Silver tar staten til retten

Silver Pensjonsforsikring ber Oslo byfogdembete fatte midlertidig forbud mot å sette selskapet under offentlig administrasjon. 

VIL HA MIDLERTIDIG FORBUD MOT OFFENTLIG ADMINISTRASJON: Det melder Silver i en pressemelding. Illustrasjonsfoto.
Publisert:

– Grunnlaget er at offentlig administrasjon vil gjøre uopprettelig skade, samt at innføringen både er grunnlovsstridig og i strid med den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, sier Silvers styreleder, Stig Grimsgaard Andersen i en melding snedt ut av selskapet torsdag kveld.

Kravet om midlertidig forføyning kommer etter at Finansdepartementet besluttet å avvise Silvers søknad om å få utsatt frist for å oppfylle kapitalkravene, noe E24 skrev om onsdag.

Silvers eiere mener staten har forsømt seg grovt når den varsler å sette Silver Pensjonsforsikring under offentlig administrasjon.

Byfogdembetet har torsdag ettermiddag tatt begjæringen til behandling, det skriver selskapet i den samme pressemeldingem.

- Silver ble gitt konsesjon basert på dagens kapitalregler og dagens metode for beregning av kapitalbehovet, og kontraktene med kundene ble inngått på samme forutsetninger, sier Grimsgaard Andersen.

– De nye kapitalreglene gjør det umulig for oss å videreføre virksomheten.

- Bør settes under administrasjon

Bakgrunnen er at Silver hadde dispensasjon til 15. februar om å komme i mål med kapitalkravene bestemt i den såkalte Solvens II-ordningen, som Stortinget innførte i 2016.

Formålet med de nye reglene var å sikre at alle selskapene har tilstrekkelig med midler til å utbetale det de har lovet kundene.

De øvrige norske livsforsikringsforetakene klarer å oppfylle kravene, men Silver har måttet be om flere runder med utsettelser for å komme i mål med de nye reglene.

Da fristen gikk ut onsdag - fikk de ingen ny utsettelse, slik de har bedt om-

Finanstilsynet har torsdag derfor anmodet om at Silver settes under offentlig administrasjon.

I en pressemelding onsdag opplyste Silver at «statlig overtagelse av selskapet vil føre til at utbetalinger fra Silver til nåværende pensjonister stopper med umiddelbar virkning. Samtidig er det betydelig risiko for at staten vil kutte 30–40 prosent av de oppsparte fripolisene for Silver-kunder som fortsatt er i arbeid».

Forbrukerrådet gjentok onsdag ettermiddag sin advarsel at kundene i Silver burde «rømme selskapet innen midnatt».

De som kan forlate Silver, er kunder som har pensjonskapitalbevis, mens de som har fripolise med garantert avkastning, sitter fast.

Lest denne fra Dine Penger? Historien om Silvers kollaps

Disse kundene risiker tap

Tor Sydnes, administrerende direktør i konsulentselskapet Gabler Investment Consulting, understreker i en mail til E24 at det er kundene som har innskuddskapitalbevis (fripoliser etter innskuddspensjon) som risikerer å tape penger.

– De risikerer å få ut mindre penger i pensjon enn det de har betalt inn til Silver. Det samme kan gjelde for pensjonistene også. De som har pensjon under utbetaling kan få nedsatt sine pensjoner noe, skriver Sydnes til E24.

Han fremhever samtidig at de som har vanlige fripoliser ikke vil tape penger i betydning tap av pengesummen som er satt av i Silvers balanse.

– Den er i dag fullt ut intakt. Det er sannsynlig at man kan tape noe av fremtidig avkastning på midlene. Det betyr da at man om mange år, når disse pensjonene skal utbetales, vil motta lavere pensjon enn det som var avtalt, skriver Sydnes.

Han peker på at det er to viktige årsaker til dette:
* Silver har garantert en høy avkastning (4,5 prosent) som ligger godt over dagens markedsrente. Ved en eventuell avvikling av Silver vil en annen aktør ikke gi de samme avkastningsgarantier. Da sier man at «ytelsene må settes ned», altså de fremtidige pensjoner. Forsikringsavsetningene i Silver er intakt.
* Vi lever stadig lengre. Det betyr at hver av oss skal ha pensjoner i flere år. Dette har ikke Silver satt av nok penger til enda.

– Fordi Silver har høy garantert rente på fripolisene og at Silvers kunder lever lengre enn tidligere beregnet, må Silver kapitaliseres med en høy «bufferkapital» allerede i dag. Det er dette som kalles Solvens II og som alle livselskaper i Norge er underlagt, skriver Sydnes.
Samtidig understreker han at de andre livselskapene er på en langsiktig opptrappingsplan for å møte disse kravene.

– Silver har meldt at de ikke vil klare dette og har hatt utsettelse fra 1. januar i fjor til 15. februar i år på dette kravet. Nå har de ikke lenger utsettelse og må da oppfylle kravet, tilføyer Sydnes.

Sydnes anbefalte allerede i august at kundene med såkalte pensjonskapitalbevis bør komme seg ut av selskapet.

Les også

Silver nedringt av fortvilte pensjonskunder

Les også

Forbrukerrådet ber folk rømme Silver så fort som mulig

Les også

Slik rammes pensjonister av Støres skatteplan

Publisert:

Her kan du lese mer om