Høyesterett forkaster anke til fordel for Bank Norwegian

Banken kjøpte opp konkurrentenes søkeord hos Google og ble saksøkt. Nå har Høyesterett avgjort at de får fortsette.

Publisert:

Det er besluttet av Høyesterett torsdag, som forkaster anken fra bankene Brabank, Komplett Bank og Ikano Bank. De tre bankene mente at Norwegian har brutt markedsføringsloven ved å betale for å dukke opp i Google-treff ved søk på konkurrentenes navn.

«Høyesterett kom i likhet med lagmannsretten til at det ikke var grunnlag for å forby Bank Norwegians annonsepraksis. Anken ble derfor forkastet», står det i en melding fra Høyesterett om dommen.

Brabank, Komplett Bank og Ikano Bank må dermed i fellesskap betale over 2,2 millioner kroner i sakskonstader etter de tre rettsrundene.

Høyesterett skriver videre at de har basert seg på EU-domstolen, som har vurdert en tilsvarende annonsepraksi, og som i flere avgjørelser har kommet til at «bruken av andres kjennetegn ved søkemotorannonsering ikke innebærer varemerkeinngrep», ifølge oppsummeringen.

Bank Norwegian: – Solid begrunnelse

– Vi er fornøyde med at Høyesterett slår tydelig fast det samme som Tingretten, Lagmannsretten, EU-domstolen og stort sett alle andre domstoler der problemstillingen er prøvd: At denne markedsføringspraksisen er uttrykk for sunn og lojal konkurranse næringsdrivende i mellom, skriver kommunikasjonssjef Melita Ringvold i Bank Norwegian.

– Høyesterettsdommen er enstemmig, og av selve dommen kommer det frem at denne typen markedsføring fremmer sunn konkurranse som er til det beste for forbrukeren. De leverer en solid begrunnelse for sin konklusjon som viser god forståelse for det digitale markedsføringslandskapet og viktigheten av konkurranse i næringslivet, sier Ringvold.

Pressekontakter for Ikano og Komplett bank har så langt ikke besvart E24s henvendelser.

Bank Norwegian hadde fra før vunnet gjennom med sitt syn både i tingretten og lagmannsretten, selv om sistnevnte instans var enig i at praksisen var en form for «snylting».

Virke, som har fungert som partshjelper for de tre bankene hele veien, skrev i sitt sluttinnlegg til Høyesterett at «kjernen i Bank Norwegians praksis er å utnytte den markedsføringsinnsats konkurrentene har nedlagt i å tiltrekke seg kunder til sitt merkenavn, ved å henlede kundens oppmerksomhet mot eget navn tett opp mot kjøpsøyeblikket. Virke deler lagmannsrettens syn om at snylting er en riktig betegnelse på det som foregår.»

Google har på sin side bistått Bank Norwegian tilsvarende, og skriver i sitt sluttinnlegg at de er enige i lagmannsrettens resultat i saken.

«Google anfører at den angjeldende annonsepraksisen bidrar til å fremme sunn og lojal konkurranse mellom næringsdrivende. Videre er den til fordel for forbrukerne ved at den gir dem flere valgmuligheter og bedre informasjon», skriver nettgigantens prosessfullmektige Felix Reimers i GjessingReimers.

Snudde i lagmannsretten

De tre konkurrerende bankene tok Bank Norwegian til retten i november 2018, etter at Bank Norwegian i flere år hadde betalt Google for å havne øverst på listen over forbrukslånsaktører når noen søker etter slike på nettet.

I praksis har Bank Norwegian betalt for muligheten til å bli det første synlige søkeresultatet på Google når en person søker på en av konkurrentenes varemerker, for eksempel «Ikano Bank» eller «ikanobank».

Akser og Bærum tingrett kom i 2019 til at Bank Norwegian ikke hadde brutt markedsføringsloven.

I dommen het det at Norwegians praksis «ikke utgjør en snylting i egentlig forstand og da heller ikke utnyttelse av andres goodwill».

– Dette er ikke en sak med en vinnere eller tapere, men en viktig prinsipiell avklaring som ikke har blitt behandlet i norske domstoler før, sa Kai-Morten Terning i Bank Norwegian til E24 den gang.

Likevel «snylting»

Men konkurrentene anket til lagmannsretten, som i sin tur mente at Bank Norwegian riktig nok hadde «snyltet» på andre, men at de ikke hadde brutt loven.

«Lagmannsretten er også enig i at ’snylting’ er en treffende karakteristikk for det som skjer, men mener samtidig at elementet av snylting ikke er så sterkt at annonsepraksisen etter sin art alltid vil være i strid med «god forretningsskikk», het det i dommen.

Saken har tidligere vært oppe i Næringslivets konkurranseutvalg, der utvalget enstemmig konkluderte med at Bank Norwegians bruk av konkurrentenes kjennetegn som søkeord hos Google, var i strid med god forretningsskikk næringsdrivende imellom.

Konkurranseutvalget skrev i sin konklusjon at det ikke er fare for forveksling ved bruk av konkurrentenes kjennetegn som søkeord, men de anser det likevel som brudd på god forretningsskikk.

Google har bistått Bank Norwegian som partshjelper i Høyesterett. På motsatt side bistod Virke som partshjelper for Komplett Bank, Ikano Bank og Brabank (tidligere Monobank).

Rettelse: I en tidligere versjon av denne artikkelen stod det at Bank Norwegian i praksis har betalt for retten til å havne øverst på Google-treffene. Faktum er at de betaler for muligheten, gjennom en slags auksjon, hvor høyere pris gir større sjanse for at annonsen blir vist i trefflisten. Artikkelen ble oppdatert klokken 14.01.

Publisert: