Tidligere Yara-direktør dømt til syv års fengsel

Lagmannsretten har i dag avsagt dom i Yara-saken. Straffen for den tidligere Yara-toppen fastsettes til fengsel i syv år.

YARA-SAKEN: Borgarting lagmannsrett har i dag avsagt dom i den såkalte Yara-saken.

Foto: Vegard Wivestad Grøtt NTB scanpix
  • Asgeir Aga Nilsen
Publisert:

Borgarting lagmannsrett har i dag avsagt dom i den såkalte Yara-saken. For Kendrick Wallace, som dømmes for grov korrupsjon i både Libya og India, har lagmannsretten fastsatt straffen til fengsel i syv år.

Yara-saken ble omtalt som Norges mest alvorlige korrupsjonssak da den gikk for Oslo tingrett.

Der ble fire tidligere toppledere i Yara dømt for grov korrupsjon, men samtlige tiltalte anket, og tre av dem ble frikjent av lagmannsretten.

Men for Wallace, som ble dømt, er straffen i dag fastsatt av lagmannsretten.

- Svært sentral

Ifølge en pressemelding om dommen ble det ved straffutmålingen i skjerpende retning blant annet lagt vekt på at Ken Wallace var svært sentral ved gjennomføringen av korrupsjonshandlingene, og at handlingene fremsto som godt planlagt.

Les også

Yara godtar korrupsjonsbot

I tillegg var Wallace medlem av Yaras konsernledelse, og som selskapets juridiske direktør hadde han det øverste ansvaret for selskapets antikorrupsjonsarbeid, heter det videre.

Lagmannsretten fant også at det for Wallace, med henvisning til posisjonen hans, ikke kunne få nevneverdig betydning ved straffutmålingen at initiativet til de straffbare handlingene ble tatt av andre.

I formildende retning har retten tatt hensyn til at Wallace ikke har oppnådd noen form for personlig økonomisk vinning ved de straffbare handlingene, ifølge meldingen. Dette står i motsetning til hva som ofte har vært tilfelle i andre sammenlignbare korrupsjonssaker.

Mulig anke

Det har ikke lykkes E24 å få Ken Wallaces forsvarer, Arild Dyngeland, i tale om saken, men overfor NTB antyder han at det kan bli aktuelt med en anke.

– Jeg konstaterer at lagmannsretten har en ganske annen vurdering av straffverdigheten sammenlignet med tingrettens vurdering. Vi må nå gå grundig gjennom dommen og rettspraksis. De svært ulike vurderingene i de to instansene indikerer et klart behov for en avklaring fra Høyesterett om straffenivået, sier Dyngeland til nyhetsbyrået.

Han understreker at han ennå ikke har lest dommen, og heller ikke har fått drøftet den med sin klient.

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Korrupsjon
  2. Domstolene

Flere artikler

  1. Tirsdag kommer dommen i Yara-saken

  2. Yaras tidligere juridiske direktør funnet skyldig i korrupsjon

  3. Høyesterett opprettholder Yara-dommen på syv års fengsel

  4. Annonsørinnhold

  5. Tidligere Yara-direktør anker korrupsjonsdom

  6. Tidligere Yara-topp får rekordhøy erstatning etter frifinnelse