Privatskole kalt inn på teppet etter bekymringsmeldinger

Studenter på Noroff Fagskole har blant annet klaget på kvaliteten på undervisningen og oppfølgingen. Noroff-rektor ser positivt på oppfølging og dialog med tilsynsmyndighetene.

Nokut har mottatt 15 bekymringsmeldinger siden 2020.
Publisert: Publisert:

Siden 2020 har Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (Nokut) mottatt 15 bekymringsmeldinger knyttet til den private fagskolen Noroff.

På bakgrunn av bekymringsmeldingene valgte Nokut å kalle inn Noroff til et møte.

«Nokut har i inneværende og tidligere skoleår mottatt bekymringsmeldinger om kvaliteten på nettutdanninger hos dere.», står det i møteinnkallelsen fra Nokut.

Tilsynsdirektør Nina Waaler forteller at Nokut ønsket en redegjørelse fra Noroff.

– Hovedtemaene var tilrettelegging for studentmedvirkning, involvering av studentene i kvalitetsarbeidet, antall undervisningstimer og kvaliteten på undervisningen, kapasitet til veiledning og oppfølging, sier Waaler.

Les på E24+

660.000 personer står utenfor arbeidslivet. På tide å ta i bruk reservelaget, mener NHO.

– Glade for oppfølging

Noroff-rektor Aage Alexander Foss opplevde møtet med Nokut som positivt.

– Vi fikk belyst viktige deler av hvordan vi kontinuerlig jobber med kvalitet i leveransen vår. Vi er glade for oppfølging og dialog som gjør at vi hele tiden kan lære og bli bedre, og Nokut er en naturlig del av et system som fungerer, sier Foss.

Foss sier at pandemien har ført til flere krevende undervisningsår, men at utdanningssektoren har kommet styrket ut av det.

– Noroff Fagskole har et kvalitetssystem for å sikre kontinuerlig forbedring av vår undervisning, og vi har et sterkt studentdemokrati som sikrer at vi er i takt med våre studenter og forstår deres behov.

Saksøkte skolen

I desember skrev E24 om en tidligere Noroff-student som saksøkte den private fagskolen for 700.000 kroner som erstatning for skolepenger og tapt inntekt.

Den tidligere studenten hadde betalt omtrent 60.000 kroner per semester.

Han mente skolens undervisning var mangelfull og at læreren ikke var kvalifisert, men fikk ikke medhold i Oslo tingrett og må derfor betale nærmere 200.000 kroner i sakskostnader.

Retten presiserte likevel at deler av undervisningen var mangelfull og at dette i utgangspunktet utgjør et mislighold fra skolens side, men at den etter en totalvurdering var «fagmessig og i samsvar med det studentene kunne forvente».

– Det foreligger klart grunnlag for å anke, hvilket nå vurderes, sier den tidligere studentens advokat, Linnéa Tereza Karlberg i Danielsen & Co.

Det tar Noroff-rektoren til orientering, sier han.

– Kjenner skolen seg igjen i noe eller deler av det studentene varsler om?

– En stor andel av våre studenter er nettstudenter, mange er aktive i arbeidslivet og har dessuten et familieliv. Det er godt kjent at rekruttering og engasjement i studentdemokratiet i denne gruppen er naturlig krevende, og det delte vi med Nokut. Vi knyttet oss tidlig i pandemien til Organisasjonen for Norske Fagskolestudenter (ONF), nettopp for å styrke studentdemokratiet, sier Foss.

Han sier skolen har hatt en kraftig forbedring i Studiebarometeret, som er Nokut sine egne tall.

– Som rektor ved Noroff Fagskole har jeg dessuten en podkast sammen med leder av studentdemokratiet hvor vi helt åpent behandler både tingene vi er stolte av, og det som i perioder kan gjøre litt vondt. Vår erfaring er at denne åpenheten er med på å gjøre oss bedre, sier Foss.

Fører ikke tilsyn

På møtet redegjorde fagskolen for hvordan de jobber med temaene som ble påpekt av Nokut.

Waaler forteller at det er ønskelig at en institusjon får muligheten til å rette opp et problem, før det vurderes å følge opp.

– Når vi fører tilsyn med utdanninger, bruker vi sakkyndige for å kunne gjøre faglige vurderinger av om blant annet undervisningen oppfyller kravene i regelverket. Vi har foreløpig ikke ført tilsyn ved Noroff, sier Waaler.

– Ga skolen tilfredsstillende svar under møtet?

– Det har vært viktig for oss å høre Noroffs versjon. Under møtet la de vekt på at det de to siste årene er innført flere kvalitetsfremmende endringer som følge av at det kom ny ledelse ved fagskolen.

Publisert: