Oslo-etat brukte ulovlig lang tid i 2.400 byggesaker

Plan- og bygningsetaten har brutt lovens krav til saksbehandlingstid i 2.464 byggesaker på fem år, viser tall E24 har fått innsyn i. Etatsdirektøren legger seg flat og lover effektivisering: – Slik kan vi ikke ha det.

LEGGER SEG FLAT: - Slik kan vi ikke ha det, sier Siri Gauthun Kielland om ulovlig lang saksbehandlingstid i Plan- og bygningsetaten, som hun er direktør for. Nå har etaten tatt flere grep for å øke effektiviteten.
 • Karl Wig
Publisert: Publisert:

Plan- og bygningsloven krever at norske kommuner behandler byggesøknader innenenfor en maksimal frist på 12 uker.

Men i hvert eneste år siden 2016 har Plan- og bygningsetaten i Oslo brutt denne lovbestemmelsen i et hundretalls byggesaker, og den ulovlig lange tidsbruken toppet seg i fjor.

Det viser etatens interne tall som E24 har fått innsyn i. På fem år er lovens tidskrav brutt i totalt 2.464 byggesaker, ifølge tallene.

Den lange saksbehandlingstiden har konsekvenser for både boligforsyningen og prisutviklingen i Oslo, ifølge utbyggere og meglere.

I et intervju med E24 tar etatsdirektør Siri Gauthun Kielland selvkritikk, vedgår en ineffektiv saksbehandling preget av dobbeltarbeid, og lover grep som skal få opp dampen i etaten hun leder.

– Vi bruker for lang tid på deler av saksbehandlingen. Slik kan vi ikke ha det, sier Kielland.

Oversikten omfatter byggesaker som omfattes av lovens 12-ukersfrist, og viser hvor mange etaten har behandlet innenfor og utenfor denne fristen for hvert av de siste årene.

Ulovlig tidsbruk doblet seg i fjor

Omfanget av ulovlig lang saksbehandlingstid i Plan- og bygningsetaten toppet seg i 2020, viser tallene – flere år etter Boligvekstutvalgets rapport, som blant annet hadde tiltak for «styrket offentlig engasjement i gjennomføring av boligprosjekter».

Mens etaten brøt lovens frist i 306 byggesaker i 2019, ble antallet mer enn doblet til 702 saker i fjor, tilsvarende 25 prosent av alle søknadene etaten behandlet.

– Dette er en veldig overraskende utvikling i lys av den dugnaden som ble innledet mellom bransjen og myndigheter i 2016, sier Carl Geving til E24.

Han er direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund.

– Mye av poenget med tiltakene fra Boligvekstutvalget, var jo nettopp å effektivisere og forenkle prosessene, inkludert offentlig saksbehandling. Da er det både overraskende og kritikkverdig at loves tidsfrister fortsatt ikke følges i så mange byggesaker, sier Geving.

Les også

André leverte byggesøknad - måtte vente 150 dager på saksbehandler

– Boligprosjekter blir dyrere

E24 har snakket med både små og store utbyggere som sier etatens tidsbruk fordyrer boligprosjektene, blant annet grunnet høye lånekostnader på tomter som står ubygd mens man venter.

Dette er kostnader som Oslos boligkjøpere til syvende og sist må betale, påpeker Terje Tinholt, som er partner i Tinholt Eiendom.

– Vi opplever etatens saksbehandling som ekstremt varierende, og ofte tar det altfor lang tid. Konsekvensen er at boligprosjekter fordyres, og det rammer også boligkjøpere, sier han.

Administrerende direktør Sverre Molvik i Selvaag Bolig reagerer også på etatens tidsbruk, og påpeker at det er vanskelig å matche boligbehovet når prosjekter ferdigstilles så lenge etter planleggingen.

Nyboligtoppen får følge av Geving i meglerforbundet:

– Den lange tidsbruken fører til veldig ujevn boligbygging, slik at man ender opp med for få boliger på et tidspunkt hvor markedet trenger flere. Og boligmangel er kanskje den viktigste boligprisdriveren i Oslo, foruten rentene.

Les også

Beregning: En sykepleier kan kun kjøpe 1 av 40 boliger i Oslo

Gjør effektiviserings-grep

– Vi kan selvsagt ikke ha det slik at vi ikke klarer å overholde lovens tidskrav i en del saker, sier direktør Siri Gauthun Kielland i Plan og bygningsetaten.

