DN: Regjeringen gir skattelette til gründere

Regjeringen vil innføre skattefradrag for investeringer i selskaper og varsler i revidert nasjonalbudsjett utsatt skatt på aksjeopsjoner.

BLAR OPP FOR ENTREPRENØRER: Næringsminister Monica Mæland får ekstra midler i revidert statsbudsjett som skal gå til en mer fordelaktig skatteordning for investorer som investerer i oppstartselskaper.
Publisert: Publisert:

Ifølge Dagens Næringsliv skal ordningene stimulere til påfyll av privat kapital i selskaper og lette skattebelastningen for gründere.

– Ordningen med skattefradrag innføres etter et forslag fra Venstre vedtatt i Stortinget for å bidra til mer risikovillig kapital i gründerselskaper. Vi la fram en gründerplan i 2015 som vi har fulgt opp med mange gode tiltak, men vi ser at vi fortsatt strever med å få nok risikovillig kapital inn i selskapene, sier næringsminister Monica Mæland (H).

Den nye skatteordningen vil avgrenses av flere kriterier, men regjeringen regner med at 40 prosent av norske selskaper vil kunne falle inn under de nye reglene. Finansdepartementet anslår at denne ordningen vil gi et årlig tap av skatteinntekter til staten på 330 millioner kroner.

Ifølge avisen varsler regjeringen også i revidert budsjett torsdag en ny opsjonsordning som de vil komme tilbake til i høst, i statsbudsjettet for 2018. Denne ordningen vil i realiteten utsette beskatningen av opsjoner til realiseringstidspunktet, ikke på tildelingstidspunktet.

Les også

Er Schibsted et monster?

Les også

Slik skaffet hun drømmeinvestorene

Les også

Ung gründer folkefinansierer klokker med lakseskinn

Publisert: