Høyesterett vurderer bankenes spareprodukter

Var det en investering med høy risiko eller var det et spareprodukt? Det er ett av flere spørsmål Høyesterett skal ta stilling til i vurderingen av tilbudet småsparer Ivar Petter Røeggen fikk av daværende DnB NOR i 2000.

DNB vs. BANKKUNDE: Hvis Høyesterett dømmer i Ivar Petter Røeggen favør, kan norske småsparere få utbetalt store summer. Da kan lignende saker klages inn for Bankklagenemnda.

André Pedersen
  • NTB
Publisert:

Forbrukerrådet og Røeggen vant fram i tingretten, men fikk ikke medhold i lagmannsretten. Høyesteretts ankeutvalg starter behandlingen av saken 23. oktober, og den vil bli fulgt nøye siden den har prinsipiell betydning for mange som brukte oppsparte midler og fulgte rådene fra bankenes konsulenter.

Les også: Flere tusen kan bli berørt av Røeggen-saken

– Dette var et «kinderegg» for bankene, men et tapsprosjekt for kundene, sier direktør Randi Flesland i Forbrukerrådet til NTB.

Hun sier at saken har prinsipiell betydning for minst 2.000 lignende saker som ligger på vent i Bankklagenemnda.

Det har gått om lag tolv år siden Røeggen slo til på et tilbud fra DnB NOR om å kjøpe to ulike sammensatte spareprodukter. Han tok i 2000 opp et fastrentelån over seks år med over 8 prosent rente for å kjøpe produktene. Røeggen investerte 500.000 kroner og tapte 230.000 kroner på det som i utgangspunktet skulle være garantert sparing.

– Underslo risiko

– Informasjonen om spareproduktet ga ikke de svarene som er nødvendige for å kunne treffe en kvalifisert avgjørelse på om man skulle delta i dette veddemålet. I tillegg ble han utsatt for en aktiv tilråding fra banken, til tross for at produktet var fullstendig uansvarlig, var ett av hovedargumentene til Røeggens advokat John Christian Elden da saken var til behandling i Borgarting lagmannsrett.

Han mente banken manipulerte kundene ved å kalle opplegget «sparing», et begrep som oppleves trygt, og ikke «investering», som av mange vil oppfattes som risikofylt. I tillegg underslo banken den betydelige risikokomponenten i opplegget

Motpartens prosessfullmektig, advokat Anders Ryssdal, hevder at Røeggen var interessert i risiko og at det var avkastning han var ute etter.

Prinsipiell sak

Over 150.000 norske bankkunder har kjøpt denne typen spareprodukter. Tapene er til sammen beregnet til 14 milliarder kroner. Mange erstatnings- og klagesaker er stilt i bero i påvente av den endelige avgjørelsen i Røeggen-saken.

Høyesterett vil også behandle en annen sak i sammenheng med denne. Saken dreier seg om en rekke foreninger, privatpersoner og aksjeselskaper – til sammen 21 aktører – som har gått til sak mot Fokus Bank etter at de investerte i spareprodukter som ikke ga forventet avkastning.

Les også:

Flere artikler

  1. Nå kommer dommen i Røeggen-saken

  2. Bank-thriller i Høyesterett: – Norske bankkunders viktigste rettssak hittil

  3. Røeggen vant enstemmig!

  4. Annonsørinnhold

  5. Høyesterettsdommerne ba om mer i Røeggen-saken: Dommerne gransket  DNB-produkt på nytt

  6. Dramatisk avstemming ventet: Røeggendommen kommer på fredag