Full splid i Motvind Norge

Rune Haaland skal være avsatt som generalsekretær i Motvind, men nekter å gå. Han hevder at styret i anti-vindkraftorganisasjonen ikke har gjort jobben sin, og frykter konkurs. – Det er kanskje litt voksesmerter, sier Haaland.

Generalsekretær Rune Haaland i Motvind Norge.
Publisert:

Det er splid internt i Motvind, som ble opprettet for ett år siden for å danne en nasjonal organisasjon mot vindkraft.

Organisasjonen har vokst svært raskt, og skal ha passert 18.000 medlemmer. Men nå har det oppstått uenighet i ledelsen.

I helgen toppet striden seg, med mye diskusjon i Facebook-gruppene «Motvind Norge» og «Motvind Norge gruppa» (sic).

  • Motvinds styre skal ifølge generalsekretær Rune Haaland ha forsøkt å avsette ham, men han vil ikke gå av. I stedet har han kalt inn til landsmøte
  • Motvinds styre har bedt medlemmene se bort fra Haalands innkallelse, og vil selv snarlig kalle inn til landsmøte
  • Haaland advarer via Facebook om at Motvind Norge i verste fall risikerer å gå tom for penger og gå konkurs

«Det fins ikke gyldig vedtak for å avsette generalsekretæren. Foreningen er konkurs om et par uker som følge av styrets illegitime handlinger», skrev Haaland på Facebook sent søndag kveld.

Haaland beskylder i stedet styret i Motvind for å ikke gjøre jobben sin, blant annet ved at det ennå ikke er kalt inn til landsmøte. Han sier at regnskapet for 2019 ikke er godkjent og innsendt, og at det er fare for dagbøter.

Styreleder Eivind Salen i Motvind Norge vil ikke svare umiddelbart på påstandene fra Haaland om faren for konkurs. Han vil heller ikke bekrefte at han eller styret har forsøkt å sparke generalsekretæren.

– Det kommer offisiell informasjon senere i dag. Informasjon er på vei, sier Salen til E24.

Haaland bekrefter

Haaland bekrefter overfor E24 at han har blitt forsøkt avsatt av styret i Motvind Norge.

– Ja, det stemmer. De fratok meg tilganger som jeg var avhengig av, og som administrasjonen var avhengig av, inklusive til det å betale regninger, sier han.

Generalsekretæren kan imidlertid ikke si om dette var en formell avsettelse, for beskjeden kom på en papirlapp.

– For å si det sånn: I dag er det vel ingen som vet. Jeg har fått en avrevet papirlapp, som jeg sendte til advokat for å få en lovlighetsvurdering, sier Haaland.

Han sier at han ble gjeninnsatt som generalsekretær torsdag i forrige uke av økonomisjefen i Motvind Norge, i samråd med organisasjonens advokat. Haaland har fått tilgang til å betale regninger, men tilgangen til Motvinds nettsider er fortsatt stengt.

– Etter hvert erklærte økonomisjefen i samråd med Motvind Norges advokat «force majeure», blant annet fordi styret ikke hadde kalt inn til landsmøte. Og jeg ble da gjeninnsatt som generalsekretær, med råd fra advokat og økonomisjef om å kalle inn til landsmøte, sier Haaland.

Fra 1. oktober har Motvind Norge oversittet fristen for å melde inn godkjent regnskap for 2019, opplyser Haaland. Den 2. oktober innkalte generalsekretæren til landsmøte for å få ryddet opp.

– Et raskt landsmøte nå, det kan bidra til å balansere situasjonen, eller så risikerer vi at Motvind imploderer og går mot skifteretten, sier han.

Avviser innkalling til landsmøte

Styret i Motvind viser til at det er deres oppgave å kalle inn til landsmøte. Søndag kveld la styreleder Eivind Salen ut en melding på Motvind Norges Facebook-gruppe, hvor han ba medlemmene se bort fra Haalands innkalling.

«Du har nylig mottatt innkalling til ordinært landsmøte signert Generalsekretær Rune Haaland. Det er styret som skal kalle inn til landsmøte, skrev Salen, som viser til paragraf seks i Motvinds vedtekter.

«Korrekt innkalling til landsmøtet i Motvind Norge vil komme med det aller første. Det er flertall i styret for et ekstraordinært landsmøte i slutten av oktober, og vi venter bare på å få bekreftet arrangør og sted», skrev Salen.

Han ba om ro i organisasjonen.

«Vi kjemper mot vindkraften. Ikke hverandre», skrev styrelederen.

Frykter konkurs

Haaland hevder at styret har brutt Motvinds vedtekter ved å engasjere Eivind Salen som arbeidende styreleder. Etter paragraf 10 i vedtektene er det landsmøtet som bestemmer et eventuelt honorar til styret.

– De har engasjert personer uten budsjettmessig inndekning. De har brutt vedtektene blant annet ved å engasjere Eivind Salen som arbeidende styreleder. I vedtektene står det at Motvind kan dekke løpende utgifter for styremedlemmer, men at eventuelle honorar skal fastsettes av landsmøtet, sier Haaland.

Han sier at organisasjonen fortsatt har penger på konto, og sier at han nå har stanset det han omtaler som «illegitime utbetalinger». Haaland frykter for inntektene hvis medlemmene mister tilliten til Motvind.

– Det er bare én ting som kan gjenopprette tilliten, og det er at det velges et voksent styre med ansvarsbevisste mennesker, sier han.

– Litt voksesmerter

– Er dette en maktkamp?

– Ja, det har jeg lurt på. Jeg tror ikke noen av dem som sitter i styret er onde mennesker som er ute etter makt. Men jeg tror det er en grunnleggende mangel på profesjonalitet ute og går, sier Haaland.

– Det er kanskje litt voksesmerter, og noen har kanskje blitt litt høye og mørke og trodd at vi var styrtrike, sier han.

Han peker på at Motvind har penger igjen på konto selv etter å ha punget ut 1,3 millioner kroner i saksomkostninger etter å ha tapt en sak om Vardafjell-vindkraftverket, en halv million kroner til en rettssak knyttet til reindrift og 150.000 kroner til å stoppe en kraftlinje i Tysvær.

Han tror kampen mot vindkraft vil fortsette selv om Motvind skulle få problemer, men håper at det nå kan bli ro i organisasjonen.

– Jeg håper i det lengste at folk nå kan besinne seg og se saken som det viktigste, og ikke det som kanskje kan ses på som maktkamper, sier Haaland.

Har samlet inn millioner

Kontingenten i Motvind er på 200 kroner i året. Med 18.000 medlemmer vil organisasjonen få inn om lag 3,6 millioner kroner i året.

Motvind og deres støttespillere har også hatt en rekke pengeinnsamlinger på tjenesten Spleis. Regner man sammen pågående og avsluttede Spleis-innsamlinger, så har organisasjonen så langt samlet inn rundt 1,8 millioner kroner.

Nylig meldte Motvind at Aina M. H. Hauge blir kommunikasjonssjef i organisasjonen, mens John Ivar Myklebust blir leder for organisasjon og utvikling. Samtidig ville Motvind avvikle stillingen som generalsekretær.

Publisert:

Her kan du lese mer om