Går fra dagligvarelobby til direktørjobb i Næringsdepartementet

I våres skrev Vibeke Andersen kritisk om matmakt-forslag som Virke-topp. Nå har hun startet i direktørstilling i departementet som skal ta sakene videre.

RETURNERER: Det ble med syv måneder som Virke-topp for Vibeke Andersen. Nå har hun returnert til Næringsdepartementet.
Publisert: Publisert:

Etter et drøyt halvår i jobben som bransjedirektør for dagligvare i Virke, har Vibeke Andersen returnert til Næringsdepartementet.

I forrige periode jobbet hun i departementet i åtte år.

Nå starter hun i stillingen som avdelingsdirektør i den nyopprettede seksjonen for konkurransepolitikk. Den har ansvar for Konkurransetilsynet og Dagligvaretilsynet, blant annet.

E24 har blitt avvist telefonintervju med Andersen om jobb-byttet.

Les på E24+

Disse matvarene har økt mest i pris

Dagligvarebransjens talerør

«Virke er dagligvarebransjens talerør og den beste støtten din virksomhet kan ha for å påvirke rammebetingelsene for bransjen», står det på Virkes sider.

I styret sitter tre representanter fra Coop, to representanter fra Bunnpris, én representant fra Norgesgruppen-eide Asko og to representanter fra Norgesgruppen selv.

Norgesgruppen-lobbyist Bård Gultvedt er styreleder.

Myndighetskontakt Bård Gultvedt i Norgesgruppen er styreleder i Virke Dagligvare.

Hans arbeidsgiver er landets største handelshus. Kjedene Kiwi, Meny, Spar, Nærbutikken og Joker står for omtrent 44 prosent av landets dagligvareomsetning.

Rema 1000-eier Reitan Retail og netthandelsaktøren Oda er medlem hos konkurrenten NHO.

Les også

Norgesgruppen presser på for å hindre regelendring

– Vil slå helt feil ut

Det har vært et innholdsrikt år innen dagligvare.

Samtidig som forsyningsproblematikk og kostnadsøkninger har preget opplevelsen for forbrukerne, har et flertall på Stortinget kommet til enighet om regulering av bransjen. De tror det kan sørge for lavere matpriser.

En uke før VG kunne melde om «historisk matmakt-enighet», skrev Andersen i Nationen.

Opposisjonen på Stortinget kom i mai i år til enighet om å instruere regjeringen til å ta grep overfor dagligvarebransjen.

«Stortinget skal om kort tid behandle flere representantforslag som har til hensikt å styrke konkurransen. Dessverre vil flere av forslagene slå helt feil ut, og noen kan til og med komme til å virke mot sin hensikt.»

Hun fortsatte:

«Mange av forslagene som er til behandling i Stortinget vil i tillegg sette markedsmekanismen ut av spill og står dermed i veien for nødvendig utvikling og omstilling. Det vil gi mindre effektivitet og dårligere konkurranse.»

Les på E24+

Dagligvaretilsynets første sjef vil finne ut om noen utnytter krisen til å bedre marginene sine

Skal jobbe med konkurranse i dagligvaremarkedet

Gjennom den syv måneder lange perioden hun ledet Virke Dagligvare har Vibeke Andersen gjentatte ganger vært ute på spalteplass, særlig i Nationen.

Spesielt skeptisk har hun vært til regulering av kjedenes egne merkevarer (EMV). Et forbud kan bety tap av arbeidsplasser, mener hun.

Som følge av Stortingets vedtak er regjeringen instruert til å finne ut mer om virkningene EMV har på konkurransesituasjonen, priser og utvalg.

Det mest omdiskuterte vedtaket som ble fattet før sommeren handler om forholdet mellom kjeder og leverandører. Stortinget har instruert regjeringen til å legge frem et forslag til forskrift om usaklig prisdiskriminering.

Denne skal ta utgangspunkt i konkurranseloven.

I utlysningsteksten til stillingen Vibeke Andersen fikk står det at blant direktørens arbeidsoppgaver vil være «oppfølging av policysaker med konkurransepolitisk hovedfokus, som for eksempel arbeidet med tiltak for å styrke konkurransen i dagligvaremarkedet».

Les også

Reitan og Oda trapper opp lobbykampen: – Endring skjer dessverre ikke automatisk

– Ikke forbudt å bytte jobb

E24 har bedt Vibeke Andersen om et intervju. Hun har henvist oss til departementets kommunikasjonsavdeling.

Etter en ukes responstid var tilbakemeldingen fra Camilla Pettersen, fungerende kommunikasjonssjef for næringsministeren, at «vi får dessverre ikke til intervju».

E24s åtte spørsmål blir besvart med følgende tekst:

«Det er ikke forbud mot å bytte jobb i Norge. Det er tvert imot en fordel at de som jobber i det offentlige har god kompetanse om saksfeltet de jobber med.

Folk kan føle seg trygge på at Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) behandler dagligvaresaker på en upartisk måte. Spørsmål om habilitet er nøye regulert i forvaltningsloven og NFD har rutiner som sikrer at dette blir håndtert på en korrekt måte.

Andersen var ansatt i Virke som bransjedirektør for dagligvare i et drøyt halvår. I denne perioden fikk hun erfaring og kompetanse som er nyttig i den jobben departementet nå gjør med å følge opp Stortingets vedtak.»

Svarer ikke på spørsmål

– Dette er vårt endelige svar, skriver Pettersen når E24 poengterer at følgende spørsmål til Andersen ikke er besvart:

  • Hva var datoene for siste arbeidsdag i Virke og første arbeidsdag i ny stilling i NFD? 
  • Hva er arbeidsbeskrivelsen din? Hva skal du jobbe med? 
  • Er det noen form for karanteneordning når det gjelder dagligvare? 
  • Når NFD utarbeider og sender forslag om dagligvare på høring, hva vil din rolle være? 
  • Kommer du til å være involvert i det arbeidet som blir gjort og kommer til å bli gjort som følge av Stortingets rekke med vedtak før sommeren – der regjeringen i flere tilfeller instrueres?
  • Du har skrevet i Nationen at mange av forslagene som nå er vedtatt vil sette markedsmekanismen ut av spill og dermed står i veien for nødvendig utvikling og omstilling. Hvordan blir det da å skulle jobbe med disse vedtakene? 
  • I Virke var jobben din å fremme dagligvarebransjens synspunkter, særlig medlemmene Norgesgruppen og Coop, antar jeg. I hvilken grad tar du med deg dette inn i NFD? 
  • Kan folk være sikre på at NFD behandler dagligvaresaker uten interne koblinger til Norgesgruppen og Coops interesser?   
Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om