Virke ber regjeringen stemme mot billig kinesisk netthandel på toppmøte

USA presser hardt for å gjøre det dyrere for kinesiske selskaper så sende pakker til verden. Nå etterlyser Virke at den norske regjeringen tar lignende grep under et ekstraordinært møte i Verdenspostforeningen (UPU).

KINA-PAKKER: Det flommer over av billige pakker fra Kina ved postens logistikksentre, men det kan det bli mindre av om toll- og postregelverket endres i løpet av året. Her fra Posten og Brings Logistikksenter på Alnabru i Oslo.
Publisert:

Virke har lenge vært svært kritisk til den kinesiske fraktsubsidieringen, som gjør det billigere å sende pakker fra land som Kina til Norge, men ikke motsatt vei.

Den opprinnelige tanken var at utviklingsland lettere skulle få varene sine ut i verdensmarkedet, men det har netthandelen snudd helt på hodet.

– Vi har vært opptatt av dette i mange år, men det har blitt mye mer prekært for hvert år som har gått, sier Kristensen.

Kina er ikke lenger regnet som et rent u-land i Verdenspostunionen, men som et land i en overgangsfase, eller i «kategori tre» som det heter.

Det er også en del av planen at prisnivået for land som Kina og Brasil skal økes frem mot 2021.

Tidligere i år gikk USAs president Donald Trump ut og sa at landet ville forlate postunionen om man ikke fjernet Kinas fordeler, og det skal i slutten av september holdes en ekstraordinært generalforsamling for å diskutere om man skal endre betalingssystemet for oppnå like vilkår ved pakkeforsendelser.

Virke forventer at regjeringen med samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) i spissen går inn for å endre på systemet, og dermed likestille Kina med andre utviklede land i unionen.

Les på E24+

The Economist: USA tar i bruk et nytt arsenal av økonomiske virkemidler for å hevde makten sin

Kan endre konkurransebildet

Virke samarbeider med den europeiske søsterorganisasjonen Eurocommerce om endring i postavtalen.

HÅPER PÅ ENDRING: Ivar Horneland Kristensen er administrerende direktør i arbeidsgiverorganisasjonen Virke. Han håper regjeringen stemmer for norsk handelsnærings interesser ved Verdenspostforenings generalforsamling den 26.- 27. september i år.

Gjennom 2017 mottok Posten 15 millioner sendinger fra Kina – nesten alle med oppgitt verdi på under hundre kroner, og gikk dermed også under 350-kronersgrensen for tollfri netthandel, en regel som er i ferd med å forsvinne.

Virke har kalt kombinasjonen med tollfri netthandel og fraktsubsidieringen for «dobbel-subsidiering av kinesiske varer».

– Hvorfor har det tatt så lang tid å gjøre noe med dette?

– Jeg tror generelt det er noe som har hengt igjen fra gammelt av. Men de siste årene har situasjonen i Kina endret seg fra et land som bare produserer ting for andre, men som nå også skaper og innoverer, og da blir det underlig å beholde dagens ordning, sier Kristensen og legger til:

– Denne ekstraordinære kongressen er kjempeviktig for Norge, ettersom vi som en liten åpen handelsnasjon er helt avhengige av forutsigbare avtaler med omverdenen.

Blant de norske kritikerne av forslaget er Posten, som over tid har bygget opp kapasiteten grunnet økte forsendelser fra utlandet, og spår kaos om reglene innføres, og et begrenset antall nye arbeidsplasser.

Posten forklarer at prisene på netthandelssendinger fra utlandet totalt sett bidrar til å dekke felleskostnader i postnettet, og til å styrke Postens økonomi og infrastruktur.

Kommunikasjonsdirektør i Posten, Elisabeth Gjølme, sier Virke blander kortene når de drar inn 350-kronersgrensen.

– Avvikling av momsfritaket er et nasjonalt tema som ikke har noe med UPU å gjøre.

Les også

Flere vil selge butikklokaler: – Kjøpesenterdelen virker å være spesielt utsatt, sier professor

Stille fra regjeringen

I brevet til regjeringen sier Virke-direktøren at han forventer at regjeringen går inn for en løsning der medlemslandene selv får bestemmer betaling for pakkeforsendelser, men at det sikrer kostnadsdekning, slik at Norge ikke trenger å ta regningen for andre konkurransedyktiges land sin pakker.

– Vi synes det har vært litt stille fra regjeringen, det er derfor vi sier ifra, slik vi gjorde med 350-kronersgrensen, om at det er viktig med tydelighet på dette på kongressen i september. Vi har jo heller ikke opplevd at regjeringen er imot dette, sier Kristensen.

Virke tror en endring av postloven kan legge til rette for at også Norge kan konkurrere i den internasjonale handelsbransjen.

– Hvor stor endring det blir over natten er vanskelig å si, men netthandelen kommer til å øke uansett hva som skjer. Med like konkurransevilkår kan norske netthandelsaktører i større grad hevde seg og i større grad eksportere til andre land, sier Kristensen og legger til:

– Vi har jo tross alt mange store eksportselskaper i andre næringer.

Samferdselsminister Jon Georg Dale hadde ikke mulighet til å kommentere saken før neste uke.

For ordens skyld: Saken har blitt endret etter publisering for å reflektere at Kina ikke er regnet som et u-land i UPU, men som et land i en overgangsfase.

Les også

XXL-sjefen får kritikk for løvejakt i Afrika

Les også

Frp vil hjelpe klesbransje i krise ved å fjerne «tulletoll»

Les også

Nedgang i antall butikker

Publisert: