Arctic-megler tiltalt for innsidehandel og markedsmanipulasjon

En investeringsrådgiver og en megler er tiltalt av Økokrim for markedsmanipulasjon og innsidehandel. Et Triton-obligasjonsfond har allerede vedtatt et inndragningsforelegg på 13,8 millioner, mens en av forsvarerne mener tiltalen vil ende i frifinnelse.

Arkivbilde.
Publisert:

Økokrim har tiltalt en investeringsrådgiver for det private equity-fondet Triton, samt en obligasjonsmegler i Arctic Securities.

De to er tiltalt for markedsmanipulasjon og innsidehandel i forbindelse med handler i obligasjonslånet BBERG01 til oljeserviceselskapet Beerenberg like etter at selskapet hadde annonsert at de hadde tapt en rammeavtale på Ekofisk-feltet i Nordsjøen som var verdt om lag 400 millioner kroner årlig for Beerenberg.

Megleren og investeringsrådgiveren er tiltalt for markedsmanipulasjon og innsidehandel i forbindelse med handler av obligasjoner i august 2016. Rådgiveren skal ha fungert som leder for et team som handlet på vegne av Triton-fondet.

Fondet det er snakk om er Triton Debt Opportunities som ble etablert i 2014 og som har 532 millioner euro i kommittert kapital, ifølge Triton.

Triton har allerede vedtatt et inndragningsforelegg på 13,8 millioner kroner, men Økokrim presiserer at de anses som en uskyldig part:

– Fondet har ikke vært mistenkt for å ha begått noe straffbart, men har mottatt et utbytte fra obligasjonshandlene, sier førstestatsadvokat Hans Christian Koss i en uttalelse.

Arctic Securities-sjef Mads Syversen skriver i en uttalelse at megleren jobber hos dem og at de er informert. Megleren er permittert og meglerhuset sier at de ikke er part i saken (les mer senere i saken).

Les også

Slik mener Økokrim at Arctic-megleren og investeringsrådgiveren brøt loven

Forsvarer: – Uforståelig

Partner Thomas Skjelbred i Wiersholm, som representerer Triton-fondet, påpeker også at Triton hverken er mistenkt eller siktet i saken.

– De har vedtatt et inndragningsforelegg, sier Skjelbred til E24.

Advokat Anders Brosveet i advokatfirmaet Elden, som representerer investeringsrådgiveren, har følgende kommentar til Økokrims tiltale:

– Vi finner det uforståelig at Økokrim etter hva de har vært gjennom de siste årene, velger å ta ut en slik tiltale, som åpenbart vil ende med frifinnelse, sier forsvareren til E24 og fortsetter:

– Selv om tiltalens referat av saksforholdet er skjevt og tendensiøst, er det klart at saksforholdet ikke rammes av bestemmelsen om markedsmanipulasjon og som en konsekvens heller ikke av innsidehandelsforbudet.

Senioradvokat Pål Sverre Hernæs i advokatfirmaet Hjort forsvarer den tiltalte megleren. Hernæs sier at klienten hans ikke erkjenner straffskyld.

Ifølge forsvareren skal klienten hans ha vært i jobben hos Arctic Securities helt siden den omtalte handelen fant sted i 2016. Den tiltalte megleren skal også ha blitt «veldig overrasket» over at det er tatt ut tiltale i saken.

– Han erkjenner ikke straffskyld for forholdene i tiltalen. Han har besvart alle spørsmål og oppgitt all informasjon han har blitt bedt om fra første henvendelse, både overfor Finanstilsynet og Økokrim, sier Hernæs til E24, og fortsetter:

– Han ønsker ikke å kommentere detaljene i saken utover dette, men vil forklare seg i retten, sier advokaten.

– Arctic er ikke part

Toppsjef Mads Syversen i meglerhuset Arctic Securities har sendt ut en egen uttalelse der han bekrefter at Arctic har blitt orientert om at Økokrim har tatt ut tiltale «mot en av selskapets ansatte» for de «medvirkning til kursmanipulasjon, medvirkning til innsidehandel og brudd på god forretningsskikk».

Den tiltalte megleren har jobbet i Arctic i flere år og skal nå være permittert fra stillingen sin.

– Dette er en alvorlig og belastende sak, i første rekke for den ansatte, skriver Arctic-sjefen og fortsetter:

– Arctic Securities AS er ikke part i saken. Arctic Securities AS har samarbeidet med Økokrim og har oversendt den dokumentasjon som har vært etterspurt under etterforskningen.

Arctic hevder de ikke har innsyn i saksdokumentene og at de derfor ikke kan «gjøre en
vurdering av grunnlaget» for tiltalen. Meglerhuset sier de vil avvente rettssaken og at de ikke vil gi ytterligere kommentarer siden saken angår «kunde- og ansettelsesforhold som er underlagt taushetsplikt».

– Manipulerte gjennom salg

Ifølge tiltalen fra Økokrim fikk investeringsrådgiveren et mandat fra Triton den 4. juli 2016 til å kjøpe seg opp i Beerenberg-obligasjonen for opp til 8,7 millioner euro.

Etter at Beerenberg annonserte at de hadde tapt den store Ekofisk-kontrakten 9. august 2016 skal Triton ha gitt beskjed til investeringsrådgiveren om at de ikke vil kjøpe obligasjonen for mer enn 80 prosent av pålydende (opprinnelig kurs på obligasjonen, journ.anm.).

Den tiltalte Arctic-megleren klarte imidlertid ikke å få kjøpt noen obligasjoner for den prisen frem til 19. august, og det er her Økokrim mener lovbruddene skal ha skjedd.

For å få prisen på obligasjonen lavt nok til at han kunne kjøpe på vegne av Triton skal nemlig investeringsrådgiveren den 19. august ha ringt obligasjonsmegleren og sagt at fondet var villig til å selge obligasjoner verdt 10 millioner for 77 prosent av pålydende.

Dette skal han ha gjort selv om fondet altså var interessert i å kjøpe, ikke å selge.

Ifølge Økokrim skal investeringsrådgiveren ha sagt til den tiltalte megleren at et slikt salg ville få et prispunkt i markedet «der nede så det kan hjelpe (med kjøpet) av den store posten».

Den tiltalte megleren skal deretter ha informert en annen Arctic-megler og to andre kunder om at Triton ville selge til kurs 77.

En halvtimes tid etter at de to skal ha snakket sammen solgte Triton obligasjoner, og deretter skal Arctic-megleren ha informert en annen mulig selger om at prisen nå var sunket til en kurs på 77.

Investeringsrådgiveren skal senere samme dag og den påfølgende mandagen ha jobbet videre med å få tak i obligasjonene Triton egentlig ville kjøpe. På mandag traff de og fikk kjøpt obligasjoner for 50 millioner kroner til kurs 80, den maksimale kursen Triton var villig til å kjøpe for.

– Påtalemyndigheten mener markedsmanipulasjonen ble gjennomført via salget, og at de tiltalte hadde innsideinformasjon om at kursen var manipulert da kjøpet ble gjennomført, sier førstestatsadvokat Hans Christian Koss i Økokrim.

Megleren er også tiltalt for brudd på god forretningsskikk.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om