Nordvik-megler anker erstatningsdom

Eiendomsmegler Jens Christian Killengreen i Nordvik & Partners anker erstatningsdommen på 4,5 millioner kroner, melder NRK.

ANKER: Nordvik & Partners-megler Jens Christian Killengreen ble dømt til å betale 4,5 millioner kroner i erstatning etter et såkalt off market-salg i Oslo tingrett.

Foto: Gorm Kallestad NTB scanpix
  • Ingvild Sagmoen
Publisert:

Forrige fredag falt dommen i Oslo tingrett mot eiendomsmegler Jens Christian Killengreen i saken hvor Ellen Dahl krever ham for flere millioner kroner etter et boligsalg som skjedde «off market».

Killengreen ble dømt til å betale Dahl 4,5 millioner kroner i erstatning.

Nå anker eiendomsmegleren dommen, melder NRK.

– Vi mener dommen er urimelig streng, sier Killengreens advokat Johannes Andersen i advokatfirmaet Steenstrup Stordrange til NRK.

– Dommen stiller for strenge krav til hva han eventuelt skulle gjort som megler. Hva er innholdet i bransjenormen, hva kan en kunde forvente seg? Det gjelder særlig hva Killengreen skulle ha gjort etter at budet forelå.

Ble videresolgt for langt høyere summer

Saken mot Killengreen dreier seg om salget av en eiendom i Langmyrveien på Nordberg i Oslo.

Les også

Krever 7,6 mill. fra Nordvik & Partners

Tidlig på høsten 2016 ble eiendommen solgt for 10,5 millioner kroner. Kort tid senere ble boligen solgt videre tre ganger, først for 15 millioner, deretter for 16 millioner, og så til en sum av 18,2 millioner kroner.

Boligselger Ellen Dahl mener megler er å laste for at ikke hun fikk et høyere bud på eiendommen i utgangspunktet.

I dommen mot Killengreen heter det blant annet: «Det er etter bevisførselen sannsynliggjort at Dahl ville oppnådd en høyere pris for eiendommen dersom Killengreen hadde utført megleroppdraget på aktsomt vis».

– Full tillit til Killengreen

Partners-kjeden sier de er tilfreds med at Oslo tingrett tydelig tilbakeviser at Killenreen, som ansvarlig eiendomsmegler på oppdraget, skal ha gjort noe uetisk eller ulovlig i forbindelse med oppdraget.

– Våre meglere har ikke anledning til å inngå avtaler, formelle eller uformelle, som påvirkes av egeninteresse eller utsikt til senere salg. Vi har fremdeles full tillit til Killengreen, sier administrerende direktør Martin Anmarkrud Kiligitto i Nordvik & Partners.

Meglerkjeden mener dekningen av saken har vært uheldig fordi enkelte media har koblet saken med påstander om uryddigheter i bransjen.

– Vi vil derfor presisere at dommen utelukkende er basert på en vurdering av hvor strenge krav det skal stilles til meglers undersøkelser og råd forut for bud, og ved en eventuell budaksept. Vår vurdering er at retten foretar en for streng vurdering av hva som kan forventes av megler og mener derfor at det er viktig at disse prinsippene blir prøvet for lagmannsretten, sier Kiligitto.

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Boligmarkedet

Flere artikler

  1. Eiendomsmegler dømt til å betale 4,5 millioner

  2. Eiendomsutvikler om beskyldninger i meglersøksmål: – Fremstår uvirkelig

  3. Nordvik & Partners i retten – igjen

  4. Finanstilsynet strammer inn på boligsalg «off market»

  5. Bedrageridømt «eiendomsmegler» må betale 3,9 millioner kroner i erstatning