Økokrim i samtaler om Navarsete

Økokrim hadde onsdag samtaler med Riksadvokaten for å diskutere konsekvensene av en eventuell etterforskning av Liv Signe Navarsete (Sp).

Publisert:

Årsaken er en juridisk bestemmelse som sier at det er regjeringen selv, altså Navarsetes egne kolleger, som i siste instans kan avgjøre om det skal tas ut tiltale mot henne eller ikke, skriver VG.

Hvis Økokrim skulle komme fram til at Navarsete bør etterforskes og eventuelt tiltales for korrupsjon, kan de ikke selv bestemme å gjennomføre dette.

– Hvis det viser seg at det her er begått straffbare handlinger av en embetsmann i tjenesten, så er det Kongen i statsråd – altså regjeringen – som avgjør om det skal tas ut tiltale eller ikke, sier konstituert riksadvokatfullmektig Tone Aase.

Økokrim gir sin innstilling til Riksadvokaten som igjen innstiller overfor regjeringen, som da kan velge å sette en stopper for hele saken hvis det kommer så langt.

Etter det VG erfarer skal Økokrim i utgangspunktet ikke anse det som aktuelt å innlede etterforskning, men ingen endelig beslutning er tatt.

Det var Rød Ungdom som onsdag anmeldte Navarsete for korrupsjon.

Les flere E24-nyheter

Publisert: