50 millioner er en dråpe i havet for
Terra-kommunene

Erstatningssummen vil ikke redde noen av kommunebudsjettene, sier Narviks ordfører Tore Nysæter.

PENGER PÅ VEI: Terra-kommunene Bremanger, Hattfjelldal, Haugesund, Hemnes, Kvinesdal, Narvik, Rana og Vik skal nå dele 50 millioner kroner pluss 25 millioner i renter.

NTB Scanpix / Nielsen, Thor (NTB Scanpix) / Kommunene
 • Tone Iren Sørheim
 • Thomas Solberg
 • Jostein Nissen-Meyer
 • Anders Park Framstad
 • Andreas Wolden Fredriksen
Publisert:,

- En erstatning på 50 millioner er et lite plaster på et stort sår det vil ta mange år før er grodd på en god måte, sier økonomiprofessor og dekan Bjørn Olsen ved Handelshøgskolen i Bodø.

Olsen viser til erstatningssummen de åtte ulike Terra-kommunene nå får fra forsikringsselskapet til Terra Securities.

De åtte kommunene skal dele en erstatning på 50 millioner kroner, pluss renter på omlag 25 millioner kroner.

Totalbeløpet ble kjent i en dom fra Oslo tingrett mandag; fordelingen mellom kommunene har de blitt enige om seg imellom.

Bakgrunn:Terra-kommunene får erstatning

Tore Nysæter

Narvik kommune

- Det her er først og fremst en moralsk seier og dommen er krystallklar, sier ordfører Tore Nysæter i Narvik kommune.

For han er klar i sin tale:

- Erstatningssummen vil ikke redde noen av kommunebudsjettene.

Medhold i Oslo

Oslo tingrett ga mandag Haugesund kommune medhold i kravet mot forsikringsselskapet til Terra Securities på 50 millioner kroner.

Pengene skal fordeles på alle åtte Terra-kommuner, noe som gjør at den samlede summen hver kommune får er svært beskjeden, tapene de har hatt på sine Terra-investeringer tatt i betraktning.

Dommen fra Oslo tingrett handler om forsikringsoppgjøret mellom kommunene og ACE Europa, som var Terra Securities forsikringsselskap før finanskrisen.
E24 gjennomgang viser at det kommunene nå er tilkjent er forsvinnende lite sammenlignet med det de investerte og tapte.

I tillegg er det flere av kommunene som sliter økonomisk.

Bremanger

 • Investerte: 350 mill.
 • Tapte: 234 mill.
 • Erstatning: Mellom 13 og 14 mill.

Haugesund

 • Investerte: 231,3 mill.
 • Tapte: 130 mill.
 • Erstatning: 11 mill.

Vik i Sogn:

 • Investerte: 150 mill.
 • Tapte: 69,6 mill.
 • Erstatning: 8 mill.

Hemnes

 • Investerte: 84 mill.
 • Tapte: 68 mill.
 • Erstatning: 6 mill.

Narvik

 • Investerte:185 mill.
 • Tapte: Tall mangler
 • Erstatning: Tall mangler

Hattfjelldal

 • Investerte: 103 mill.
 • Tapte: 88 mill.
 • Erstatning: Tall mangler

Rana

 • Investerte: Tall mangler
 • Tapte: 236,2 mill.
 • Erstatning: Tall mangler

Kvinesdal

 • Investerte: Tall mangler
 • Tapte: 19 mill.
 • Erstatning: Tall mangler

Beregningene viser at de fire kommunene som det ikke er oppgitt erstatningssummer for, skal dele 37 millioner kroner. E24 har hentet inn opplysningene fra de ulike kommunene mandag.

Les også

Terra-saken: Nå venter milliardoppgjøret med DNB

Haugesund: Må sette i gang kutt

Ifølge Haugesunds Avis får kommunen rundt 11 millioner kroner fra mandagens erstatningsdom.

Men det er langt ifra nok til å bøte på det økonomiske uføret Rogaland-kommunen fortsatt er i.

Kommunen hadde i 2013 et underskudd på 37 millioner kroner og har et akkumulert underskudd på rundt 100 millioner kroner.

Haugesund investerte 231 millioner kroner i spareproduktene til Terra, og tapte rundt 120 millioner kroner.

I mars ble det vedtatt omfattende kutt. Blant annet skal 63 årsverk i kommunen bort.

