Enighet om fiskeriavtale mellom Norge og Storbritannia

Norge har inngått en bilateral fiskeriavtale med Storbritannia. Den omfatter gjensidig adgang til hverandres soner, samt bytte av fiskekvoter for 2023.

Norge har inngått en bilateral avtale med Storbritannia. Avtalen gir norske fiskere forutsigbarhet, sier fiskeriminister Bjørnar Skjæran (Ap).
  • NTB
Publisert: Publisert:

– Avtalen gir norske fiskere forutsigbarhet. Forhandlingene har foregått i en god tone, vært effektive og viser at vårt forhold til Storbritannia er tett og godt, sier fiskeriminister Bjørnar Skjæran (Ap).

I avtalen er Norge og Storbritannia enige om gjensidig adgang til å fiske bunnfisk i hverandres farvann. Den er en videreføring av årets avtale og er utformet slik at partene har adgang til å fiske opp til 30.000 tonn i den andre partens sone i Nordsjøen neste år.

Det ble også avtalt at norske fartøy kan fiske inntil 20.000 tonn av sin nordsjøsildkvote i britisk sone mot at britiske fartøy kan fiske inntil 20.000 tonn av sin kvote i norsk sone.

Partene har avtalt et begrenset kvotebytte for å ivareta tradisjonelt norsk fiske i britisk sone lenger vest enn Nordsjøen.

– For hvitfiskflåten er det nå på plass en god løsning for begge parter. I pelagisk sektor har vi også fått bedre adgang til å fiske nordsjøsild enn vi hadde i år, sier Skjæran.

Les også

Fersk rapport: Eksporten til Russland har økt etter invasjonen

Publisert: