Redertrio tiltalt for grovt bedrageri

For to av de tiltalte dreier det seg om utroskap og bedragerier for over 100 millioner kroner.

Johansen, Erik
  • Anna Sandvig Brander
Publisert:,

Økokrim har tiltalt den tidligere ledertrioen Tor Johan Stuve, Susann Kolbjørnsen og Petter Hellevik i det børsnoterte Tordenskjoldrederiet i Bergen for grov utroskap og grovt bedrageri.

Rederiet skal ha kjøpt skip til overpris gjennom selskaper med tilhørighet til skatteparadiset Guernsey og som en eller flere av de tiltalte selv stod bak.

Økokrim mener rederiet på denne måten systematisk ble tappet for betydelige verdier over flere år.

Reagerte innen rimelig tid

Førstestatsadvokat Anna Haugmoen Karlsen mener at Økokrim derfor har reagert innen rimelig tid, selv om det antas at bedrageriet har pågått siden 1997.

- Dette er en svært alvorlig og kompleks sak, derfor har det vært nødvendig å bruke mye tid på etterforskningen, sier Haugmoen Karlsen.

Økokrim mener tappingen har vært svært omfattende, og ser ikke bort fra at tiltalen kan utvides ytterligere.

- Vi tror det har foregått en systematisk tapping av Tordenskjoldrederiet i hele 6 år, fra 1997 til konkursen i 2003, forteller Haugemoen Karlsen.

Hun forteller at Økokrims oppmerksomhet ble vekket av flere hvitvaskingsmeldinger, samt en anmeldelse fra konkursboet.

- Dette ledet frem til storaksjonen vi hadde mot Tordenskjoldrederiet for to år siden, forteller førstestatsadvokaten.

Tapping ga konkurs

Tappingen var en av de sentrale årsakene til at Tordenskjoldrederiet gikk konkurs i 2003. Flere banker skal ha blitt bedratt for til sammen ca. 60 millioner kroner.

De tiltalte skal dessuten ha forsøkt å forlede Jebsens skibsrederi til å betale et fiktivt krav på ca. 12 millioner kroner. Tiltalen omfatter også brudd på regnskapsloven.

Statsadvokaten opplyser at denne formen for svindel er svært utbredt.

- Saker der man kjøper til overpris av egne selskaper, er utbredt. Men jeg kjenner ikke til saker av tilsvarende størrelsesorden her i landet, forteller Haugmoen Karlsen.

Uenige om hva som er lovlig

- Vi er enige om det meste som har funnet sted, men uenige om hva som er lovlig, sier Tor Johan Stuves advokat, Anders Brosveet. Han mener resonnementet til Økokrim ikke er holdbart.

- Når Stuve kjøper et skip billig, er det ikke nødvendigvis ulovlig når han selger det videre til en langt høyere pris. Så lenge den prisen er det markedet er villig til å betale, kan jeg ikke forstå hvordan Økokrim kan mene at det ligger utenfor lovens grenser, forteller Brosveet.

Rimelig prisnivå

Han forteller at tvangssalget av båtene beviser at prisnivået har vært forsvarlig.

- Når Stuve har oppgradert skipet fra å være kystgående til å være havgående, er det grunnlag for en prisøkning fra båten blir innkjøpt til den blir solgt videre, mener advokaten.

Advokat Per Erland, som representerer Kolbjørnsen og Hellevik, var mandag ettermiddag ikke tilgjengelig for kommentar.

Les flere nyheter på E24

mail
E24

Start dagen med

Morgengryn Logo

Hold deg oppdatert på de viktigste nyhetene, de siste nøkkeltallene, og dagens kalender. Tilbudet er gratis.

Flere artikler

  1. Stevner banken etter tastetabbe

  2. Bygger gjeldsberg

  3. Billigere lån til miljøengasjerte

  4. Annonsørinnhold

  5. Økonomisk skurr for a-ha-selskap

  6. Staten kan ikke stoppe utflagging