– Vi iverksatte tiltak i høst, som ser lovende ut. Og vi har flere på blokka.

– Hvilke?

– Det er snakk om flere, men jeg ønsker ikke å dele alt før de er vurdert.

Etatsdirektøren påpeker at de det siste året har arbeidet under en «ekstraordinær situasjon», med en pågående pandemi og ekstra tykk saksbunke.

– Vi gikk inn i 2020 med en skyhøy bunke av byggesaker, og vi har fått unna et rekordhøyt tall i 2020 med over 6.000 produserte saker. Jeg hadde gjerne sett at vi hadde iverksatt tiltak tidligere, men vi brukte våren på å komme oss i gang med hjemmekontor, sier Kielland.

Nå har imidlertid etaten startet et pilotprosjekt for å effektivisere saksgangen. Etaten gar gitt E24 tall som tilsier langt kortere saksbehandlingstid på sakene som inngår i prosjektet: 22 dager fra innlevert søknad til utbyggere får første tilbakemelding, mot 80 dager for byggesaker som behandles på ordinært vis.

Etatsdirektør: – Gjorde samme ting to ganger

– Hva slags grep har dere tatt som gjør at dere nå kan behandle sakene mye mer effektivt?

– Det man gjorde tidligere var at man fikk inn byggesaken, kontrollerte dokumenter og la saken i kø. Så fikk den etter hvert saksbehandler. Men når saksbehandleren åpner mappen, må mye av arbeidet gjøres på nytt. Vi hadde en prosess hvor vi gjorde samme ting to ganger.

– Det høres ikke effektivt ut.

– Nei, det er det ikke. Saksgangen er nå endret slik at dobbeltarbeid unngås. Dette er enkle grep.

– Tallene viser at dere hvert år har brutt lovens tidskrav i et hundretalls byggesaker. Hvorfor har dette pågått så lenge?

– Det kan egentlig ikke jeg svare på, siden jeg er såpass ny i jobben om som jeg er. Det måtte du nesten spurt min forgjenger om. Men vi retter blikket fremover og setter i verk tiltak, sier Kielland.

Hun ble utnevnt til etatens direktør i september 2019.

– Antallet byggesøknader dere ikke klarte å behandle innen lovens frist økte fra 306 til 702 i fjor. Hva kan denne økningen skyldes?

– Vi startet året med en altfor stor bunke saker. De tiltakene vi iverksatte kom 1. september, påpeker Kielland, som også trekker frem coronaviruset som en viktig årsak.

– Det er ikke greit i det hele tatt

– Husk på at jeg sendte alle medarbeiderne hjem med stasjonære PC-er i mars. Det er også en del av bildet. Verktøy og utstyr var langt over utløpsdato, men heldigvis var nytt utstyr i bestilling da korunaen traff oss. Dette måtte løses først, før vi kunne gå på effektivisering.

Nylig omtalte E24 den lange ventetiden før etatens saksbehandling i det hele tatt kan starte.

– Dere anslo til en utbygger i november at det tar 161 dager å finne en saksbehandler. Hvordan kan det ta så lang tid?

– Det er ikke greit i det hele tatt. Det er det ikke.

– Men hvorfor skjer det?

– Det har å gjøre med måten vi i etaten har organisert arbeidet vårt på, hvor innkomne saker har gått inn i en køordning. Her ser vi god effekt på endringene vi nå har gjort i arbeidsmetodikken, sier Kielland.

Etatensdirektøren kaller ventetiden en «uønsket situasjon» både for utbyggere og for etaten hun leder.

– Ingen ønsker dette. Vi kan ikke ha det sånn.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Eiendom
 2. Bolig
 3. Selvaag Bolig
 4. Coronaviruset
 5. Norges Eiendomsmeglerforbund
 6. Oslo

Flere artikler

 1. Oslo-byråd må svare om byggesak-lovbrudd: – Nok er nok

 2. André leverte byggesøknad - måtte vente 150 dager på saksbehandler

 3. Refser Oslo for ladestasjon-stampe: – Uholdbart

 4. Her tar tomteregulering 1.800 dager: Ber staten straffe boligsommel

 5. Betalt innhold

  Nekter å fortelle hvem som jobbet med Bergen Engines-saken