Fremmet aprilsnarr som bevis i retten

Advokat la frem avisklipp som bevis i retten. Problemet var at oppslaget var en aprilspøk.

UUUUUPS! En aprilspøk ble uforvarende lagt frem som bevis i en ankesak i Borgarting lagmannsrett i Oslo.
Publisert:

Ankesaken mellom forsikringsselskapet ACE European Group Limited og Terra-kommunene Haugesund og Hattfjell gikk i Borgarting lagmannsrett i vår.

Under forhandlingene kom forsikringselskapets prosessfullmektig i skade for å fremme et noe usikkert bevis for retten.

Uten å ha varslet om beviset på forhånd, dro de frem et avisutklipp fra Haugesunds Avis.

Problemet var bare at saken var datert 1. april, og ikke uten grunn.

Oppslaget om at kommunen slipper Terra-regningen, var kokt opp i redaksjonen. Som en spøk ...

Bare oppspinn

BARE TULL: Denne aprilsnarren fra Haugesunds Avis ble fremmet i Borgarting lagmannsrett som bevis.

I avisoppslaget heter det at Haugesund kommune kommer til å velte kostnaden fra Terra-tapet over på strømkundene i det kommunalt eide Haugaland kraft.

I saken, som altså ikke var helt sann, siteres ordfører Petter Steen jr. på at han blir rørt til tårer av at hele Haugalandet vil hjelpe til i en slik vanskelig situasjon.

– Dette viser med all tydelighet at solidariteten på Haugalandet er på topp, skal en angivelig gråtkvalt Steen ha sagt.

Men det gjorde han altså ikke ...

I dag: Ingen kommentar

Bakgrunnen for rettssaken var at Haugesund kommune ble tilkjent en erstatning på 50 millioner fra forsikringsselskapet for skaden Terra-investeringene hadde påført kommunen.

Saken ble anket til lagmannsretten.

– For at skadeforsikringen skal gjelde er det et krav at du har lidd et tap, og at det er sammenheng mellom handling og tapet, forklarer Tor Sydnes i Gabler Investment Consulting, som var ekspertvitne for kommunen.

For å bevise at motparten ikke hadde lidd noe tap, trakk forsikringsselskapets advokater – frem avisutklippet.

Beviset var ikke meldt på forhånd, men ble lagt til under forhandlingen.

Advokat for Ace European Group Limited, Atle-Erling Lunder i Arntzen de Besche, er svært kort i kommentaren.

– Jeg har ingen kommentar til denne saken, sier han til E24 tirsdag.

Bare spøk

Sydnes forklarer at det var under utspørringen av ordfører Steen i lagmannsretten at avisklippet skal ha blitt fremmet.

– Kommunens advokat skjønte etter kort tid at dette var tull, men sa ikke det til motparten med en gang. Motparten prøvde å overrumple kommunens advokater med dette beviset, som de ikke hadde meldt inn på forhånd at de ville bruke, sier Sydnes.

Ulf Larsen, som representerte kommunen, bekrefter at beviset ble fremlagt under utspørringen av ordføreren.

– Det ble spurt om vi hadde noen innvendinger mot at beviset ble fremmet. Det var det ikke, sier Larsen til E24.

– Larsen lot motparten spille ut dette beviset, før han reiste seg og ba dommeren ta en titt på datoen. Dermed fikk dommeren og alle seg en ganske god latter, forteller ekspertvitne Sydnes.

Les også

Terra-kommuner fikk medhold i lagmannsretten

Les også

Trolig nytt forlik i Terra-saken

Les også

– I dag skinner solen i Vik

Publisert:

Her kan du lese mer om