Vraker Sveaas' redningsplan – lanserer sin egen

Majoriteten av de usikrede kreditorene i Norske Skog avslår styreleder Christen Sveaas' redningsplan – og kontrer med et forslag hvor de får dobbelt så mye.

MØTER MOTSTAND: Norske Skog-styreleder Christen Sveaas får ikke med seg majoriteten av de usikre kreditorene på sitt redningsforslag. Nå ber de ham godta deres egen løsning.
 • Karl Wig
 • Steinar Rostad Breivik
 • Ole Martin Skaug
Publisert:

I et brev offentliggjort onsdag ettermiddag bekrefter majoriteten av de usikrede obligasjonseiere i Norske Skog at de sier nei til redningsplanen som styret foreslo 18. september.

Dermed får ikke forslaget flertallet det trenger, og faller. De usikrede kreditorene lanserer samtidig et eget forslag som de mener er mye bedre. Styret i Norske Skog skal nå gå igjennom dette forslaget, ifølge en børsmelding fra konsernet.

Fristen for å godkjenne er satt til 29. september klokken 17.00.

– Vi er i tidsnød, så dette må finne sin løsning meget raskt, skriver styreleder Christen Sveaas til E24.

Les også

– Ledelsens og panthavernes forsøk på å stjele selskapet

«Overlegent»

I brevet tordner koalisjonen av de usikre obligasjonseierne mot det de hevder er et svært urettferdig opplegg fra Sveeas som beriker de sikre obligasjonseierne på bekostning av dem.

Derav deres eget forslag, som de i brevet kaller «overlegent» det de har forkastet.

På spørsmål om hvordan han stiller seg til forslaget og utspillene, svarer Sveaas at han ikke vet hvordan stemningen vil være hos andre kreditorer.

– Dersom forslaget fra de usikrede kreditorene skal gjennomføres, må de pantesikrede kreditorene si seg enig i forslaget – og jeg vet ikke hvordan de stiller seg ennu. De pantesikrede kreditorene har som kjent uttrykt støtte til styrets forslag, påpeker Sveaas.

De pantesikrede får mindre

Her er to hovedforskjeller som de usikrede obligasjonseierne selv viser til:

 • De pantsikrede kreditorene får 86 i stedet for 94 prosent av selskapet, mot at andre kreditorer mer enn dobler sin andel: Fra seks til 14 prosent.
 • De fremholder at deres forslag også åpner for å tilføre 25 prosent mer kapital til konsernet, sammenliknet med Sveaas' forslag.

I tabellen nedenfor har de usikrede kreditorene listet det de selv mener er hovedforskjellene mellom forslagene (merk at E24 ikke har gjort en uavhengig gjennomgang):

«OVERLEGENT»: De usikrede kreditorene lovpriser sitt nye forsla sammenlignet med forslaget fra Sveaas, som de kaller urettferdig. Her lister de det de selv mener er hovedforskjellene.
Les også

Flertallet av sikrede kreditorer støtter Norske Skogs redningsplan

Beinhard Sveeas

Men skal de få gehør hos styreleder Christen Sveaas, er de avhengig av han endrer linje.

«Styrets forslag er den beste løsningen gitt omstendighetene, og det gir mer verdi til samtlige interessenter enn alternativet», uttalte Sveeas senest tirsdag, da via en børsmelding.

Og fortsatte med sin advarsel:

«Alternativet vil utløse en komplisert insolvensprosess, som vil resultere i at Norske Skog blir 100 prosent eid av de sikrede obligasjonseierne».

Norske Skog meldte før øvrig tirsdag at de pantsikrede obligasjonseiere med en andel på 65 prosent i lånet med forfall i 2019 støtter styreforslaget fra 18. september.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Norske Skog

Flere artikler

 1. – Ledelsens og panthavernes forsøk på å stjele selskapet

 2. Pantsikrede kreditorer gir støtteerklæring til Norske Skogs redningsplan

 3. – Har fått indikasjoner om støtte fra deler av juniorkreditorene

 4. Storkreditor hindrer løsning i Norske Skog

 5. Norske Skog utsetter fristen for redningsplanen