Økokrim: - Sender et viktig signal om at også toppledere må stå strafferettslig ansvarlig

Økokrim er fornøyd med at samtlige av de tiltalte Yara-toppene ble dømt for grov korrupsjon.

LA NED PÅSTAND OM STRENGERE STRAFFEUTMÅLING: Aktor og førstestatsadvokat Marianne Djupesland har ikke bestemt seg om de skal anke Yara-dommen ennå. Alle tiltalte ble dømt, men straffen var lavere enn aktoratets påstand.
Publisert:

- Økokrim er fornøyd med at retten har vurdert bevisene i all hovedsak i likhet med Økokrim. Avgjørelsen sender et viktig signal om at også toppledere må stå strafferettslig ansvarlig for bruk av bestikkelser. Sånn sett kommer dommen med viktige uttalelser om bedriftslederes strafferettslige ansvar, sier førstestatsadvokat Marianne Djupesland i Økokrim til E24.

- Retten sier det har liten betydning å iverksette antikorrupsjonsprogrammer internt, om lederne ikke etterlever regelverket.

Dommen mot de fire tidligere Yara-toppene Thorleif Enger, Daniel Clauw, Kendrick Wallace og Tor Holba kom tirsdag, hvor samtlige ble dømt for korrupsjon.

Retten var enig i å dømme tidligere konsernsjef Enger strengest.

«Hans godkjennelse av den korrupsjonen han visste foregikk, var en nødvendig forutsetning for at korrupsjonen ble begått. Ansvaret for å forhindre korrupsjonen lå til syvende og sist hos Enger.»

Vurderer å anke straffeutmålingen

Samtlige av de fire Yara-toppene har hele tiden nektet straffskyld, og flere av de dømte anker den ferske dommen.

Straffeutmålingen er vesentlig lavere enn aktoratets påstand.

Retten begrunnet dette ved å vise til generelle straffemålingsmomenter, og at straffeutmålingen bør utvikles gradvis, ikke ved store sprang.

«Retten er av den oppfatning at straffens individualpreventive virkning for alle de tiltalte langt på vei er ivaretatt ved at det ble tatt ut tiltale og selve gjennomføringen av rettsaken.»

Djupesland sier at det kan bli aktuelt å anke straffeutmålingen.

- Nå skal vi lese rettens begrunnelse godt, så skal vi ta stilling til det etter hvert. Retten skriver i dommen at straffeutmålingen er vanskelig, og skriver at det bør skje en glidende opptrapping av straffenivået, sier Djupesland.

Enger fikk tre års fengsel

** Thorleif Enger dømmes til tre års fengsel. Økokrim la ned påstand om seks års fengsel. Oppdatering: Engers forsvarer opplyser at dommen ankes.

** Daniel Clauw dømmes til to års fengsel. Han frifinnes for Libya-forholdet. Økokrim la ned påstand om seks års fengsel. Oppdatering: Clauws forsvarer opplyser at dommen vil ankes.

** Ken Wallace dømmes til to år og seks måneders fengsel. Økokrim la ned påstand om syv års fengsel.

** Tor Holba dømmes til to års fengsel. Økokrim la ned påstand om tre års fengsel.

Alle fire var tiltalt for grov korrupsjon.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om