- I budsjettet for 2014, er det vedtatt en rekke tiltak for å få kommunens økonomi i balanse, blant annet er enhetenes rammer redusert med 1 prosent. Til sammen er det budsjettert med en buffer på cirka 20 millioner kroner i 2014, men det er ikke tilstrekkelig. Regnskapsresultatet for 2013 understreker at det er nødvendig med ytterligere tiltak, sier rådmann Stål A. Alfredsen.

Kvinesdal:- Seieren er det viktigste

- Vi er veldig fornøyd med utfallet i rettsaken, sier rådmannen i Kvinesdal kommune, Camilla Bruno Dunsæd til E24.

Hun legger til:

- Det viktigste var at vi vant frem, og erstatningen vi får tilbake er en bonus.

Rådmannen har ikke fått regnet på hvor mye de vil få i erstatning.

Kommunen måtte se at 19 millioner kroner av investeringen gikk tapt.

Kvinesdal kommune var den kommunen som satte minst penger på spill hos Terra Securites, og stod kun for 3 prosent av investeringene.

Vik i Sogn: Kjærkomne penger

Vik kommune i Sogn investerte i forkant av finanskrisen 150 millioner kroner i Terra-produkter. Tapet endte på 69,6 millioner kroner.

Nå får de erstatning:

- Erstatningssummen på rundt åtte millioner kommer kjærkomment, sier en fornøyd rådmann i Vik kommune i Sogn, Oddbjørn Ese til E24.

Han legger til at dette er foreløpige beregninger, og at det kan bli endringer ettersom dommen ikke er rettskraftig – og kan dermed fortsatt ankes.

- Vi er fornøyd med å ha fått gjennomslag i saken, og den økonomiske utviklingen i kommunen går riktig vei, sier Ese

Narvik: Har bokført tapet

Kommunen investerte i forkant av finanskrisen rundt 185 millioner kroner i produktene fra Terra.

- Vi har nå bokført hele tapet, sier ordfører Tore Nysæter.

Hvor mye kommunen vil få i erstatning vet ikke Nysæter mandag ettermiddag.

Ordføreren er positiv på vegne av den økonomiske utviklingen for kommunen fremover, og han sier at driften i kommunen er nå god.

Fjorårets regnskap viste et overskudd på driften på 29 millioner kroner.

Rana: Holder erstatningssummen hemmelig

Rana kommune har hatt et tap på 236,2 millioner kroner knyttet til Terra-saken, ifølge økonomisjef Linda Løvås i Rana. Kommunen dekket inn tapene i årene etter.

De vil ikke si noe om hvor mye de fikk i erstatning og heller ikke hvor mye penger de har investert.

Rana hadde et underskudd på 160 millioner i regnskapsåret 2007, og for regnskapsåret 2013 er trenden snudd. Kommunen kunne ifjor vise til et overskudd på 5,9 millioner kroner.

Bremanger: Viktigere dom i vente

- Vår andel av de omtrent 75 millionene (50 mill. pluss renter) er på mellom 13 og 14 millioner kroner. Det er mye penger for oss, og vi er veldig fornøyd med det, sier rådmann Tom Joensen i Bremanger kommune til E24.

Bremanger kommune endte med et underskudd på 232 millioner kroner ved utgangen av 2008. Det totale underskuddet var ved inngangen til 2014 redusert til 142 millioner kroner. Men i tillegg til tapene fra fondsproduktene som Terra solgte på vegne av Citigroup, tok kommunen også et stort tap fra derivatprodukter som Terra solgte på vegne av Danske Bank.

Og saken med Danske Bank vier rådmannen større oppmerksomhet.

- Blir Danske Bank-dommen stående er det vesentlig større for oss, sier Joensen.
Bremanger kommune vant saken mot Danske Bank i første runde, men ankesaken kommer ikke opp før i mars 2015. Blir dommen stående kan kommunekassen få inn 80 millioner kroner.

Les også:Terra tapte ankesaken mot Citigroup

Hemnes: Regnskapet er i balanse

Økosjef Harald Mårnes i Hemnes kommune vet ikke hvor mye kommunen kommer til å få i erstatning.

- Hemnes kommune investerte for 84 millioner kroner og tapte 68 millioner kroner i Terra-produktene, sier Mårnes.

Han legger til:

- Regnskapet for 2013 var i balanse, og akkumulert underskudd var på 20 millioner kroner.

Flere artikler

 1. Åtte Terra-kommuner får 50 millioner kroner på deling

 2. Terra-kommuner fikk medhold i lagmannsretten

 3. – I dag skinner solen i Vik

 4. Annonsørinnhold

 5. Terra-kommuner punger ut 650 millioner i forlik

 6. Nå venter milliardoppgjøret med DNB