Eiendomsmeglere dømt til betinget fengsel

De to avskiltede meglerne straffes for å drevet med eiendomsmegling og eiendomsutvikling samtidig.

Den betingede fengselsdommen innebærer at meglerne slipper å sone, så lenge de ikke finnes skyldige i nye lovbrudd de neste to årene.
Publisert: Publisert:

Eiendomsmeglerne i 40- og 50-årene er av Follo og Nordre Østfold tingrett dømt til betinget fengsel i 78 dager, samt en bot på 30.000 kroner, for brudd på eiendomsmeglingsloven.

Begge eiendomsmeglerne hadde før rettssaken tilstått at de i perioden fra august 2015 til oktober 2019 spilte en sentral rolle i kjøp, utvikling og markedsføring av fire boligprosjekter på Østlandet, samtidig som de eide og drev et eiendomsmeglingsforetak i samme område.

Det er strenge begrensninger for hvilke investeringer en megler kan gjøre i eiendomsmarkedet. Hensikten er å sikre eiendomsmeglernes uavhengighet.

Tilsto før rettssaken

Meglerne sto tiltalt for å ha:

  • Delfinansiert eiendomsselskapet som sto bak boligprosjektene.
  • Fremforhandlet kjøp av eiendommene.
  • Hatt kontakt med offentlige myndigheter og entreprenører i forbindelse med utvikling av eiendommene.
  • Deltatt i markedsføringen ved salg av de fire eiendommene.

Saken ble behandlet som tilståelsessak i Follo og Nordre Østfold tingrett. Advokat Mikkel Toft Gimse, som forsvarte eiendomsmegleren i 40-årene, sier hans klient ikke kommer til å anke dommen. Heller ikke megleren i 50-årene vil anke dommen, opplyser forsvarer Ann Johnsen til E24.

Ba om strengere straff

Påtalemyndigheten ba om at meglerne ble dømt til betinget fengsel i 120 dager, samt en bot på 50 000 kroner. Retten mener på sin side at det foreligger flere formildende omstendigheter i saken, deriblant meglernes tilståelse, samt den svært lange tiden politi og påtalemyndighet har brukt på saken.

I dommen pekes det på at de to meglerne ikke i nevneverdig grad forsøkte å skjule sin involvering i eiendomsprosjektene, eller at det for øvrig er påvist noen sammenblanding mellom meglervirksomheten og rollene de hadde i eiendomsselskapet.

Videre viser retten til at det heller ikke er ført bevis for at meglerne handlet ut fra eksklusiv informasjon de fikk gjennom sitt virke som eiendomsmeglere. Retten mener det heller ikke er bragt på det rene at meglernes deltakelse i eiendomsprosjektene har medført noe økonomisk tap for andre.

Avskiltet som meglere

Under rettssaken uttalte meglernes forsvarere at en administrativ reaksjon – som tilbakekall av bevilling for å drive eiendomsmeglingsvirksomhet – er en naturlig reaksjon på lovbruddene. Begge de siktede eiendomsmeglerne fikk tilbakekalt sin rett til å utøve eiendomsmeglingsvirksomhet av Finanstilsynet i forkant av rettssaken.

Retten mener derimot meglernes involvering i flere eiendomsprosjekter, over flere år, taler for en «følbar» straffereaksjon. I dommen skriver tingrettsdommer Helge Aanensen Kleven at et enkeltstående brudd på den aktuelle bestemmelsen i eiendomsmeglingsloven hadde tilsagt en ren administrativ reaksjon.

Publisert:
Gå til e24.no