fleste bedriftene i Norge er tross alt små. De har behov for tilgang til slike verktøy de også. Det er en av de tingene jeg tenker at vi kommer til å diskutere, sier hun.

Les også

Statlig etat med offshoresmell: Fire av Gieks 20 største kunder har påført oss erstatningsansvar

Dobbeltarbeid

Mæland viser i den forbindelse til at det kommer en utredning om kapitaltilgjengeligheten for næringslivet på nyåret.

Rapporten fra Oslo Economics og BDO tar opp om Giek og Eksportkreditt Norge bør slås sammen. De viser til at det på enkelte områder foregår dobbeltarbeid som kunne vært unngått om de var samlet i en enhet.

Samtidig peker rapporten på at samarbeidet mellom de to institusjonene er godt.

– Jeg ser at det finnes argumenter for en sammenslåing, men det er også argumenter mot, sier næringsministeren.

Les også

Giek risikerer å dekke Seadrill-gjeld avdrag for avdrag

Les også

Ny offshorekonkurs - staten har fire milliarder kroner på spill

Les også

Dette gjør Giek med supply-aksjene

Publisert:

Her kan du lese mer om