Stordalens Strawberry Group bikker 200 millioner i kontantstøtte

Få bransjer har kjent coronakrisen så hardt som hotell- og reiselivsnæringen, og få andre selskaper har fått mer i kontantstøtte fra staten enn Petter Stordalens Strawberry Group i forbindelse med pandemien.

Petter Stordalens konsern er en av landets største mottagere av statens kontantstøtte for bedrifter, som skal være med å dekke faste kostnader knyttet til omsetningstapet selskapet lider under pandemien.
Publisert: Publisert:

Det er mange selskaper som har ventet utover høsten med å søke om kontantstøtte for bedrifter, og får i disse dager kontantstøtte for sommermånedene.

Strawberry Group, som er investeringsselskapet bak Stordalens hotellimperium, er et av selskapene som i slutten av november fikk tildelt rundt 70 millioner kroner fra kompensasjonsordning for bedrifter med stort omsetningsfall under krisen.

Det betyr at det samlede støttebeløpet Strawberry Group har fått siden krisens start nå overstiger 201 millioner kroner, viser E24s oversikt over bedrifter som har fått kontantstøtte.

Strawberry Groups finansdirektør Mads Breder Koch sier på spørsmål om beløpets størrelse, at det er viktig å sette beløpet i sammenheng med størrelsen på virksomheten.

– Ser man på hvor mange vi sysselsetter, hvor mye vi normalt sett bidrar med i skatte- og avgiftskroner, hvilke ringvirkninger våre virksomheter har i sine respektive kommuner og hvor stort omsetningsfallet er som følge av smittevernrestriksjoner, så mener vi ikke beløpet er veldig stort, sier Koch til E24.

Store variasjoner i juli

Men det egentlige støttebeløpet er større enn 201 millioner kroner. Det er fordi konsernet søkte for hvert hotell separat i juli måned, da resultatene var ganske forskjellige fra hotell til hotell, og det ikke var hensiktsmessig å søke som konsern.

– Alle søknader for enkeltselskaper i konsernet for juli er ikke ferdigbehandlet, men vi anslår at det dreier seg om rundt 15 millioner, sier finansdirektør Koch.

Samtidig som Koch er tydelig på at de glade og takknemlige for støtten, synes han den sosiale nedstengingen burde gitt enda bedre støtteordninger til de næringene som rammes hardest.

– Utfordringen for særlig restaurant- og reiselivsbransjen er at man opplever at det i praksis er innført næringsforbud fra staten og når kompensasjonen man får ikke er i nærheten av dekke 80 prosent av våre kostnader, så tenker man at ordningen kunne og burde vært vesentlig bedre.

Regelverket er blant annet slik at selskaper som mottar mer enn 30 millioner kroner i støtte per måned skal få sin støtte avkortet med en faktor på 0,5.

– Vi har også problemer med å forstå hvorfor store konsern skal ha en avkorting i sin støtte. Det er de største og viktigste arbeidsgiverne og det gir ingen mening at støtten skal avkortes, sier Koch.

Da Strawberry Group hadde mottatt 131 millioner kroner i støtte i sommer, uttalte Stordalen:

– Vi er glad for den støtten vi har fått, men det er et plaster på et stort sår og dekker ikke særlig mye av tapet vi har lidd.

ÅPNET HOTELL MIDT I KRISEN: Stordalen slår av en prat med Torgeir Silseth, administrerende direktør i Nordic Choice. Petter Stordalen åpner det nye luksushotellet Villa Copenhagen, rett ved Hovedbanegården i København, midt i coronakrisen.
Les også

Fra alarmen gikk til koronastøtten ble flyttet tok det fem måneder

Les på E24+

Hun har økt omsetningen og gått med overskudd siste fem år. Men får nå ikke engang statsgaranterte lån. (+)

Kun PGS som har fått mer

Det er seismikkselskapet PGS som har fått mest i samlet kontantstøtte under krisen, totalt 217,5 millioner kroner.

Legger man derimot til anslaget om hva Stordalen-konsernet tror de får for juli måned i tillegg til eiendomsselskapet Strawberry Fields som har fått 1,1 millioner kroner, kan det ende med at Stordalen troner sammen med PGS på toppen av kontantstøttelisten.

Også den andre hotellkjempen, Scandic Hotell, har mottatt store beløp fra kontantstøtten, til sammen 192,2 millioner kroner, men dette er heller ikke juli medregnet.

På nyåret kan næringslivet søke om støtte for omsetningsnedgang fra september til februar neste år.

Strawberry-direktøren har foreløpig ikke noe estimat på hvor mye konsernet vil få i neste runde.

– Vi har ikke finregnet på det og det avhenger av hvordan november og desember ender, så det er prematurt å ta det regnestykket nå.

Publisert:
Gå til e24.no