Terra-saken: Nå venter milliardoppgjøret med DNB

Syv Terra-kommuner skylder DNB over 1 milliard kroner. Snart er det duket for «stor-oppgjøret» i Terra-saken.

DNB Terra

Holm, Morten (NTB Scanpix) / DNB
  • Andreas Wolden Fredriksen
  • Kristin Norli
Publisert:,

Mandag ble det kjent at forsikringsselskapet ACE må betale femti millioner kroner i erstatning til de åtte såkalte Terra-kommunene.

Legger man til renter så er det snakk om rundt 75 millioner kroner kommunene får til fordeling seg i mellom.

Denne dommen representerer en foreløpig siste milepæl i etterspillet etter den såkalte Terra-saken.

Men selv om kommunene nå er tilkjent noen millioner hver, er det til tross for seieren i Oslo tingrett ingen grunn til å legge champagnen på kjøl.

Les også

Terra-kommune får erstatning

Terra-erstatning

Bakgrunnen for rettssaken som det mandag falt dom i, er egentlig et «sidespor» i Terra-saken.

Striden dreide seg nemlig om hvorvidt Terra som meglerhus hadde en profesjonsansvarsforsikring hos ACE.

Retten kom til at forsikringen gjaldt for Haugesunds investeringer, og kommunen skal nå ifølge dommen få utbetalt erstatning.

Fordi kommunene står sammen i saken, har de imidlertid bestemt seg for å dele både forsikringgsummen og forsinkelsesrentene som tilsammen utgjør ytterligere 25 millioner.

Summene som drypper på hver enkelt kommune, er imidlertid milelangt unna å kunne dekke den egentlige Terra-regningen.

Her er det nemlig ikke millioner, men milliarder, det er snakk om.

Saksøker er DNB - og sju av kommunene i Terra-saken må potensielt ut med 825 millioner pluss renter for seks år.

Milliardsøksmål fra DNB

Bakgrunnen for søksmålet fra Norges største bank er at kommunene i september 2008 sluttet å betale ned på lånet de hadde tatt opp i banken for å finansiere investeringene de siden tapte i Terra-systemet.

Kommunenes argument for å slutt å betale, er at lånene var i strid med kommuneloven, og dermed ulovlige, noe som ifølge kommunene er bankens eget ansvar.

Saken skulle opprinnelig opp for domstolen i 2009, men ble utsatt i påvente av resultatet av en tredje rettsprosess.

Denne har dreid seg om kommunenes søksmål mot konkursboet etter nå nedlagte Terra Securities, og saken har gått for retten i USA.

I februar ble det kjent at en føderal domstol i USA avslo anken fra konkursboet i Terra Securitites, noe som satte en sluttstrek for kommunenes kamp mot Citigroup i USA.

- Ikke lagt løp

DNB opplyser mandag til E24 at de ikke har fått endelig avklaring fra kommunene om hva de akter å gjøre videre med saken i USA.

- Løpet videre er ikke helt klart, men det er naturlig at vi møter kommunene når saken i USA er avklart, sier konserndirektør for kommunikasjon, Thomas Midteide til E24.

Ifølge Midteide er det snakk om 825 millioner kroner pluss renter for seks år, de syv kommunene skylder DNB.

Dette er penger kommunene ikke har betalt inn ordinære avdrag eller renter på siden 2008.

Totalt har regningen fra DNB dermed passert én milliard kroner - og dette er penger som de hard økonomisk pressede kommunene kan ende opp å måtte betale til banken.

Saksøkte irsk bank

Haugesund og Narvik har tidligere gått til sak mot den irske banken Depfa Bank, og tapt.

Haugesund lånte opprinnelig 231 millioner kroner, mens Narvik lånte 190 millioner kroner. To rettsinstanser slo der fast at lånene var ulovlige, men kommunene ble samtidig dømt til å betale pengene tilbake med en litt lavere rentesats. I sum endte regningen fra Depfa på 263 millioner kroner.

Flere artikler

  1. Terra-kommuner punger ut 650 millioner i forlik

  2. Terra-kommuner fikk medhold i lagmannsretten

  3. – I dag skinner solen i Vik

  4. Annonsørinnhold

  5. 50 millioner er en dråpe i havet for
    Terra-kommunene

  6. Åtte Terra-kommuner får 50 millioner kroner på deling