Tjener millioner på norske asylmottak

Toppene ved flere av landets asylmottak kan gni seg i hendene.

HÅVER INN: Disse fire er noen av dem som tjener gode penger på å drive Norges mange asylmottak. Fra venstre: daglig leder Hallstein Saunes i Link AS, daglig leder Torrey Klarens Nørsett i Tokla AS, styreleder Ronald Tuft i Hero Holding AS og daglig leder Per Erik Lykstad i Norsk Mottaksdrift.
  • Ida Hanstad
Publisert:

I år anslår UDI at de vil bruke om lag 1,57 milliarder på driftsutgifter til asylmottak. Det er en nedgang fra 1,71 milliarder i 2011 og 2,2 milliarder i 2010.

Riktignok tyder regnskapstallene til selskapene som driver asylmottakene at det også i fjor var gode penger å tjene.

Mangemillionær

En av de største aktørene, Hero Norge, har ifølge sin egen nettside over 30 mottak over hele landet. Det gir gode penger i kassen.

Nederst i saken kan du se hva toppene i asylbransjen tjener.

Ifølge regnskapene til selskapet lå driftsinntektene på 418 millioner kroner i 2011, mens årsresultatet endte på 15,3 millioner kroner.

Vet du om en bedrift E24 bør skrive om? Tips vår journalist.

- Som følge av at færre antall personer bor i mottakene har vi også i 2012 en liten nedgang. Riktignok regner vi ikke med at tallene blir nevneverdig lavere enn i 2011, sier styreleder og teknisk sjef Ronald Tuft.

Sammen med sin familie kontrollerer han nær 50 prosent av aksjene i Hero Norge.

Styreleder Ronald Tuft i Hero Norge

En gjennomgang E24 har gjort viser dessuten at flere styreledere og daglige ledere ved mottakene har millioninntekter og - formuer. Dette gjelder også Tuft.

Ifølge ligningstallene hadde han en netto inntekt på 1,1 millioner og en formue på 3 millioner kroner i fjor.

- Jeg er engasjert i blant annet næringsutvikling i tillegg til dette, men jeg legger ikke skjul på at en god del av det jeg sitter igjen med i dag har kommet som følge av at det har gått bra med Hero, sier han.

LES OGSÅ: Flere asylsøkere til Norge

Høy lønn tross nedgang

En annen aktør som gjør det bra er selskapet Link AS, som har syv mottak. I 2011 lå driftsinntektene på 103,9 millioner og selskapet hadde et resultat på nesten 10,9 millioner.

Hallstein Saunes

Ifølge skattelistene hadde daglig leder Hallstein Saunesen nettoinntekt på 1,9 millioner kroner, og en formue på 2,8 millioner kroner i fjor. Selv forsvarer Saunes millionlønningen.

- Det er en betydelig risiko forbundet med å drifte mottak. Vi har kontrakter som kan sies opp med tre måneders varsel og særlig i forhold til den eiendomsmassen vi stiller til rådighet er det en vesentlig økonomisk risiko, sier han til E24.

LES OGSÅ:Private asyldrivere dominerer markedet

- Hvor mye av formuen din kommer fra Link?

- Jeg har ingen kommentar til min privatøkonomi, sier han.

Per Erik Lykstad

Forventer nedgang

Driftsinntektene til en tredje aktør, Norsk mottaksdrift AS, lå i 2011 på 47,1 millioner. Årsresultatet endte på 6,5 millioner.

Daglig leder Per Erik Lykstadhar ifølge skattelistene trolig likevel råd til salt på maten. I 2011 hadde han en nettoinntekt på litt over 2,4 millioner, og dessuten en formue på 11,2 millioner kroner.

Han sier inntekten består av både lønnsinntekt og utbytte fra eget selskap.

- Hvor mye av formuen din kommer fra Norsk mottakdrift AS?

- Formuen beregnes blant annet ut fra verdien på aksjene du eier, og summen av dine eiendeler kontra gjeld. Når selskapene du eier går godt, stiger naturlig nok verdien på aksjene, svarer Lykstad.

- Aldri hatt fokus på penger

Lyngdal-selskapet Tokla AShadde i fjor et årsresultat på minus 814.000 kroner. Driftsinntektene lå på 22,2 millioner kroner.

- Underskuddet 2011 skyldes at vi måtte bytte ut en del nedslitte lokaler. I 2012 kommer det til å gå i pluss igjen, sier daglig leder og styreleder Torrey Klarens Nørsett.

Til tross for et nokså dårlig år tjente Nørsett 1 million kroner og hadde en formue på 9,8 millioner kroner i 2011.

- Jeg har drevet med dette i 19 år, og har aldri hatt fokus på at jeg skal tjene store penger på det. Jeg er mer opptatt av at de som bor her har det bra, sier han.

LES OGSÅ:Ap-topp foreslår å nekte asylbarn lommepenger

- Jeg er 70 år og får dobbel pensjon. Jeg tjener ikke mer enn omtrent 400.000 i året på Tokla, hevder Nørsett.

Flere av aktørene E24 har snakket med understreker at UDI følger nøye med på pengebruken.

- Vi har strenge regler, og må blant annet ha tilsyn og kontroll av regnskapet. Dessuten har vi hele tiden en risiko hengende over oss, i form av at mottak kan bli stengt på tre måneders varsel. Hvis vi har litt overskudd, så aksepteres det, sier Nørsett.

UDI forsvarer lønningene

Avdelingsleder Gry Aalde i UDI sier til E24 at driften av asylmottak i Norge er konkurranseutsatt og organisert slik at man både har private, kommunale og humanitære driftsoperatører.

- For de private aktørene er mottaksdrift næringsvirksomhet, og de ville ikke startet en slik virksomhet hvis det ikke var visse utsikter til fortjeneste, sier Aalde.

- Det viktigste for UDI er at driftsoperatør leverer det vi betaler for, at de oppfyller UDIs krav til mottaksdrift og gir beboerne et forsvarlig tilbud, sier hun.

LES OGSÅ:Regjeringen: Asylbarn skal bosettes raskere

Følger med

Aalde forklarer også at det inntektsmessig kan svinge mye fra et år til et annet.

- Det er derfor viktig å se flere år i sammenheng for å få et korrekt bilde av driftsmarginene. Enkelte driftsoperatører kan dessuten drive annen næringsvirksomhet som kan komme til syne i lønns- og formuesforhold, sier Aalde.

Hun understreker riktignok at utgiftsnivået til mottakene er noe de følger nøye med på.

-Det skal være en sammenheng mellom den enkelte driftsoperatørs utgifter og drift, sier hun.

Dette tjente asylmottakenes daglig ledere og styreledere i 2011:

NavnInntektFormueSkatt
Øystein Inge Hareide Eier i Link AS4 226 43313 685 8711 390 605
Jørund Anker Skurdal Eier i Link AS2 975 71611 732 371982 124
Per Erik Lykstad Eier i Norsk mottaksdrift AS2 535 91511 230 344983 040
Torrey Klarens Nørsett Daglig leder i Tokla AS1 034 6379 805 855487 650
Henning Tuft Eier i Hero Holding AS547 9089 557 961275 045
Cathrine Tuft Eier i Hero Holding AS463 6419 297 838225 519
Østen Owren Eier i Norsk Mottaksdrift AS1 858 5746 943 988612 695
Morten Jørgensen Eier i Link As427 6015 666 129204 064
Ronald Tuft Eier i Hero Holding AS1 127 7833 000 830337 776
Hallstein Saunes Eier i Link AS1 872 0282 759 788672 614
Runar Nørsett Eier i Tokla AS940 8511 127 974421 279
Anne Nørsett Groussard Eier i Tokla AS134 839049 930
Torunn Nørsett Havaas Eier i Tokla AS146 252042 438
Ingrid Nørsett Eier i Tokla AS207 298073 692
Bjønne Owren Eier i Norsk Mottaksdrift AS1 843 0700599 817

(E24 tar forbehold om at inntekten og formuen til personene i listen også kan komme fra andre steder enn asylselskapene.)

LES OGSÅ:

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. E24
  2. Link

Flere artikler

  1. 21 tilbud om asylmottak

  2. Håver inn milliarder påå frakte oljearbeidere

  3. Her overvintrer16.000 sommerdekk

  4. Kampanje-eier:- Jeg pantsatte kåken

  5. TV-adelencasher inn