Jobbekspertene: Kan sjefen kreve at jeg må ringe hvis jeg er syk?

Holder det ikke å sende SMS eller e-post ved sykdom? Jobbekspertene svarer.

Jobbekspertene
 • Svànaug Bergland
  Daglig leder i Konsistens
 • Thor-Arne Wullum
  Advokat og partner i SBDL
Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til E24 her.

Spørsmål:

Vi ble nylig innkalt til et allmøte hvor vi skulle diskutere felles tiltak for å redusere sykefraværet i 2020. Et av tiltakene som ble innført i etterkant av møtet innebærer at vi ved bruk av egenmelding må ringe til sjefen og informere om fraværet.

Det er ikke lenger tilstrekkelig å sende en SMS eller en e-post, slik som vi tidligere har gjort.

Kan sjefen kreve dette?

Svar fra Thor-Arne Wullum:

Dette er et velkjent tiltak i virksomheter som jobber med å redusere korttidsfraværet knyttet til sykdom. Folketrygdloven stiller kun krav om at arbeidstaker ved bruk av egenmelding skal «melde ifra til arbeidsgiver».

Det vil ligge innenfor arbeidsgiver styringsrett å bestemme om slik melding kan gis skriftlig eller om den må gis muntlig. Når et slikt tiltak innføres, og særlig slik som i dette tilfellet hvor det innføres for hele virksomheten, vil dette typisk være saklig og akseptabelt.

Dersom slike tiltak kun innføres for enkelte arbeidstakere vil det være større grunn til å vurdere begrunnelsen nærmere og påse at den er saklig. En slik telefonsamtale i forbindelse med sykdom kan være nyttig for begge parter. Samtalen er en god anledning til å snakke om eventuell restarbeidsevne.

Kanskje kan du i tilfeller hvor du er for syk til å komme på kontoret utføre noe arbeid hjemme? Eller komme noen timer i et viktig møte?

Samtalen vil gi arbeidsgiver en mulighet til å tilpasse og tilrettelegge arbeidet slik at du kan komme tilbake så snart som mulig.  

Svar fra Svánaug Bergland:

Som arbeidstaker er det du som har ansvar for å informere arbeidsgiveren din om at du ikke kommer på jobb på grunn av sykdom i løpet av første fraværsdag. Som min kollega sier, vil arbeidsgiver kunne bestemme hvordan fraværet skal meldes under forutsetning av at dette er saklig begrunnet.

Når det derimot gjelder sykepenger fra NAV fra første fraværsdag, vil arbeidstaker ha denne retten selv om sykefraværet er har meldt pr. sms, e-mail, voice-mail eller på andre måter. Det er imidlertid viktig at det kan dokumenteres at arbeidsgiver har mottatt meldingen første fraværsdag.

Det er altså ikke tilstrekkelig at meldingen er sendt første fraværsdag.  Ellers kan jeg bare slutte meg til Thor-Arnes betraktninger om at en prat på telefonen er fornuftig av flere grunner.

Flere saker fra Jobbekspertene:

Les også

Jobbekspertene: Sjefen gjør arbeidsmiljøet dårlig. Kan jeg gå til pressen?

Les også

Jobbekspertene: Kan arbeidsgiver nekte meg å ta en ekstrajobb?

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Jobbekspertene
 2. Arbeidsliv
 3. Jobbekspertene
 4. Sykefravær
 5. Kommentar

Flere artikler

 1. Betalt innhold

  Har sjefen lov til å spørre om du er vaksinert?

 2. Jobbekspertene: Kan vi gi ekstra ferie til de som ikke reiser utenlands?

 3. Jobbekspertene: Er smittefrykt gyldig fraværsgrunn?

 4. Betalt innhold

  – Vi frykter å bli beskyldt for diskriminering

 5. Jobbekspertene: Betale ut oppsamlet ferie?